Kategória: Aktuális.

A választási szabadságnak azonban nemcsak a pénzügyi szolgáltatások első igénybevételekor kell érvényesülnie, hanem akkor is, amikor a fogyasztók valamilyen okból úgy döntenek, hogy bankot váltanak.

A különböző pénzügyi szolgáltatók által kínált termékek közötti választás garantálja, hogy a fogyasztók gyorsan tudjanak reagálni a kedvezőbb feltételekkel kínált vagy az új, innovatív termékek megjelenésére. A fogyasztók mobilitása biztosítja, hogy a pénzügyi szolgáltatóknak érdemes legyen a lehető legversenyképesebb termékeket kifejleszteni és árusítani. Ebben az esetben remélhetik, hogy termékük elegendő fogyasztóhoz jut el ahhoz, hogy befektetéseik megtérüljenek. A bankváltás lehetősége tehát a pénzügyi piac hatékony működésének és az érdemi versenynek az egyik legfontosabb garanciája.

Nemzetközi tapasztalatok és a GVH által Magyarországon észlelt piaci jelenségek valószínűsítik, hogy a lakossági és a kisvállalati piacon bizonyos termékek esetében ritkán fordul elő bankváltás, így a piaci verseny torzulhat vagy korlátozódhat. A bankváltási költségek magas szintje például alkalmas lehet a verseny torzítására és korlátozására, hiszen a fogyasztók pénzügyi döntéseit alapvetően befolyásolják a már meglévő banki kapcsolataik. Például több olyan banki termék van, ahol a piaci szereplők intenzíven versengenek az ügyfelek megszerzéséért. A magas bankváltási költségek miatt azonban a fogyasztók a szerződések megkötése után már nem képesek az igénybevett szolgáltatást egy másik bank hasonló szolgáltatásával helyettesíteni. Az adott szerződéses kapcsolatokban a bankok jelentősen megnövekedett piaci hatalma alkalmas lehet arra, hogy egyes fogyasztókat „fogva tartsanak” és ezt a számukra előnyös helyzetet kihasználva egy megfelelően működő versenypiachoz képest szokatlan mértékű előnyt érhessenek el. A fogyasztók fogvatartottsága miatt a verseny érezhetően gyengülhet, ami végső soron éppen a fogyasztók számára káros.
A bankváltás megkönnyítése, költségeinek csökkentése tehát egyes pénzügyi termékek esetében jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a lakossági bankpiacon megszűnjenek a fogyasztói mobilitás útjában álló akadályok. A bankok közti átjárhatóság biztosításával, könnyebbé tételével élénkülhet a verseny, aminek következtében a fogyasztók magasabb minőségű és kedvezőbb áru szolgáltatásokhoz juthatnak.

A vizsgálat során a GVH a hasonló témájú nemzetközi tapasztalatokra, a szakirodalom friss eredményeire, a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói körében végzett felmérésekre, valamint a hitelintézeti piac reprezentatív, mintavétel alapján meghatározott szereplőitől kért adatszolgáltatásra támaszkodik.

(Forrás:BrandTrend) 2007.02.08.