Kategória: Aktuális.

Az eljárás azért indult, mert az OTP a személyi kölcsönök végtörlesztési díját 2005. augusztusában a szerződéses futamidő során egyoldalúan, a szerződéskötéskor rögzítetthez képest jelentősen megemelte, amely gazdasági erőfölényes helyzet esetén felveti a tisztességtelen, visszaélésszerű piaci magatartás valószínűségét.
A forint alapú konstrukciónál ez például azt jelentette, hogy a szerződés megkötésekor ismert 5.000 forintról 35.000 forintra emelkedett az az összeg, amelyet a futamidő előtt törleszteni szándékozó személyeknek fizetniük kellett.

Az OTP, vitatva a jogsértést, költségeinek megemelkedésére, a korábbi díj átalány, azaz nem költségalapú jellegére, továbbá az ágazati szabályozás betartására hivatkozott. Mindazonáltal a GVH által lefolytatott vizsgálat következtetéseit megismerve az OTP a következőket vállalta:
1. "A szerződési feltételek ügyfelek számára hátrányos módosítására irányadó jelenlegi 15 napos hirdetményi határidőt 2007. szeptember 1-től 30 napra emeli minden szerződési feltétel módosításakor, kivéve az árfolyam és kamatváltozás esetét.
2. 2008. január 1-től a szerződési feltételek változása esetére a Bank vállalja, hogy az e-mail címmel rendelkező ügyfelei részére e-mailben, többi ügyfelének levélben díjmentesen tájékoztatást küld.
3. Vállalja, hogy a 2005. július 31. előtt személyi kölcsön szerződést kötött ügyfelek közül azoknak, akik
a) 35.000 Ft előtörlesztési díj megfizetése mellett éltek az előtörlesztés lehetőségével visszatérít 15.000 Ft-ot,
b)  eddig nem teljesítettek előtörlesztést, azoknak felajánlja, hogy 30 napon belül 20.000 Ft összegű díj megfizetése mellett teljesíthetnek előtörlesztést.
4. A kötelezettségvállalás Versenytanács általi jóváhagyását követő 60 napon belül a Bank az érintett személyi körbe tartozó azon ügyfeleket, akik a 35.000.-Ft-os díj megfizetése mellett teljesítettek előtörlesztést, levélben megkeresi és nyilatkoztatja, hogy 15.000.-Ft visszatérítést milyen bankszámlára kéri, illetve készpénzes kifizetésre tart-e igényt. Az átutalást, illetve a készpénzes kifizetést az ügyfél válaszának visszaérkezését követően késedelem nélkül teljesíti. Az „érintett személyi kör”-nek minősülnek azok az ügyfelek, akik 2004. május 3. és 2005. július 31. között kötöttek akár forint, akár deviza alapú személyi kölcsön szerződést.
A kötelezettségvállalás Versenytanács általi jóváhagyását követő 60 napon belül a Bank az érintett személyi körbe tartozó azon ügyfeleket, akik nem teljesítettek előtörlesztést levélben megkeresi és tájékoztatja arról, hogy 30 napon belül, 20.000.-Ft-os díjtétel megfizetése mellett teljesíthetnek előtörlesztést.
5. A 4.) pontban hivatkozott, az érintett személyi körnek küldendő levélben a Bank tájékoztatja az ügyfeleket a Versenytanács Tpvt. 75. § (1) bekezdés szerinti végzésének rendelkező részéről.
6. A 3.) pont alatti kötelezettségek teljesítéséről a 4. pont alatti levelek kiküldése után, majd később a GVH eseti felhívására beszámol a GVH-nak."
Kötelezettségvállalással abban az esetben szüntethető meg az eljárás, ha a közérdek hatékony védelme ily módon biztosítható leghatékonyabb módon. A GVH Versenytanácsa úgy ítélte meg, hogy a végtörlesztési díj megemeléséből származó lehetséges versenykorlátozó hatást megszünteti a vállalás. Az egyoldalú díjváltoztatás miatt többet fizetni kényszerülő ügyfelek a vállalás nyomán a különbözet nem csekély hányadát visszakapják, méghozzá gyors és egyszerű eljárást követően. Harmadikként arra is tekintettel volt a GVH, hogy a fogyasztókat védeni hivatott banki ágazati szabályozást tiszteletben tartva járt el az OTP.

A visszafizetés több tízezer, míg a kedvezményes előtörlesztés lehetősége potenciálisan két-háromszázezer ügyfelet érint.
A GVH várakozásai szerint e kötelezettségvállalást elfogadó végzés minden bizonnyal példaértékű lesz a piac többi szereplője számára.
(BrandTrend)