Kategória: Aktuális.

"Az egységes piac felülvizsgálata: az akadályok és elégtelenségek kiküszöbölése jobb végrehajtás és alkalmazás révén" – ezzel a címmel készített saját kezdeményezésű jelentést Jacques Toubon (néppárti, francia). A dokumentumot kedden, 534 igen, 119 nem, 27 tartózkodó szavazattal fogadták el a képviselők.

A képviselők úgy vélik, "a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv jelentős előrehaladást tett lehetővé a szolgáltatások piacának megvalósítása felé", az euró bevezetése pedig "meghozta az átláthatóságot, a hatékonyságot és az egységes piachoz való könnyű hozzáférést".

A parlament "hangsúlyozza annak fontosságát, hogy minden polgár egységesen
részesüljön az egységes piac előnyeiből". A képviselők szerint "csak egy
következetes fogyasztóvédelemmel párosuló társadalmi kohézió vezethet arra, hogy a polgárokban jobban tudatosuljanak az egységes piac vívmányai által nyújtott előnyök". Az EP ösztönözné a munkavállalók szabad mozgását az egységes piacon belül, és az Európai Bizottságtól a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó átfogó stratégia megalkotását várja.

A szöveg kitér az adminisztratív terhek csökkentésére, a környezetvédelem
fontosságára is. A jelentéstervezetben az áll, hogy "a fenntartható és versenyképes energiahasználatot ösztönző egységes piaci politika létfontosságú e célok eléréséhez". A szövegben a parlament üdvözli az uniós állam- és kormányfők ezirányú lépéseit, "sajnálja azonban, hogy nem hangsúlyozták kellőképpen az atomenergia lehetséges szerepét".

A képviselők szerint "az EU csak akkor fog jól fejlődni egy globális gazdaságban, ha eléri vagy akár felülmúlja kereskedelmi partnerei innovációs kapacitását", ezért – teszik hozzá – "az EU-nak külön intézkedésekre van szüksége az egységes piac innovatívabbá tétele érdekében".

Az EP "az általános érdekű szolgáltatásokról szóló, a Szerződésekhez csatolandó jegyzőkönyvhöz kapcsolódó 2007. évi kormányközi konferencia megbízatásával összhangban felkéri a bizottságot, hogy kezdeményezze az általános érdekű szolgáltatások jogállásával kapcsolatos jogi bizonytalanságok elhárítását, különös tekintettel az állami támogatás és a közbeszerzés szabályaira".
(BrandTrend)