Kategória: Aktuális.

A magyar felnőtt lakosság 87 százaléka olvasott legalább egyet a Nemzeti Médiaanalízis mérésben szereplő 160 sajtótermék közül az idei év első félévében – derül ki a GfK Hungária és a Szonda Ipsos 15 éves és annál idősebb lakosság körében végzett kutatásából. A nyomtatott kiadványokat olvasók 2007. január-júniusi időszakban átlagosan közel 5 lapot vettek a kezükbe.

A vizsgált 160 sajtótermék (mely természetesen nem fedi le teljesen a Magyarországon kapható termékpalettát) megjelenési periodicitását is figyelembe véve egy félév alatt összesen több, 1,4 milliárd kontaktust generáltak a sajtótermékek Magyarországon, azaz ennyi alkalommal vettek kézbe újságot, magazint a magyarok. A legolvasottabb fizetős (tehát pénzért megvásárolható) sajtótermék minden egyes lapszámával közel 1,4 millió felnőtt magyart lehet elérni. Emellett további 3 lap olvasottsága haladja meg az 1 millió főt, egy napilapé és két hetilapé. Ha az ingyenesen terjesztett lapokat is figyelembe vesszük, egy lapszámmal megjelenésenként akár 3,2 millió embert is tájékoztathatunk.
Az egyes laptípusok közül természetesen vannak igen széles érdeklődésre számot tartó lapok, míg mások értékét az emeli ki, hogy speciális érdeklődésű célcsoportoknak szólnak.

2007 első félévében a legnépszerűbb fizetős (tehát nem ingyenes) laptípusnak az önállóan terjesztett műsorújságok bizonyultak, melyet megjelenésenként a felnőtt lakosság 35 százaléka olvasott. A dobogóra még a megyei napilapok (31 százalék) és a női magazinok (29 százalék) kerültek.

Még a lista végén található lapcsoportok is – melyek hirdetői szempontból rendkívül fontosak, hiszen célzott érdeklődéssel rendelkező közönséget érnek el – 4-6 százalékos olvasottsággal rendelkeznek, ami 300-500 ezer fő elérését jelenti.

A lapok összesített olvasottsága 2007 I. félévében mintegy 1,5 százalékkal emelkedett a megelőző időszakhoz képest. A legnagyobb olvasószám-növekedést mutató lapok 10-es listáját az alábbi táblázat mutatja.

Lap címe                     Az egy lapszámra jutó olvasottság növekedése (ezer fő)
Nők Lapja                                 120
Kiskegyed                                  74
Színes Kéthetes Tévéműsor         53
Nők Lapja Évszakok                    50
Füles                                         44
National Geographic                    29
Sikk                                           26
Blikk Nők                                   25
Szép Házak                               24
Praktika                                     23

A kereskedelmi szempontból fontos, magasabb vásárlóerővel rendelkező, ESOMAR társadalmi státuszindex szerinti ABC1 szegmens még nagyobb arányban olvas nyomtatott sajtóterméket. Ebben a körben 92 százalék olvas legalább egy lapot. Körükben a vizsgálat időszakában mért átlagosan olvasott lapok száma 5,4. E csoportra az is jellemző, hogy a teljes népességhez viszonyítva sokkal szélesebb körű érdeklődéssel rendelkezik, többet költ újságra, és bizonyos sajtótermékek, mint például a közéleti és gazdasági napi-, valamint hetilapok esetében az olvasók igen nagy arányban ebből a körből kerülnek ki.

Amellett, hogy vannak mindkét nem által szívesen lapozott sajtótermékek is, a férfiak és a nők olvasási toplistája jelentősen különbözik. Az alábbi ábrán a férfiak és nők által legolvasottabb 10-10 lap listája látható (az ingyenes hirdetési lapok a listán nem szerepelnek).

 Férfiak                                                  Nők
1. Blikk                                                 Story
2. Vasárnapi Blikk                                 Nők Lapja
3. Story                                                Kiskegyed
4. Színes RTV Újság                             Best
5. TVR-Hét                                           Blikk
6. Vasárnap Reggel                              Színes RTV Újság
7. Metro                                               Patika Magazin
8. Nemzeti Sport                                  TVR-Hét
9. Népszabadság                                 Kiskegyed Konyhája
10 HVG                                               Színes Kéthetes Tévéműsor

A Nemzeti Médiaanalízis felmérés
A Nemzeti Médiaanalízis felmérést a GfK Hungária Piackutató Intézet és a Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet készítette. A felmérés jelenlegi formájában 1995 óta folyik folyamatosan. A kutatás célja a 15 éves és idősebb magyar lakosság médiahasználati szokásainak vizsgálata különös tekintettel a nyomtatott sajtófogyasztásra. A felmérés havonta 2610, azaz évente 31.320 személy megkérdezésével történik sztenderd kérdőív segítségével. A megkérdezések véletlen módon kiválasztott célszemélyek háztartásaiban folynak, számítógéppel támogatott módszerrel (CAPI). A Nemzeti Médiaanalízis felmérés az ország legnagyobb mintaszámú folyamatos felmérése.
(BrandTrend)