Kategória: Képes hír és Reklámpiac.

Admin kategória: Képes hír.

A Magyar Reklámszövetséghez július 4-én és július 5-én 16 állampolgári etikai panasz érkezett a kormány ún. „Soros György kampánya[1]” kapcsán annak antiszemita, erkölcstelen, diszkriminatív, gyűlöletkeltő mivoltát kifogásolva. A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) Ügyvezetősége kötelességének tartja, – Magyarország legnagyobb tagságával rendelkező kommunikációs szakmai szervezeteként -, hogy kiálljon a reklámszakma hírnevéért, és felszólaljon az olyan reklámok és kampányok ellen, amelyek megingatják a reklámtevékenységbe vetett közbizalmat [2] vagy sérthetik a társadalomban általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normákat, valamint a közízlést[3].

Az MRSZ, mint reklámszakmai egyesület álláspontja szerint a politikai hirdetésekre is alkalmazandók az általános reklámozási alapelvek és követelmények. Az MRSZ felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben egyre több olyan politikai hirdetés került a médiába (közterületi plakátokra, rádióba, televízióba és online), ami ezen alapelvek szerint megkérdőjelezhető, de ezek esetében nem fordultak panasszal a Reklámszövetséghez. Ennek a folyamatnak egy különösen kártékony megjelenése a szóban forgó kampány.

Az MRSZ felhívja valamennyi politikai párt figyelmét arra, hogy tartózkodjanak az alapvető társadalmi normákat sértő kampányoktól, különös tekintettel arra, hogy a vállalatok, gazdálkodási szervezetek hasonlóan megtévesztő állításokat tartalmazó, az erkölcsi-etikai normákat áthágó hirdetéseit a hatályos törvények szerint komoly szankciókkal és büntetéssel sújtják az illetékes hatóságok.

A Magyar Reklámszövetség Ügyvezetősége szerint a kormány megbízásából készített “Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén!” szlogenű reklámkampány megingatja a reklámszakmába vetett bizalmat és ütközik a reklámok felé támasztott általános és alapvető társadalmi elvárásokkal, mely szerint a reklámnak tisztességesnek kell lennie, a reklám nem kelthet olyan összhatást, amely sérti a közízlést és a társadalomban általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normákat, nem lehet alkalmas gyűlöletkeltésre, a reklám nem vezethet valamely személy jó hírnevének sérelméhez és a reklám nem sértheti az emberi méltóságot. A kampány társadalmi visszhangja az, hogy széles körben sértő és félelemkeltő hatást gyakorolhat és válthat ki, figyelemmel a történelmi emlékezetre.

soros-plakat

A „Soros György kampány” nem tekinthető társadalmi célú hirdetésnek, hanem tartalmában egyértelműen politikai hirdetés, ezért közzététele társadalmi célú hirdetésként megtévesztő.

A Magyar Reklámszövetség állásfoglalásáról tájékoztatta a reklámozót, valamint az Önszabályozó Reklám Testületet és a Médiatanácsot is tekintettel arra, hogy ugyanilyen tartalmú panaszok érkeztek a tárgyban szereplő kampányra vonatkozóan az említett szervezetekhez is. Az MRSZ továbbá felkérte az Önszabályozó Reklám Testületet – a két szervezet közötti megállapodás szerint- arra, hogy a tárgyban szereplő kampányt bírálja el abból a szempontból, hogy a Magyar Reklámetikai Kódex hatálya alá esik vagy sem, s lefolytatható-e etikai vizsgálat.

[1] Magyarország Kormányának jelenleg futó kampányában (óriásplakáton, weboldalakon, rádióban és televízióban) azt az üzenetet közlik különböző formában, hogy “99% elutasítja az illegális bevándorlást”, és ezzel szemben Soros György “támogatja az illegális bevándorlók betelepítését”. A kampány jelmondata a “Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén!”.

[2] Magyar Reklámetikai Kódex 3. Cikkely (8)-as bekezdés: A reklám nem ronthatja a reklámszakma hírnevét, illetve nem ingathatja meg a reklámtevékenységbe vetett közbizalmat.

[3] Magyar Reklámetikai Kódex 3. Cikkely (6)-os bekezdés: A reklámozásban figyelembe kell venni a társadalomban általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normákat, valamint a közízlést.
(BrandTrend)