Kategória: Márkás beszélgetések.
Admin kategória: Márkás beszélgetések - kerekasztal.

Kőszegi András:
A márkázás területén a városmarketing, a városmárkázás az egyik legbonyolultabb, legösszetettebb, legnehezebb és egyben a legizgalmasabb. Az, hogy Győrben van egy meglehetősen hosszú nevű Marketing, Turizmus és  Kommunikációs Osztály, ez már önmagában unikális, de ez nyilván azt jelenti, hogy meglehetősen komolyan veszitek ezt a területet.

Domanyik Eszter:
Így van. Szerencsére Győr városában a városvezetés 2006 óta nagy hangsúlyt fektet arra,  hogy megfelelően pozícionáljuk a várost, és valóban olyan hírét keltsük Győrnek,  ami ténylegesen tartalomban is megjelenik értékeiben.  Azt senki nem vitatja, hogy Győr városát korábban iparvárosként tartották számon, amivel nincsen semmi probléma. Az ipar és a gazdaság fontos és nagyon szükséges, de Győr ennél sokkal több és mindig is sokkal több volt, csak ezek az értékeik nem lettek annyira kidomborítva és kihangsúlyozva, mint amennyire determinálva van.  Nagyon kevesen tudták azt, hogy Budapest és Sopron után Magyarországon,  műemlékekben harmadik leggazdagabb városáról beszélünk után,  hogy milyen csodálatos barokk belvárossal rendelkezik, azt hogy milyen értékei vannak akár turisztikai szempontból, akár pedig az itt élők szempontjából.  Olyan fontos intézményeink vannak, olyan a kulturális életünk, amire azt hiszem büszkék lehetünk.  Borkai Zsolt polgármester úr felismerte azt,  hogy hiába vannak értékeink, anélkül hogy azokat el tudnánk adni és meg tudnánk mutatni, nem működik a rendszer, úgy hogy mi egy nagyon intenzív márkaépítésbe és egy nagyon intenzív városkommunikációba kezdtünk annak érdekében, hogy a fejekben leépítsük azt, hogy Győr csak iparváros és felépítsük azt, hogy mi minden egyéb értékkel rendelkezik ez a város

domanyik-eszter-gyorDomanyik Eszter, osztályvezető, Győr Polgármesteri Hivatal, Kommunikáció, Marketing és Turizmus Osztály

Ha már Borkai Zsolt neve szóba került, érdekes kérdés egy város és egy polgármester egymásra hatása. Tehát adott esetben egy karizmatikus vezető húz magával egy várost, vagy a város segít felépíteni egy polgármestert. Itt az ő személye meglehetősen sokat lendített, nemcsak a kommunikáción, hanem a  városfejlesztésen is, de most elsősorban  a láthatóságáról beszélünk.
Ez így van. Azt hiszem őt nem nagyon kell bemutatni senkinek, olimpiai bajnok sportolóról beszélünk. Ráadásul egy fiatal városvezető, és ez a fiatalos lendület és dinamizmus az elmúlt nyolc évben Győr városára is átragadt, az ő nyitottsága és személyisége az élet minden területén megmutatkozik. Most olyan dolgok történnek Győrben, olyan vállalások vannak, amik azt hiszem, hogy elég nagy léptékű fejlesztések, nagy léptékű rendezvények. Nem ijedünk meg ezektől a  kihívásoktól és nem ijedünk meg mondjuk attól, hogy 2017-ben az első hazai rendezésű kisolimpiát rendezhetjük, hiszen megvan egy jó és ütőképes csapat, amely összeállt itt az elmúlt években, itt a hivatalon belül. Az a kuriózuma tulajdonképpen Győr város márkaépítésének, hogy mi  közvetlenül itt dolgozunk az önkormányzatnál, közvetlen vannak információink mind a városvezetéstől, mind pedig az itt élőktől, a cégektől, azoktól a partnerektől, akiknek a véleménye fontos számunkra. Tehát összetetten látjuk a város márka lényegét, hogy mire kell fókuszálni.

Ez egy nagy lehetőség, de nagy felelősség is. Egyáltalán az, hogy egy polgármester felelős vezetőt nevez ki erre a területre egy hivatalban, ez valóban egy ritkaság. Hogyan tudtok ezzel élni?
Nap mint nap próbálunk vele élni, hiszen ez valóban egy nagy lehetőség. Mindannyian lokálpatrióták vagyunk, és nagyon-nagyon szeretjük Győrt. Ráadásul egy fiatal csapat jött össze, és azon gondolkozunk, hogy hogyan tudnánk még többet tenni Győrért.  Ráadásul a strukturális felépítés is úgy lett kialakítva, hogy a városmarketing, a kommunikáció szorosan együtt dolgozik a kulturális területen tevékenykedő kollégákkal, illetve  a sport rendezvényekkel foglalkozó kollégákkal, hiszen úgy gondoljuk,  hogy ezek azok a területek, amelyek szorosan összefüggnek. Bizonyos sportrendezvények, kulturális rendezvények azok nagymértékben meghatározzák egy város arculatát, minden összefügg mindennel, ezért itt nálunk együttgondolkodás van. Folyamatosan arra törekszünk, hogy Győr kifelé is, az idelátogató vendégeknek, valamint az itt élőknek, a helyieknek is megmutassuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak, és megmutassuk azt, hogy mi mindent tudnak találni maguknak ebben a városban.

Annyi minden területet említettél, de beszéljünk egy kicsit a nehézségeiről is. Egy városban rengeteg lobbi érdek van. Ahogy mondtad a sport, a kultúra, a gazdaság, az ipar, a kereskedelem, a politika, mind-mind nyilván bele akar szólni, és mindegyiknek megvan a maga saját érdeke. Kifelé ezt egy egységes üzenetté formálni meglehetősen nehéz. Hogyan tudtok eligazodni ebben a sok-sok érdekben és lobbiban?
Sikerült egy olyan összefogást és együttgondolkodást létrehozni az elmúlt években, ami ma nagyon ritka Magyarországon, és ezt nem véletlenül mondom. A gazdasági erő az alapja a fejlődésnek, alapja a városmárka építésnek, hiszen visszaforgatjuk a bevételeinket, ebből tudjuk folyamatosan megújítani a belvárost, felújítani a tereinket, de ebből tudunk a kulturális programokra, a sportprogramokra is áldozni. Ezért nyilván a gazdaságnak a város stabilitásának a megőrzésében, a városmarketingben is meg kell jelennie.  Tehát önálló célcsoportként határoztuk meg azokat a cégeket és vállalkozásokat, akik itt tevékenykednek, akik itt telepedtek le nálunk, hiszen hogy ha őket is be tudjuk vonni a város márka építésébe azáltal, hogy minél több céget idecsábítunk, ezek a cégek, a dolgozóik jól érzik magukat Győr városában, viszik akár külföldre, vagy az ország más városaiba Győrnek a jóhírét, akkor bizony nagyon nagyot léptünk előre a városmárka építés területén. Nekünk célcsoportunk volt és célcsoportunk a mai napig a gazdasági szektor. De ugyanígy elsődleges célkitűzésünk volt a helyi lakosságnak a megszólítása. Győrben korábban a lokálpatriotizmus nem volt annyira jellemző,  most már bizony nagyon büszkék a győriek arra, hogy győriek, és ebben igazából nagy dolgokat nem kellett tenni, csak egy kicsit kinyitni számukra Győrt, kinyitni számukra a világot, megmutatni nekik a városnak azokat az értékeit – és ebbe beleértem az épületektől kezdve a legendáinkat, a hagyományainkat vagy éppen a Győri Balettnek a tevékenységét – amire büszkék lehetünk mi győriek. Most már azt tapasztaljuk, hogy borzasztó erős a lokálpatriotizmus Győrben. Ez megmutatkozik az itt élők tenni akarásában a városért. Megmutatkozik a cégek részéről is abban, hogy a társadalmi felelősségvállalás borzasztó erős itt a cégek részéről. Akár a kulturális rendezvényeinkbe, a sportba a helyi cégek és vállalkozások rengeteg támogatást nyújtanak az önkormányzat számára, de említhetném mondjuk az egyetemet is. Az egyetemmel szintén folyamatos az együttgondolkodás, és azt szeretnénk, hogy azok a fiatalok,  akik ott tanulnak, itt maradjanak Győrben. Meg tudjuk mutatni számukra a lehetőségeket, azokat a perspektívákat, amik szerencsére adottak a városban. Tehát egy nagy összehangolt együttgondolkodás zajlik, és bizony néha nem egyszerű, hiszen ahogyan említetted, sok érdeket és sok üzenetet kell megfogalmazni, és valahogyan egységesként megmutatni, de azt gondolom, hogy ennek az együttgondolkodásnak köszönhetően sikerülhet ez.

Sokkal nehezebb helyzetben vagytok, mint egy vállalat, mert ott van egy termék, egy szolgáltatás, ott valóban jól lehet a célcsoportokat definiálni, de jól lehet a tulajdonost is definiálni. Egy városmárkáról ha beszélünk, a városmárka nem csak a városmárkát építőé, hanem ugyanúgy a lakosoké is. Gyakorlatilag egy mozgó célpontról, állandóan változó történetről beszélünk, ahogy változik napról napra egy ország külső megítélése, a gazdaság, a bérek, a politika, társadalmi trendek jönnek-mennek, mennyire tudtok mozgékonyan utána menni? Ez soha nem statikus márka, mint mikor bedobjuk a pénzt az automatába és kijön a termék.
Igen, itt szerintem a hitelesség az, ami nagyon fontos. Tényleg azért jó, hogy mi itt dolgozunk az önkormányzaton belül, mert rálátunk az élet minden területére, hiszen itt a Városházán minden lecsapódik. És ahogyan említetted, a helyi lakosság megszólításában is a hitelesség a fontos. Hiába próbáljuk mi mondjuk kifelé a turistáknak azt kommunikálni, hogy Győr mennyire szuper és milyen tiszta, ha a helyi lakosság nem ezt érzi, és nem ezt tapasztalja, akkor máris hiteltelenek az üzeneteink. Nagyon fontos az, hogy ők a mindennapokban lássák azt, hogy tiszta a város, virágos a város, hogy a szúnyogírtás rendben van és nem csípik őket agyon, hiszen ők is akkor ezt közvetítik tovább a barátaiknak, a rokonaiknak a városon kívülre. Ez a leghitelesebb márkaépítés, hogy ha az itt élők jól érzik magukat, és hogy ha ők azt mondják, igen, gyertek Győrbe, mert ez egy szuper hely és rendben vannak a dolgok. Számunkra ez egy pozitív visszajelzés, és így igazán hiteles a márkaépítésünk.

A lakosokn túl nyilván itt vannak a szolgáltatások, ha már turizmusról és marketingről beszélünk. Alapvetően akár belföldről jön, akár külföldről jön valaki, akkor desztináció alapon választ, eljövök Európába, elmegyek egy országba, mondjuk Magyarországra, azon belül elmegyek egy kisebb helyre, Győrbe, ez desztináció alapú döntés, és onnantól kezdve viszont a szolgálatatások teljesítmény alapúak. Mennyire tudtok összhangban lenni, vagy mennyire tudnak az itt lévő szolgáltatások olyan szinten és azt az üzenetet képviselni valóban, ami miatt ezt a desztinációt választom?
Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Győr egyrészt nagyon-nagyon jó földrajzi elhelyezkedéssel rendelkezik, ebben az ún. aranyháromszögben,  de ez közben tud hátrány is lenni, mondjuk a turizmus szempontjából, hiszen annyira közel vagyunk mindenhez, hogy sokan vannak úgy vele,  hogy adott rendezvényekre átugranak, eljönnek, hazamennek és akár másnap visszajön, de nem tölti itt az éjszakát.  Tehát a vendégéjszakák számában nem realizálódik az, hogy mondjuk ő két napot is itt töltött nálunk és igénybe vette a szolgáltatásokat. Viszont magukkal a szolgáltatókkal nagyon jó a kapcsolatunk. Azt hiszem először Magyarországon Győrben,  konkrét turisztikai programcsomagokat hoztunk létre az önkormányzat koordinálásával.  Ez azt jelenti, hogy mi szorosan együttdolgozunk az itt tevékenykedő szállodákkal és panziókkal, tehát a kereskedelmi szálláshelyekkel, azokkal a turisztikai attrakciót nyújtó intézményekkel, akik maguk is végeznek egyfajta tevékenységet arra vonatkozóan, hogy minél több látogatójuk legyen. A város  közvetlen kapcsolatban van velük, és beleépítettük a turisztikai programcsomagunkba – akár az állatkert, vagy a városban a tutajozás, vagy a Mobilis, ez egyfajta Csodák Palotája itt Győrben – az ő általa nyújtott lehetőségeket. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a kereskedelmi szálláshelyekkel, az éttermekkel. Szerveztünk a recepción dolgozó kollégáknak idegenvezetést Győrben, mert ők azok akik legelőször találkoznak a városba érkező vendégekkel, és hogy ha mondjuk a recepciós nem tud a szállodában válaszolni a kérdésekre, akkor az már egy első olyan negatív benyomás, amit utána nehéz orvosolni.   Mi magunk készítettük el azt a mappát, amiben az összes szállodának, étteremnek, turisztikai szolgáltatásoknak a nyitvatartását, a múzeumok nyitvatartását három nyelven elhelyeztük, ezt valamennyi szállodának a portájára leraktuk, annak érdekében, hogy már az első pillanattól ott legyen az információ.  Nagyon fontos szerepe van a turisztikai látogatóközpontunknak,  amelyet két és fél évvel ezelőtt nyitottunk meg itt a város sétáló utcáján, ez valóban a kirakata Győrnek. Ez egy 21. századi nagyon modern látogatóközpont, ahol a Tourinform iroda mellett a városra jellemző ajándéktárgyakat, szuveníreket lehet megvásárolni, s ott viszont a kollégák valóban rendkívül felkészültek, úgy hogy arra törekszünk, hogy aki Győrbe vendégként megérkezik megtalálja ezt a házat, elsőként oda menjen be, hiszen ott minden szükséges információt, kiadványt kézbe kap, és otthon tud lenni Győrben és nem pedig céltalanul kell bolyongnia.

Honnan várjátok a turistákat, ki a célcsoport? Belföld vagy külföld?
Érdekes, mert ha megnézed a statisztikákat nekünk több külföldi turistánk van, mint belföldi. Ez annak is köszönhető, hogy nagyon erős az üzleti turizmus Győrben. Ez egyáltalán nem probléma, hiszen ez is ugyanúgy egy ágazata a turizmusnak, nagyon örülünk neki, ezt nyilván a gazdaság, illetve a cégek generálják. Emellett pedig fesztiválturizmusunk és a sportturizmushoz kapcsolódóan rengeteg nagy rendezvényünk van. Törekszünk arra, hogy folyamatosan otthona tudjunk lenni nagy nemzetközi és hazai sporteseményeknek, és olyan programoknak, amelyre ha megérkeznek a vendégek, utána viszik magukkal a város jó hírét. Egyébként a legtöbb turista a németajkú országokból érkezik hozzánk, de nagyon nagy mértékben megnőtt a belföldi turizmusnak is az aránya Győr városában. Ez leginkább fesztiválturizmus, szabadidős turizmus. Vannak még azt hiszem számunkra kiaknázatlan lehetőségek, hiszen kevesen tudják, hogy egyébként rendkívül jó minőségű – talán a legjobbak között van – a gyógyvíz és a termálvíz Győr városában, azonban nincs jelen pillanatban olyan szállodánk, amely a gyógyászati és wellnes turizmusra fókuszálna. Ezen a területen vannak még azt hiszem lehetőségeink. Nyilván szállodát az önkormányzat nem tud építeni, úgy hogy most azon vagyunk, hogy minél előbb megtaláljuk azt a befektetőt, aki egy ilyen színvonalú szállodával azt hiszem, hogy  nagyon sokat dobna még a város turisztikai palettáján.

Az egy nagyon nagy kérdés, hogy mi a célja az erős Győr márkaépítésnek? Ahogy mondtad lokálpatriotizmus, lakókat idevonzani, befektetéseket idevonzani, mi az, amit szeretnétek erősíteni?
Minden mindennel összefügg. Ezt a három célcsoportot határoztam meg én, hogy a helyi lakosság, a befektetők és a cégek, valamint a turizmusnak a  fellendítése. A célunk az, hogy Győr megfelelően legyen pozícionálva. Azt hiszem, hogy ma Magyarországon megfelelően van pozícionálva, hiszen azért a hazai nagyvárosok között, Budapest után most már az élet számtalan területén az előkelő első három pozíciót birtokolja, van amiben szerencsére több területen, most már bátran nagyképűség nélkül azt mondhatjuk, hogy vezető a megyei jogú városok között. Az a célünk, hogy ezt tovább tudjuk akár az országhatáron túlra is vinni, hiszen itt bejön a városnak a kedvező földrajzi adottsága, ami most előnyként fog megjelenni. A péri reptér fejlesztése folyamatban van, úgy néz ki, hogy nemsokára charter járatokat is fogunk tudni itt fogadni, és pontosan a turizmus területén nyilnának meg számunkra még lehetőségek, mert most már jók vagyunk.  Nagyon jók a kulturális intézményeink, a Győri Balett, a Győri Filharmónikus Zenekar szerte a nagyvilágban viszi Győrnek a jóhírét. Jók vagyunk nagy sport rendezvények lebonyolításában, van egy Bajnokok Ligája győztes női kézilabda csapatunk, akik szintén egész Európában építik a városnak a jó imázsát. Ezek mind-mind hozzátartoznak a városmárkához, és az a célunk, hogy minél több olyan területe legyen az életnek, ahol vannak hírvivőink, ahol vannak a várost pozitívan feltüntető csoportjaink, illetve egyesületeink, és minél szélesebb körben szeretnénk ezt kiterjeszteni.

Földrajzi fekvésről ha már beszéltünk, igazából ez hoz vagy visz? Mert mondhatjuk azt, hogy Bécs közelsége tök jó, a potenciális pénzt is költeni tudó társadalom viszonylag közel van hozzátok, ez hozhat is meg vihet is. Mert mondtad, hogy a vendégéjszaka az nem olyan erős, ha már itt vagyok, akkor elugorhatok Bécsbe, Grazba, Linzbe, St. Pöltenbe, akárhová.
2009-hez képest megduplázódott a vendégéjszakák száma Győrben. Öt év alatt ez nagyon jó, ennek nagyon örülünk, de vannak valóban még itt is lehetőségeink. Én azt gondolom, hogy összességében mindenképpen pozitív az, hogy a város ilyen adottságokkal rendelkezik, főleg amiatt, mert ezeket folyamatosan is próbáljuk fejleszteni. Nemcsak itt a péri repülőtér kapcsán, hanem akár az úthálózat tekintetében, itt van ugye közvetlenül mellettünk a Gönyűi Nemzetközi Kikötő, amiben szintén nagy lehetőségek vannak, tehát a vízi turizmus területén még számtalan új lehetőség adódik majd számunkra, és itt a folyószabályozás, az, amit jó lenne ha sikerülne megoldani a következő időszakban. Összességében mindenképpen előny, ezt érezzük. Az ipari parkunk folyamatos fejlesztésre és bővítésre szorul, mert szerencsére jönnek a betelepülni vágyó cégek. A legnagyobb vállalat az AUDI, azt hiszem őket nevesíthetem, nem véletlenül itt bővíti a gyárát, itt építette meg a logisztikai parkját. A turizmus területén is előny, de mondom, vannak bizonyos esetek, amikor egy picit  tud hátrány lenni, hiszen annyira közel van minden hogy csak átugrik, átjön. Itt volt például két héttel ezelőtt Tom Jones, itt lépett fel Győr városában, ingyenes nagykoncertet adott. Bár szakadó eső volt, de így is 30 ezer ember volt a koncerten. Rengeteg vendégünk volt Ausztriából, tudjuk azt, hogy célzottan ide kisbuszokkal hozták az osztrák vendégeket. Hogy ha egy kicsit messzebbről jönnek, akkor valószínű, hogy itt is töltötték volna az éjszalát, de mivel 11 órakor vége volt a koncertnek, és egy óra Bécs, ezért vitték is vissza őket. Én erre gondolok akkor, amikor azt mondom, hogy nagyon jó, de bizonyos esetekben megvannak a hátrányai, hiszen ezek a vendégek itt is tölthették volna az éjszakát, ha nem vagyunk ennyire közel Bécshez.

A kommunikációt, a marketinget vezeted. Mi vagy leginkább, annyi dologról beszélsz, politikus, közgazdász, szervező, marketing szakember, diplomata?
Ez egy jó kérdés. Amikor 6 évvel ezelőtt idekerültem, akkor a polgármester úr szóvivőjének vettek fel, és egyébként valószínűleg ennek köszönhető az, hogy a mai napig én vagyok az, aki számára az anyagokat, beszédeket összeállítja. Ezért is látom át széles spektrumban a városnak a működését, én vele dolgozom szorosan együtt.  Emellett pedig nyilván a marketing, turizmus és kommunikáció az, amivel nap mint nap foglalkozom, de hangsúlyozom nagyon-nagyon jó, fiatal csapattal dolgozunk mi együtt, abszolút partnerségi viszony van, és ez nem csak köztem és közöttük, hanem tényleg a városvezetés és közöttünk is megvan. Vannak közös meetingjeink, akár a polgármester úrral is, amikor elmondjuk neki, hogy most éppen városnéző mesekönyvet szeretnénk gyerekeknek, ahova az ő nevében verset fogunk írni, és akkor ő azt mondja, hogy írjátok meg a nevemben a verset: Tehát azt hiszem, hogy ez a partnerségi viszony és ez az együttgondolkodás is az, ami a sikernek az alapja tud lenni.

Beszélgetés közben nagyon próbáltam a nehézségeket kicsavarni belőled, hát úgy látszik, hogy ez a nagyon bonyolult nehéz dolog megy könnyedén is. Egy biztos, Győr város márkájához hozzájárul a kiváló HR stratégia is, jó helyen vannak a jó emberek.
Köszönöm.
(BrandTrend)