Kategória: Hír és Média.

Admin kategória: Hír.

Mozgalmas és kihívásokkal teli évet zárt az Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) – derült ki az szervezet most megjelent és a közgyűlésen megvitatott éves beszámolójából. A médiapiaci trendek alakulása, a szabályozási környezet változása és a reklámadó körüli fordulatok mellett a politikai közhangulat is fontos befolyással bírtak a kiadóvállalatokat tömörítő érdekvédelmi és érdek képviseleti szervezet munkájára. A kihívásokkal teli évben egy tagvállalati felmérés megállapításai alapján most stratégiaalkotásba kezd a szakmai szervezet.

A Magyar Lapkiadók Egyesülte 2016-ban egyedülálló, a print népszerűsítésének érdekében indított kampányt, és két kiemelkedő nemzetközi szakmai rendezvény házigazda szerepét is ellátta (Mr. Magazine, Európai Kiadók Newsprint Munkacsoportjának találkozója), illetve szakmai programjai, társszervezeti együttműködései és kezdeményezései egyöntetű támogatást élveztek a lapkiadók körében. Továbbá a tagjai felé történő nemzetközi tudás megosztása (best practice) és információtranszfer lendületet adott az egyesületi életnek és a tagjai közötti aktív együttműködéseknek. Az éves közgyűlésen az elnökségi beszámolót támogatólag, elismerően és egyhangúlag fogadta el a szervezet tagsága.

A Közgyűlési beszámolóból és a hozzászólásokból kiderült, hogy a korábban meghatározott stratégia és kijelölt célok végrehajtása mellett a 2016-os év számos akadályt is gördített a kiadók és szakmai szervezetük elé (médiapiaci trendek alakulása, reklámadó, illetve a rendeleti kormányzás térhódítása, aminek következtében a jogszabályok szakmai egyeztetése gyakorlatilag megszűnt).

A médiatechnológiai, a gazdasági, a jogi és médiapiaci változások együttesen annyi kihívást jelentenek a lapkiadóknak, hogy ezek együttes hatása mind a tagok, mind az egyesület egészét tekintve hatékony válaszok meghozatalát igénylik. A tagvállalatok és a potenciális tagvállalatok körében lefolytatott kérdőíves kutatás alapján egyértelmű, hogy továbbra is pozitívan értékelik és elismerik az egyesület munkáját, de ebben a felmérésben az is egyértelmű, hogy az iparág szereplői mely területeken várnak nagyobb összefogást, szakmai támogatást.

A felmérést követően az aktív tagok bevonásával megkezdődött a munka, hogy a jelenlegi és várható kihívásokra reagálva,újragondolják az egyesület további feladatait, hogy tagjaik számára a folyamatosan változó gazdasági- és politikai viszonyok között is a lehető legjobb minőségű szolgáltatást nyújthassák.

Mivel a lappiaci trendek szerint folyamatosan bővül és egyre színesebb a printmédia kínálata, és megállni látszik a 2007 óta tartó csökkenő tendencia is, éppen ezért felesleges temetni a print médiát, hiszen a printpiac él és virul, a printhirdetéseket vásárlóképes fogyasztók olvassák, és az alacsony reklámzaj közepette a hirdetőknek jelentős forgalmat és konverziót produkálnak, nem utolsó sorban az imázs építésében is nélkülözhetetlen szerepe van. Az előrejelzések szerint a digitális és print médiumok pedig a jövőben nem kizárólagosan, hanem egymást erősítve, a fogyasztói élményeket egy újabb szintre emelve működnek majd: a digitális vs. a print gondolkodást a hatékonyság jegyében felváltja a print plusz digitális szemlélet.

A digitális, mi több a mobilon történő tartalomfogyasztás, az álhírek elterjedése, a hagyományos és új média között a bizalmi szakadék, a hirdetői hatékonysági elvárások, az adatvédelem, az adatalapú kiadói üzleti modellek, prediktív analitikai eszközök, a big data, illetve a hirdetésblokkolók kérdése – csak néhány azok közül, melyek a következő időben az iparág fókuszában lesznek.
(BrandTrend)