Kategória: Aktuális.

A határozatokkal a Tanács továbbra is fenntartja a közvetítőválasztás nyújtására vonatkozó kötelezettséget és az árszabályozást, így a jelentős piaci erejű (JPE) szolgáltatók a jövőben sem emelhetik az éves inflációnál nagyobb mértékben a havi előfizetői díjakat.

Az érintett piacokon a Tanács határozata szerint most is ugyanaz az öt volt koncessziós szolgáltató – Emitel, Hungarotel, Invitel, Monortel, T-Com – minősül JPE szolgáltatónak, mint 2005 februárjában a piacelemzés első körében meghozott határozat idején.

A Tanács a határozathozatalt megelőző piacelemzés alapján megállapította, hogy az előző határozatban az öt JPE szolgáltatóra kiszabott kötelezettség, azaz a közvetítőválasztás lehetőségének biztosítása az előfizetők részére szükséges és hatékony volt, ezért a kötelezettséget mind az öt JPE szolgáltató esetében továbbra is fenntartja.

A 2005-2006. években a közvetítőválasztással indított hívások aránya az összes híváson belül 12-14 százalékra nőtt, ami azt jelzi, hogy a hozzáférés területén is erősödött a szolgáltatók közötti verseny, ami kihatott a jelentős piaci erejű szolgáltatók árpolitikájára is.
Az NHH a közelmúltban megvizsgálta a magyarországi hírközlési szolgáltatók általános szerződési feltételeit és megállapította, hogy a jogszabályokkal nem áll összhangban egyes szolgáltatók azon gyakorlata, miszerint a lejáró határozott idejű szerződések a lejárat után automatikusan meghosszabbodnak, vagy határozatlan idejűvé válnak.

Az NHH tanácsának közzétett határozata szerint a JPE szolgáltatók nem tehetnek indokolatlan különbséget a fogyasztók között; azaz kedvezményes (hűségperiódust is magába foglaló) ajánlataik nem irányulhatnak a fogyasztó "röghöz kötésére", illetve arra, hogy a fogyasztó később ne tudjon elfogadni kedvezőbb ajánlatokat. A határozat szerint a fogyasztók indokolatlan megkülönböztetésének minősül, ha a szolgáltató a határozott idejű előfizetői szerződés felmondását, vagy a határozott idejű előfizetői szerződés határidő letelte előtti díjcsomagváltást olyan egyoldalú jogi vagy gazdasági feltételhez köti, amely a szerződés teljesítésére fordított szolgáltatói költséggel illetve az adott kedvezménnyel nem indokolható, azokkal nem arányos.

A nemzeti konzultáció során megismert kötelezettség a szolgáltatók számára a határozat közzététele után 60 nappal lép életbe és a hatályban lévő előfizetői szerződésekre is vonatkozik.
(BrandTrend)