Kategória: Aktuális.

Az ipari termelés – az európai konjunktúra romlása miatt – a 2007. évinél kissé lassabban, kb. 7,5%-kal emelkedik, de így is az ipari export marad a gazdasági fejlődés fő húzóereje. Ugyanakkor a 2008. évi gazdasági élénkülés egy része valójában a 2007. évi agrárzuhanás automatikus ellentéte, a 2007. évi 10-15%-os visszaesés után 2008-ra átlagos időjárás esetén 10%-os ágazati GDP-növekedés feltételezhető. Az építőipari termelés a tavalyi jelentős visszaesés után lényegesen élénkül. Továbbra is gyors növekedést várható egyes üzleti szolgáltatásokban, kissé emelkedik már a kereskedelem értékesítése is. A közösségi szolgáltatásokban ugyan még mérséklődik a GDP, de a 2007. évinél már kisebb ütemben.

A kivitel dinamikusan, de a 2007. évinél lassabban nő. Az ipari kivitel lassulása mellett a tavalyi rossz termés miatt legalábbis lassul az euróban mért agrárexport. Az import dinamikája viszont kissé még emelkedhet is, elérve a kivitelét. Ebben egyaránt szerepe lesz a cserearány-romlásnak, a beruházások várt élénkülésének, a fogyasztás lassú emelkedésének. Az áruforgalom deficitje minimális szinten stagnál. A szolgáltatások külkereskedelme bővül, aktívuma szerényen emelkedik. A jövedelmi mérlegben viszont növekvő deficit várható. Így a folyó fizetési mérleg hiánya nagyjából változatlan, 5 milliárd euró körüli marad. A 2007-től rendelkezésre álló EU-s támogatási lehetőségek egy részét 2008-ban már elkezdjük felhasználni, miközben még az előző időszakról áthúzódó jelentős összegek kifizetésére is sor kerül. Így a nemzetgazdaság külső finanszírozási igénye 3,2 milliárd euróra, a GDP mintegy 3%-ára mérséklődik.

Az infláció 2007 utolsó hónapjaiban gyorsult, főleg az emelkedő világpiaci energia-, nyersanyag- és élelmiszerárak következtében, amit a rossz hazai agrártermés csak fokozott. Idén ezek a tendenciák továbbra is érvényesülnek, de a költségvetési konszolidációs lépések egyszeri áremelő hatása már nem jelentkezik. Az élelmiszerek ára mintegy 10%-kal emelkedik (az év végére azonban a magas 2007. decemberi árszint következtében 5% közelébe lassulhat). 8% feletti mértékben növekszik a háztartási energiahordozók ára is. Mérséklődik a tartós fogyasztási cikkek árszintje, minimálisan emelkedik a ruházati termékeké. A 2007. évi magas szinthez képest viszonylag kevéssé emelkedik az üzemanyagok ára. A bérek emelkedésétől kissé elmaradóan, de az átlagosnál gyorsabban nő a szolgáltatások ára. Így az infláció a tavaly év végi 7,4%-ról 2008 elején csak lassan csökken, az I. félév végén 6% körül lesz, az év végére azonban 4% körülire mérséklődhet, miközben éves átlagban 5,7% körül alakul. Az euró/forint árfolyam éves átlagban a tavalyi 252 forint körül marad, a januári gyengülés feltehetőleg átmeneti.

A jövedelmek növekedése 2008-ban nominálisan kissé lassul, a fehéredés folytatódik. A bruttó keresetek a versenyszférában 8%-kal, a költségvetési szektorban mintegy 7%-kal emelkednek. Így a reálbér a gazdaság egészében kb. 0,5-1%-kal emelkedik, de ezen belül a költségvetési szektorban alig, a versenyszférában 1% felett. A 2007 végén főleg szezonális okokból megemelkedett munkanélküliség 2008 folyamán várhatóan csökken, a nyár közepe óta a versenyszektorban is romló foglalkoztatás pedig lassan és szerényen, de javulni kezd.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. prognózisa a magyar nemzetgazdaság 2008. évi folyamatairól

  2005.  2006.  2007. január-november  2007. becslés  2008. előrejelzés 
 1. A GDP volumenindexe (%) 104,1      103,9  101,6*  101,5  103,2 
2. Az ipari termelés indexe (összehasonlító áron, %)  107,3      110,1  108,2 108,2  107,5 
3. Nemzetgazdasági beruházások indexe (összehasonlító áron, %)  105,3      97,9  99,2*  100 106 
4. Az építési-szerelési tevékenység indexe (összehasonlító áron, %)  116,6      98,4  87,2*  87  108 
5. A kiskereskedelmi forgalom volumenindexe (%)  105,8      104,4  97,1  97  101,5 
6. A kivitel változásának indexe (folyó áron, euróban, %)  111,4      116,6  116,5  116  113 
7. A behozatal változásának indexe (folyó áron, euróban, %)  108,3      113,9  112,3  112  113 
8. A külkereskedelmi mérleg hiánya (milliárd euró)  2,9      2,0  0,3  0,3  0,3 
9. A folyó fizetési és tőkemérleg együttes hiánya (milliárd euró)  5,3     5,2  3,3**   4,1  3,2 
10. Az euró átlagos árfolyama (forint)  248,0    264,3 251,3**   251,3**   252 
11. Az államháztartás hiánya (pénzforgalmi szemléletben, helyi önkormányzatok nélkül, milliárd forint)  984,4    2034  1291**   1291**   1100 
12. A bruttó átlagkereset indexe  108,8      108,1  108,3  108,5  107,5 
13. Fogyasztói árindex  103,6    103,9  108,0**   108,0**   105,7 
14. Fogyasztói árindex az időszakm végén (előző év azonos hónap = 100)  103,3     106,5  107,4**   107,4  104 
15. Munkanélküliségi ráta az időszak végén (%)  7,3    7,5  7,7***   7,7***   7,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 2007. I-III. negyedév
** Éves tény
*** 2007. IV. negyedév (tény)
A tényadatok forrása: KSH, MNB, PM
 
(BrandTrend)