Kategória: Aktuális.

Gyakorlatilag minden ágazatban a valaha kulcsfontosságú üzleti tényezők, mint a minőség, az ár és a termék világszerte könnyedén reprodukálhatók. A termék-innovációt azonban nem lehet egyszerűen lemásolni.
 
A marketing és a kommunikáció kulcsfontosságú a vállalati növekedés szempontjából – erősítette meg a Weber Shandwick kutatása.
A megkérdezett vállalati vezetők 86 százaléka arról számolt be, hogy a marketing és a kommunikáció az elmúlt két év során a siker egyre fontosabb elemévé vált.
„A kreativitás alapú gazdaság rákényszeríti a vállalatokat, hogy újragondolják a vállalati stratégia alapvető elemeit. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy ez a gondolkodás jelentősen átalakítja a vállalatok működését a termékfejlesztéstől kezdve a fogyasztói visszajelzések kezelésén át a marketing-kommunikációig. Úgy tűnik, hogy a kreativitás alapú gazdaság alapvetően megváltoztatja az üzlet természetét” – mondta Billee Howard, a Weber Shandwick ügyvezető alelnöke, a Nemzetközi Stratégiai Média Csoport vezetője.

A marketing és kommunikáció növekvő jelentősége

A megkérdezett vállalati felsővezetők többsége egyetértett abban, hogy a kreativitás alapú gazdaság nem ideiglenes, múló jelenség. Közel kétharmaduk (64 %) szerint a kreativitáson és innováción alapuló gazdaság állandósult, és csupán kevesebb mint egynegyedük (24 %) gondolta átmenetinek.
Tízből minden hetedik vállalati vezető (68 %) arról számolt be, hogy az ötletek és az innováció fontosabbá válásával kiterjesztették vállalatuk kommunikációs stratégiáját, minden nyolcadik vállalatvezető (84 %) pedig elismerte, hogy cégük a következő öt évben valószínűleg átalakítja a hirdetési, marketing és kommunikációs gyakorlatát annak érdekében, hogy megfeleljen a kreativitás alapú gazdaság által támasztott követelményeknek.
Jennifer Risi, a Weber Shandwick Nemzetközi Stratégiai Média Csoport ügyvezető alelnöke elmondta: „Aránylag könnyen nyomon követhető a kreativitás alapú gazdaság születése. A globalizáció és – nagyrészt az internetnek köszönhetően – a könnyen hozzáférhető információ ahhoz vezetett, hogy a tudás mindennapi árucikké vált. A gyártásban és a termelékenységben bekövetkezett fejlődésnek köszönhetően – ami gyakorlatilag minden ágazatban megtörtént – a valaha kulcsfontosságú üzleti tényezők, mint a minőség, az ár és a termék világszerte könnyedén reprodukálhatók. A termék-innovációt azonban nem lehet egyszerűen lemásolni, így a cégek a régebben „megfoghatatlannak” tartott kreativitást és az üzleti folyamatok innovációját tekintik sikerük meghatározó elemeinek.”

„A kreativitás alapú gazdaság befolyása a teljes üzleti szférában növekszik. Ezt nem szabad alábecsülnünk – tette hozzá Risi. A vállalati szektor vezetői közül egyre többen felismerik, miként definiálja újra az üzlet fogalmát az innováció. Ennek megfelelően a vállalatoknak – amennyiben versenyképesek akarnak maradni – alapvető változásokat kell végrehajtaniuk, és kezdeményezően kell fellépniük a piacon.”

Fogyasztók az innováció középpontjában

A kreativitás alapú gazdaság középpontjában a fogyasztók által vezérelt innováció áll: a fogyasztók véleményét beépítik a marketing és a K F folyamatokba is. A megkérdezett üzleti vezetők három fő stratégiát vázoltak arra a kérdésre, hogy cégük hogyan építi be terveibe a kreativitás alapú gazdaság koncepcióját: nagyobb gondot fordítanak a fogyasztók véleményének megértésére és hasznosítására; minden, a tájékozott döntéshez szükséges információt megadnak a fogyasztóknak; valamint megjósolják a fogyasztók igényeit és szükségleteit, mielőtt az megfogalmazódna bennük.
 
Az Ön cége hogyan alkalmazkodik a kreativitáson és innováción alapuló gazdasághoz?
Összesen(%)

Nagyobb gondot fordít a fogyasztók véleményének megértésére és beépítésére 65%
Minden, a tájékozott döntéshez szükséges információt eljuttat a fogyasztókhoz 63%
Proaktívan megjósolja a fogyasztók igényeit és szükségleteit, mielőtt az megfogalmazódna bennük  58%
Többet költ a vállalat imázsát javító marketingre és hirdetésekre, mint a termékről szólókra 58%
Közvetlenül együttműködik a fogyasztókkal, hogy az igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő termékeket hozzon létre 58%
A termékmarketing helyét átveszi az eddig „megfoghatatlannak” számító márka-, illetve az üzleti folyamatok marketingje 46%
A fókuszt az értékesítésről az innovációra helyezi át  43%
Pontosítja a célcsoportok demográfiai és/vagy földrajzi profilját 39%
A fókuszt a folyamatról a termékre helyezi át 38%
A fentiek közül egyik sem 5%
Nem tudja 5%
(Forrás: Weber Shandwick és KRC Research 2006.)

„Az üzleti élet és az ipar vízválasztóhoz érkezett" – kommentálta a kutatás eredményeit Howard. "Az üzenet világos: az innováció napjainkban sokkal fontosabb, mint valaha, és sokkal fontosabb, mint a termékek lassú, folyamatos fejlesztése.

Soha nem látott lehetőség nyílt a marketing és kommunikációs szakemberek számára, hogy befolyással legyenek az üzleti élet alakulására.”

(Forrás:BrandTrend) 2007.01.30.