Kategória: Aktuális.

Bort továbbra is diszkontokban és hipermarketekben vásárolunk, ugyanakkor nőtt a szupermarketek szerepe is e piacon.

A magyarok ötöde legalább hetente egyszer, de néha többször is fogyaszt bort – állapítja meg a GfK Hungária Étkezési szokások felmérése. A megkérdezés eredményei szerint egyre több fogyasztót vonz a hazánkban jelentős hagyományokkal rendelkező ital, fokozatosan növekszik a borok kedveltsége. Míg 2005-ben a lakosság 41 százaléka, addig 2007-ben már csak 38 százaléka nyilatkozott úgy, hogy soha nem fogyaszt bort.
A bor kedveltségének pozitív alakulása a fogyasztók teljes éves vásárlásairól számot adó eredményeiben is nyomon követhető. A 2004. évben mért 4 százalékos, majd 2005. évi 5 százalékos fogyasztásbővülést követően, 2006-ban már 13 százalékkal növekedett az otthoni fogyasztásra megvásárolt bormennyiség – derült ki a GfK Hungária Háztartáspanel méréseiből. A tavalyi évben az alkoholos italok közül sörből 5 százalékkal, égetett szeszes italokból 14 százalékkal, míg borból tehát 13 százalékkal több fogyott, mint az azt megelőző évben. Magyarországon bort egyre több háztartás vásárol egyre gyakrabban.

A mennyiségi növekedés 16 százalékos értékbeli forgalombővüléssel párosult, ami mögött a literenként átlagosan 3 százalékkal dráguló árak állnak. A borpiac fokozatos átrendeződését mutatja, hogy miközben a minőségi borok ára 10 százalékkal emelkedett, addig a mennyiségi piacnak még mindig valamivel több mint 40 százalékát adó asztali borok ára 6 százalékkal csökkent. Mindazonáltal 2006-ban az azt megelőző évhez képest kevesebb háztartás válogatott az asztali borkínálatból, míg a minőségi bort vásárlók száma nőtt.
A természetes cukortartalom alapján megkülönböztetett bortípusok közül egyedül a száraz borokból megvásárolt mennyiség csökkent minimális mértékben. E jelenség mögött okként meghúzódhat az a tény, miszerint ebből a bortípusból a hazai háztartások az egyre jobb minőségű, ámde egyre drágább fajták közül válogatottak. Az átlagárakkal kapcsolatban elmondható, hogy 2006-ban éves szinten 14 százalékkal kellett többet fizetni a kasszánál egy liter száraz borért, mint az azt megelőző évben.
Továbbra is a félédes fajták közkedveltsége jellemző, ám az elfogyasztott mennyiséget illetően egyre előkelőbb helyet foglalnak el az édes borok is. Félszáraz borokból 12 százalékkal fogyott több a tavalyi évben mint egy évvel korábban.

A mennyiségi borpiac cukortartalom alapján osztályozott típusonkénti megoszlása (az adatok százalékban kifejezve)

                   2005   2006
Édes   
            7      10
Félédes        50      53
Félszáraz       9        9
Száraz         33       28
(Forrás: GfK Hungária, Háztartáspanel)

A bor beszerzésének lehetséges helyszínei közül továbbra is a diszkontok és hipermarketek vezetnek a megvásárolt mennyiségeket tekintve. Új fejlemény ugyanakkor, hogy 2006-ban jelentősen – mintegy 50 százalékkal növekedett – a szupermarketekben beszerzett bormennyiség. E komoly emelkedést elsősorban a minőségi borok eladásában bekövetkezett növekedés generálta. Ezzel szemben negatív változást tapasztaltak a kutatók a közvetlenül a kistermelőktől vásárolt borok piacán, ahol ötödével esett vissza a megvásárolt bor mennyisége.

Az egyes értékesítési csatornák mennyiségi részesedése a hazai borpiacból (az adatok százalékban kifejezve)
                         2005 2006
Hipermarket
         25     24
Szupermarket        9     13
Diszkont              30     29
Cash&Carry           3      4
Kisboltok             19    20
Kistermelők           9      6
Egyéb                   5      4
(Forrás: GfK Hungária, Háztartáspanel)
-A felmérést a GfK Hungária Piackutató Intézet végezte.-
(BrandTrend)