Kategória: Képes hír és Márka és jog.

Admin kategória: Képes hír.

A GVH évről évre indít olyan eljárásokat, amikor vállalkozások közbeszerzési és más versenyeztetési eljárások során összejátszanak egymással az eredmény befolyásolása érdekében, amely az egyik legsúlyosabb versenyjogi jogsértésnek minősül.

A GVH most nyilvánosságra hozott határozata olyan eljárásokat érint, amelyekben önkormányzatok és vállalkozások vissza nem térítendő uniós támogatást igényelhettek energetikai fejlesztésekre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében. A GVH megállapította, hogy az eljárás alá vont társaságok jogsértő módon egyeztették a pályázóknak adott, napelemes rendszerek kivitelezésére vonatkozó ajánlataikat úgy, hogy előre meghatározták, hogy ki legyen a nyertes kivitelező. Ennek érdekében az egyik vállalkozás elkészítette a versenytársak ajánlatait, illetve abban az esetben, amikor ő saját maga nyújtott be pályázatot és kért ennek keretében ajánlatot, elkészítette az árajánlatadók árajánlatait.

A GVH az ügyben a lehető legmagasabb, a jogsértő vállalkozások előző évi nettó árbevétele 10 százalékának megfelelő bírságot szabott ki. Ezt az egyik társasággal szemben 30 százalékkal csökkentette, mert a vállalkozás elismerte a jogsértést és lemondott bírósági jogorvoslati jogáról.

„A mostani ügy ismételt figyelmeztetés arra, hogy a versenyeztetési eljárásokon való összejátszásnak súlyos következményei lehetnek. A GVH által kiszabott bírságon kívül a jogsértő felek közbeszerzési eljárásban több évig nem lehetnek ajánlattevők, részvételre jelentkezők, illetve alvállalkozók, valamint nem vehetnek részt alkalmasság igazolásában sem” – hangsúlyozta dr. Miks Anna, a Deloitte Legal versenyjogi csoportjának ügyvédje.

Ezenkívül a kárt szenvedett felek kártérítési pert indíthatnak a kartellezőkkel szemben. Ha az egyeztetés közbeszerzési eljárást vagy koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt nyílt vagy zártkörű pályázatot érint, akkor az előbbieken kívül az elkövetőket akár öt évig terjedő szabadságvesztés is sújthatja.

„Fontos, hogy a közbeszerzési és egyéb versenyeztetési eljáráson induló ajánlattevők és maguk a kiírók is tisztában legyenek a versenyjogi szabályokkal, az esetleges  jogsértés következményeivel, illetve egy már megindult versenyfelügyeleti eljárásban megfelelően tudjanak dönteni arról, hogy a GVH által felkínált számos bírságcsökkentési lehetőséggel kívánnak-e élni” – tette hozzá dr. Göndöcz Péter, a Deloitte Legal partnere.