Kategória: Aktuális.

A nemzeti turisztikai marketingszervezet jövőképe szerint 2013-ra Magyarország vonzó úti célja lesz az „új Európának”, természeti, kulturális és szolgáltatási mozaikjának komplexitása és újszerű bemutatása révén.

A belföldi turizmus súlya – a beutazó turizmus egyenletes növekedése mellett – megközelíti az Európai Unió tagországainak átlagát (60%). A belföldi utazások a külföldi utazások komoly alternatívájává válnak.

KÖLTSÉGVETÉS 2007-BEN

A Magyar Turizmus Zrt. 2007-ben a 2006. évi költségvetésével megegyező összegből, 4,65 milliárd forintból gazdálkodhat. A szervezet átalakításának köszönhetően felszabaduló kb. 300 millió forint működési költség szintén a marketingtevékenységre csoportosítható át, azaz a marketingkeret ezzel az összeggel nő a 2006. évihez képest.
A bevételek növelésén túl a Magyar Turizmus Zrt. marketingköltségeinek csökkentése szponzorok, turisztikai szolgáltatók bevonásával, olyan eszköz, amely egyenértékű forrásbővítés a bevételek szerzésével.

A MARKETINGTEVÉKENYSÉG SÚLYPONTJAI 2007-BEN

A Magyar Turizmus Zrt. munkájában 2007-ben is meghatározó irányelv a turisztikai szakmával és a stratégiai partnerekkel való szoros együttműködés. A marketingszervezet minden korábbinál nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a „turisztikai szakma szolgáltató partnere” szerepre. Ezért 2007-ben még több olyan akciót szervez, amelyhez a szakma is tud kapcsolódni. A turisztikai szolgáltatók és stratégiai partnerek bevonásával lebonyolított közös finanszírozású marketingakciók és kampányok nem csak nagyobb jelentőségűek lehetnek a források koncentrálásának köszönhetően, hanem a konkrét ajánlatok megjelenítése miatt sokkal hatékonyabbak is.

Az MT Zrt. stratégiai partnereinek köre:
• Társminisztériumok és azok háttérintézményei, (pl. Oktatási és Kulturális Minisztérium; ITDH – Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.; Agrármarketing Centrum; Magyar Bormarketing Kht.)
• Külföldön működő magyar képviseletek érdekeltségei
• Országos szakmai szervezetek, szövetségek, kamarák
• Regionális Idegenforgalmi Bizottságok,
• Önkormányzatok turisztikai szervezetei, Tourinform hálózat,
• Légitársaságok és repülőterek,
• Meghatározó szállodavállalatok,
• Média

A nemzeti turisztikai marketingszervezet legfőbb célja továbbra is a vendégszám, a vendégéjszaka-szám és a turizmusból származó bevételek növelése.

MARKETINGKONCEPCIÓ

Az MT Zrt. 2007-2008. évi marketingkoncepcióját – a marketingtervben megtalálható helyzetképben megfogalmazottak alapján – a következő szempontok alakítják:
• kutatásokon alapuló döntések,
• a turisztikai országkép fejlesztése, Magyarország brandépítés, az arculat aktualizálása,
• magas színvonalú termékek kiemelése a promócióban,
• a marketingkommunikációs eszközrendszer hangsúlyainak áthelyezése,
• az MT Zrt. ügyfeleinek személyre szabott kiszolgálása,
• az MT Zrt. szakmai partnerségi viszonyainak hatékonyabbá tétele,
• a források koncentrálása,
• hatékonyságmérés.

KIEMELT TURISZTIKAI TERMÉKEK

A kommunikáció középpontjába az országot legmagasabb színvonalon képviselő, folyamatosan a kereslethez, aktuális trendekhez igazított és igazodó termékportfoliót helyezi az MT Zrt. a piacain eltérő pozícionálásban. Forrásai döntő hányadát is ezen kiemelt termékek marketingjére koncentrálja.

Külföldön:
• Budapest  és környéke, ahol a külföldi vendégéjszakák fele realizálódik
• Balaton – különös tekintettel a Fly Balaton repülőtérre közlekedő légi járatokra
• Spa és Wellness – mint gyógy-, és wellness szolgáltatások és mint kulturális örökség is
• Hivatásturizmus – a legmagasabb fajlagos költésű, meghatározó piaci szegmensünk

Belföldön:
• Zöldturizmus
• Egészségturizmus
• Eseményturizmus

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZRENDSZER

Az MT Zrt. folyamatosan vizsgálja a marketingkommunikációban használt promóciós eszközök hatékonyságát.
A korábbi hatékonyságmérési tapasztalatok, valamint a hazai és nemzetközi trendek alapján, kommunikációs eszközeit a következő „erősorrend” figyelembe vételével használja a Társaság (egyes termékek és célcsoportok esetében a sorrend változhat):
• E-marketing,
• PR, újságírói tanulmányutak,
• Szakmai rendezvények, tanulmányutak,
• Hirdetések, reklámok,
• Kiadványok,

• Kiállítások, prezentációk, road-show-k,

E-marketing az első helyen

A Magyarországra érkezők utazásaikat jelentős arányban maguk szervezik, az internet mint turisztikai információforrás szerepe mára meghatározóvá vált és tovább növekszik a beutazó és belföldi turizmusban egyaránt. Ennek megfelelően, a nemzeti turisztikai marketingszervezet –  lépést tartva a nemzetközi tendenciákkal – egyre nagyobb hangsúlyt fektet a magyar turisztikai kínálat interneten való megjelenítésére. Ennek megvalósításához egy teljeskörű, e–marketing/e–commerce stratégiát készít a Magyar Turizmus Zrt. 2007 első negyedévében, amely a nemzeti turisztikai portál továbbfejlesztésének alapja lesz.
Stratégiai cél, hogy az MT Zrt. honlapcsaládja az első számú turisztikai portál, egy az ügyfeleket teljes körűen kiszolgálni képes ,,one stop shop” legyen.
2007-től újdonság, hogy az MT Zrt. internetes megjelenési lehetőséget biztosít szakmai partnereinek a központi honlapjain, az érvényben lévő médiaajánlatában szereplő árakon.

KÜLFÖLDI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ

Legjelentősebb küldőpiacok
– Németország
– Nagy-Britannia, Írország
– Ausztria
– Olaszország
– USA  
Legígéretesebb küldőpiacok:
– Észak-Európa, ezen belül Dánia és Svédország 
– Franciaország 
– Csehország, Szlovákia 
– Lengyelország 
– Románia 
– Oroszország

Forrásai eredményesebb felhasználása és a beutazásban 2006-ban kezdődött negatív folyamat megfordítsa érdekében az MT Zrt. 2007. március végéig új külpiaci stratégiát dolgoz ki, amelynek egyik kulcsfontosságú elemét képezi a légitársaságokkal való együttműködés. A külpiaci marketing során a Zrt. koncentrált forrásfelhasználással kevesebb, ám hatékonyabb marketingakciót bonyolít le, a legjelentősebb, illetve legnagyobb potenciállal rendelkező piacokra koncentrálva.
A nemzetközi piacokon végzett aktív marketingmunka a Társaság 22 külképviseletén zajlik. A központ a külképviseletek munkáját segítő és koordinációs tevékenységet folytat. Ezen felül fontos feladat nagy nemzetközi kampányok szervezése, illetve stratégiai partnerek bevonása a nemzetközi kommunikációba.

Kínát – ahol idén Magyar Kulturális Évad megrendezésére is sor kerül – kiemelten kezeli az MT Zrt.

A külföldi marketingkommunikációban az egységes arculat alkalmazása mellett piacspecifikus egyedi elemeket is alkalmaz a Zrt. A nemzeti turisztikai marketingterv tartalmazza az egyes külképviseletek marketingterveit is.

Kiemelt kampányok és témák:

 Budapest Winter Invasion kampány:
A 2006. december 1-től 2007. március 31-ig tartó Budapest Winter Invasion kampány célja Budapest beutazó forgalmának növelése a holtszezonban, Budapest mint „city break” desztináció népszerűsítése és a tartózkodási idő meghosszabbítása. A kampány összesen 70 partner összefogásával és anyagi hozzájárulásával valósul meg.
A BWI tapasztalatai alapján az MT Zrt. további hasonló akciókat tervez a budapesti szolgáltatókkal.

• Az MT Zrt. kezdeményez a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.-val egy közös, tavaszi vagy őszi Budapest – nagyközönségnek szóló – hirdetési kampányt a legfontosabb küldőpiacokon.

 Tavasszal a Lufthansa Düsseldorfból és Hamburgból új menetrend szerinti járatokat indít a Balatonra. Ennek bevezetésére közös kampányt szervez a Zrt., amelyhez a Társaság hirdetésekkel és tanulmányutakkal járul hozzá; tíz Balaton környéki szálloda, valamint német partnere további konkrét termékhirdetésekkel erősít rá a járat indításának promóciójára. Ez az együttműködés mintaként szolgál hasonló közös akciók jövőbeni tervezéséhez is.

BELFÖLDI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ

Termékalapú éves kampányokkal a belföldi lakosság könnyebben motiválható, erre jó példát nyújt a Nagy Ízutazás 2006 kampány. A 2007. évi tematikus év, a Zöldturizmus éve, a természetjárásra, nemzeti parkokra, a kerékpáros és lovas turizmusra épül, amit 2008-ban az örökségturizmus népszerűsítése követ.

Az üdülési csekk felhasználási körének bővítése kihívást jelent a turisztikai szakma számára, így az MT Zrt. előtérbe kívánja helyezni a szálláshelyeken történő beváltást ösztönző kampányok, akciók szervezését.

Az „Itthon otthon van” szlogen jól bevált, érthető és másodlagos üzenetet is hordoz, amelyet a szemléletformálásban is szeretne a marketingszervezet  kihasználni.
Ahhoz, hogy a kutatásaink alapján fontos vonzerőnek tekinthető vendégbarát képünket megtarthassuk és erősíthessük, szükség van a lakosság „együttműködésére” is. Az MT Zrt. kommunikációjában a szakmában dolgozó szolgáltatók körében is erősíteni, tudatosítani kívánja a vendégszeretet fontosságát. Az MT Zrt. terveiben szerepel egy, a szakmában dolgozókat megcélzó kommunikációs kampány.

A TURISZTIKAI ORSZÁGIMÁZS FEJLESZTÉSE, MAGYARORSZÁG BRANDÉPÍTÉS, AZ ARCULAT AKTUALIZÁLÁSA

Magyarország mint turisztikai desztináció egyedi jellemzői vagyis a Magyarország-brand kialakításának céljából 2007-ben szintetizálásra kerülnek a Magyar Turizmus Zrt. által 2000 óta elvégzett elsődleges országkutatások eredményei. Ezen kívül további elsődleges kutatásokra is sor kerül 2007-2008-ban a legfontosabb küldőpiacokon. A Magyarország-brand meghatározását egy, a magyar lakosság körében végzendő felmérés egészíti ki, amelynek elvégzése a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában is megjelölt feladat. (A Magyarország turisztikai imázsára vonatkozó legfontosabb megállapítások megtalálhatóak a marketingterv mellékleteiben.)
A nemzeti turisztikai marketingterv teljes terjedelmében megtalálható a Magyar Turizmus Zrt.
www.itthon.hu honlapján, a Szakmai oldalakon belül.

(Forrás:BrandTrend) 2007.02.01.