Kategória: Aktuális.

Hogy látja, ez alatt a tíz év alatt a sportmarketingben érdekelt  piac és annak szereplői milyen módon és irányban változtak? Van  fejlődés?
Fábián László: A tevékenységünk első 5 éve szinte csak arról szólt, hogy rendszeres prezentációinkkal "tanítottuk" arra a piacot, hogy igenis szükséges a mar-ketingkommunikációnak ezt a területét is szakemberekre bízni! Nehéz öt év volt! A sok személyi változás,  a piaci szereplők hiányos látásmódja mind gátló tényezője volt annak, hogy a cégek döntéshozói elfogadják a fenti megállapítást! Talán a 2001-2002-es volt az az időszak, amikor a változások elkezdődtek. Beérett a munkánk! Egyre több cég veszi igénybe a rendezvényszervezés mellett, a sportmarketing területén nyújtott szolgáltatásunkat! A magyar sportmarketing piac nagyon szűk, hamar összeérnek a szálak, általában mindenki tud mindenkiről. Fontos kérdés, hogy a szépen elkészített prezentáció mögött valódi tartalom van-e? A sportban a kapcsolati tőke ma is nagyon erősen működik, ezért a kívülről jött ember (ügynökség) helyzete nagyon nehéz. Nekem, talán ebben a közegben a sportmúltam miatt, kevesebbet kell magyarázkodnom.

Tapasztalatai szerint a sportmarketing az egyes szereplők számára  mit jelent?  Mennyire beszélnek azonos nyelvet az érdekelt felek, ki  mit vár a sportmarke-ting területen szolgáltatással jelentkezőtől?
Fábián László: A befektető (szponzor) alacsonyabb költségű (a kommunikáció egyéb területeihez képest) megjelenési lehetőséget lát a sportmarketingben cége vagy terméke számára. Pozitív környezetben, indirekt megjelenést kaphat, ami mérhető piaci előnyöket produkál. A sport szereplőinek (szponzoráltnak) a szponzorációs pénz, olyan plusz forrást jelent, amivel elérheti a sport területén kitűzött magasabb céljait. Nem mellékes az sem, hogy egy jó szponzori szerződés évekkel hosszabbíthatja meg egy sportoló pályafutását, hiszen a megfelelő bevételek segítségével, el tudja tartani a családját is, így nem kell munkát vállalnia.
Az ügynökség szerepe kettős. Támogatja a befektetőt abban, hogy a lehető legnagyobb üzleti sikert érje el a sportban való megjelenésével. Természetesen ez csak úgy sikerülhet, ha megfelelő az együttműködés a sport szereplőivel is. Ebben van komoly szerepünk nekünk. Úgy látom, hogy azok a cégek vannak előnyben, akik mind a kommunikáció, mind pedig a sport területén magas tudásszinttel, tapasz-talattal és ismeretséggel rendelkeznek. Persze ez előbbi példa egy idealizált állapot lenne a jelenlegi metódushoz képest. Arra gondolok, hogy még sok szereplő van mind a két oldalon, akik nem látják a pontos szerepüket a közös munkában. Például a szponzor beleszól a csapat összeállításba, vagy ami hasonlóan rossz, a támogatott sportoló saját elképzelései alapján ad megjelenési lehetőséget a szponzornak.

Mi volt az az igazán emlékezetes projekt a Médiasprint életében az
elmúlt 10 évben, amire szívesen emlékszik?
Fábián László: Két világeseményt tennék a sor elejére! 2001-ben a vízilabda Európa-bajnokság, míg 2002-ben a jégkorong világbajnokság szervezése maradt emlékezetes. Mind a két projekt közel két éves szervezést igényelt. Benne volt minden olyan területe a sportmarketingnek, ami jellemzi ezt a területet. A stratégia megfogalmazása (pályázat az esemény szervezésére), kommunikációs tervezés (reklámkampány tervezés), logisztikai feladatok (eseményszervezés), forrás bevonás (partnerek bevonása), pénzügyi tervezés (folyamatos cash-flow tervezés) és ami a legfontosabb, minden területen a lehető legnagyobb "siker" megvalósítása. A világesemények szervezése során fontos volt, hogy a magyar csapatok minél nagyobb sportsikereket érjenek el, a "befektető" partnerek ennek következtében minél nagyobb pozitív imázs növekedést, és minél nagyobb pénzügyi sikert érjenek el, és az adott sportszövetség is elérje a kitűzött sportszakmai céljait (esetleg túl szárnyalja) sőt a pénzügyi zárás is a lehető legkedvezőbb legyen. A munka során rengeteg öröm, siker és természetesen nehézség jelentkezik, de mind a sportolók, mind a nézők, mind a partnerek, mind a sportszakemberek öröme feledteti azt.

A kiváló sportolói múlt a kezdetek kezdetén bizonyára komolyan hozzájárult ahhoz, hogy megalapította a céget, és az  eseményszervezés, valamint a sport-marketing területeken nyújtott  szolgáltatásokra koncentrált a cég. Idővel azon-ban ezek a közvetlen  sportolói kötődések bizonyára halványulnak, és újak lép-nek előtérbe,  vagy akár veszik át a helyüket. Mi az, ami napjainkban motiválja?
Fábián László: Mind a mai napig komolyan motivál az az elképzelésem, hogy magas szintű sportmarketinggel sokat segíthetünk a magyarországi sportélet helyzetén! Ehhez arra is szükség van, hogy a piac másik szereplője – magyar gazdasági élet – is felismerje az ebben a területben rejlő kiaknázatlan lehetőségeket. Ebben segíthetjük a munkájukat, ami közvetlen visszahat a sport fejlődésére, ami 30 éven keresztül kitöltötte a mindennapjaimat.

lili_kassay_foto


Szerző: Kassay Lili(Business Group)