Kategória: Hír és Márka és jog.

Admin kategória: Hír.

2016. július 1-től kötelező lesz a polgári peres eljárásokban az elektronikus kapcsolattartás a gazdálkodó szervezetek, a jogi képviselővel eljáró peres felek, valamint a közigazgatási szervek számára. Az Országos Bírósági Hivatal a www.birosag.hu oldalon közzétett ügyfél-tájékoztatókkal nyújt segítséget a könnyebb átállásban.

2013. január 1-től a lehetőség van a polgári perekben az elektronikus kapcsolattartásra, így a felek a papír alapú beadványok mellőzésével terjeszthetik elő beadványaikat és tarthatnak kapcsolatot a bíróságokkal. Az elmúlt három évben összesen 444 polgári per indult elektronikusan és a bíróságokra 2502 elektronikusan benyújtott beadvány érkezett. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy ügyfeleknek július 1-től továbbra sem lesz kötelező a bírósággal elektronikus úton kapcsolatot tartani, de kötelező lesz a gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselővel eljáró peres felek, továbbá a közigazgatási szervek számára.

Az e-perekkel az ügyfelek papírmunkája és a postaköltségek is csökkennek. Az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges űrlapok a www.birosag.hu oldalról letölthetőek, amelyek kizárólag elektronikus úton terjeszthetőek elő. A peres felek az Ügyfélkapun keresztül küldhetik el beadványaikat, míg a hivatalok a Hivatali Kapun (HKP) keresztül intézhetik elektronikusan ügyeiket.

A bírósággal történő elektronikus kapcsolattartás jogszabályban meghatározott rend szerint működő, zárt adattovábbítási rendszer, amely kizárja, hogy az adatokhoz jogosulatlan személyek hozzáférjenek. A következő öt hónapban a jogi képviselőknek, a gazdálkodó szervezeteknek, a közigazgatási szerveknek is fel kell készülniük és elsajátítaniuk a rendszer használatát. Az OBH folyamatosan biztosítja a bírák és az
igazságügyi alkalmazottak felkészülését, oktatását a Magyar Igazságügyi Akadémián és a képzéseken résztvevők helyi workshopokon adják át a megszerzett tudást valamennyi dolgozónak.

A peres felek számára az OBH a www.birosag.hu oldalon az E-PEREK 2016 menüpontban ügyfél-tájékoztató anyagokkal nyújt segítséget. Az egyes pertípusokhoz kapcsoló részletes leírások és nyomtatványok mellett az ügyfelek arról is tájékoztatást kapnak, hogy milyen módon tudják megfizetni az elektronikus eljárási illetéket és melyek a rendszer használatához szükséges gyakorlati tudnivalók.
(BrandTrend)