Kategória: Hír és Márka és jog.

A Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez című kötet bemutatójának résztvevőit dr. Darák Péter, a Kúria, és dr. Juhász Miklós, a GVH elnöke köszöntötte.

A GVH kiemelt célja, hogy elősegítse a piaci szereplők jogkövető magatartását és fejlessze versenyjogi tudatosságukat a jogszabályok megismerésének és értelmezésének megkönnyítésével is, ezért állította össze a GVH Szerkesztőbizottsága a legfrissebb kommentárt, amely 13 évvel követi elődjét. Dr. Juhász Miklós, a GVH elnöke a Kúria épületében tartott rendezvényen hangsúlyozta, „a GVH feladata a magyarországi versenykultúra és fogyasztói kultúra fejlesztésében, hogy megfogalmazza, s közzétegye a jogalkalmazási gyakorlatában kikristályosodott megállapításokat, amelyek elsősorban a piaci szereplők számára szolgálhatnak iránymutatásul a versenytörvény alkalmazásáról, elősegítve ezzel is a vállalkozások megfelelését a versenyjogi előírásoknak.”

Dr. Kalas Tibor, a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának vezetője a kötet bemutatatásakor átfogó, mély elemző munkának minősítette a kötetet, amely „túlmutat a hagyományos kommentárok jellemzőin. Az egész jogterület számára nyújt olyan részletesen kidolgozott áttekintést, mely a versenyjog alkalmazásában és megismerésében a jövőben fontos szerepet tölthet be. Nem csupán a piaci szereplők tájékozódását szolgálhatja, hanem a versenyjogot alkalmazó bíró számára is hasznos, hiszen lehetővé teszi az egyes jogintézményekhez fűződő szakmai álláspontok megismerését. A versenyjog alkalmazójának könyvespolcán e műnek elől, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.”

Dr. Szamosi Katalin, a Magyar Versenyjogi Egyesület tiszteletbeli elnöke a bemutatón kiemelte, hogy „a versenyjogi kommentár a gyakorló jogászok számára egy rég várt, hiánypótló mű, amely a versenyjogi szabályokat összekapcsolja más, közeli és a versenyjoghoz kapcsolódó egyéb törvények és gyakorlati kérdések elemzésével, előremutató módon összeveti a versenyjog tételes jogi normáit a más jogszabályokban található, de a versenyjogra is kiható normákkal. A kommentár akár mind a tisztességtelen verseny, akár reklámjog, vagy a fúziókontroll területén aktívan működő ügyvédek, mind a területet jobban megismerők számára nagyon hasznos.”

A hazai versenyjog e hiánypótló kötete a GVH több munkatársának és a terület 24 elismert gyakorlati szakemberének – bíráknak, ügyvédeknek – alkotó munkája eredményeként született meg, ezúttal is a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. gondozásában. A könyvet nemcsak a versenyjoggal foglalkozó szakmai közönség és a jogi tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók forgathatják haszonnal, hanem a jogkereső vállalkozások szakemberei is.

A GVH térítésmentesen juttatja el a kötet példányait a jogászképzést folytató hazai egyetemek könyvtáraiba. A könyv megvásárolható kereskedelmi forgalomban (az érintett könyvesboltok listáját a GVH honlapján fogja közzétenni).
(BrandTrend)