Kategória: Aktuális.

A felmérés keretében több információgyűjtési eljárást is alkalmaztunk. Számítógéppel támogatott személyes interjú (CAPI) keretében 1500 fős lakossági, míg az üzleti szférában ugyancsak számítógéppel támogatva 400 (300 fő hirdetői, 100 fő ügynökségi) telefonos interjú (CATI) zajlott le. A kérdőíves megkereséseket olyan kvalitatív technikák alkalmazása egészítette ki, mint a lakossági fókuszcsoportos beszélgetés, illetve az ügynökségek és hirdetők körében végzett szakértői mélyinterjú.
A felmérés egyik elsődleges célja a direkt marketing piac definiálása volt. Ennek keretében vizsgálat alá kerültek a piac egészéről és alágankénti megoszlásban a forgalmi adatok, valamint az egyes DM eszközök alkalmazásának mennyiségéről, hatékonyságáról és lakossági megítéléséről is információt lehet kapni. Olyan, az ágazathoz szorosan kapcsolódó témakörök is górcső alá kerültek, mint a DM eszközök alkalmazása az egyes marketingcélokkal összhangban, az adatvédelmi kérdések, valamint a címlisták alkalmazásának lehetőségei.
Elsősorban a piac mérete keltette a legnagyobb érdeklődést. A direkt marketing piac a kutatás adatai alapján az elmúlt évben csaknem 30 milliárd forintos forgalmat bonyolított le. Az alábbiakban néhány fontos és érdekes adatot mutatunk be.

(Forrás:BrandTrend)2002.02.02.