Kategória: Hír és Márka és jog.

Az Országgyűlés nagy többséggel fogadta el a Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazásával összefüggő tapasztalatairól szóló beszámolót.

A GVH elkötelezetten dolgozik azért, hogy ügyfélbarát, átlátható és kiszámítható ügyintézéssel támogassa a piaci szereplők jogkövető magatartását, és hathatósan védje a fogyasztók érdekeit a hatáskörébe tartozó eszközökkel – ismertette dr. Juhász Miklós, a GVH elnöke a Parlament plenáris ülésén.

A versenyfelügyeletért, a versenypártolásért és a versenykultúra-fejlesztésért felelős intézmény tevékenységének egyik legfontosabb eleme kartellek elleni küzdelem. A jogsértő magatartások feltárását és a rajtaütések koordinálásának megszervezését segíti a 2013-ban létrejött új szervezeti egység, a Felderítő Iroda is, amelynek működésével jelentősen megnőtt az elindított vizsgálatok száma.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a GVH figyelmet fordít a fogyasztók védelmére. Ez utóbbit jól mutatja, hogy az ügyek felét a fogyasztóvédelmi esetek teszik ki. Kiemelten fontos cél a sérülékeny fogyasztók védelme, akiket egészségi állapotuk, életkoruk vagy nehéz anyagi helyzetük miatt könnyebben befolyásolnak a hirdetések és az ajánlatok. A GVH évek óta küzd az ún. fogyasztói csoportok szervezése ellen, felvilágosító kampányt is indított az állampolgárok tájékoztatására, „Ne dőljön be!” címmel. Ugyancsak jelentősek a gyógyhatásúnak beállított termékekkel kapcsolatos ügyek, valamint a gyermekeket célzó reklámokkal kapcsolatos vizsgálatok és javaslatok.

A GVH kifejezett szándéka, hogy folyamatosan erősítse tevékenysége ügyfélbarát jellegét – húzta alá Juhász Miklós. A GVH különböző tájékoztatókkal, útmutatókkal és közleményekkel segíti a piaci szereplők eligazodását és a versenytörvény keretszabályai joggyakorlatának megismerését. Az ügyfélbarátiság markánsan jelenik meg a fúziós ügyek intézésének lerövidülésében: az egyszerű eljárások esetében az ügyintézés átlagos ideje 2010 és 2013 között a korábbi időtartam negyedére csökkent.

A GVH rendszeresen méri a vállalkozások körében a gazdasági versennyel és a versenyszabályokkal kapcsolatos ismereteket – számolt be az elnök a Parlament előtt, hozzátéve, hogy a felmérések alapján a hazai kis- és középvállalkozások 24%-a soha nem hallott még a versenytörvényről. Éppen ezért szólítja meg elsősorban a kis- és középvállalkozásokat a GVH versenyjogi megfelelési kampánya.

Az elnök végül elmondta, hogy a GVH egyike az uniós intézmény- és jogrendszerbe legjobban integrálódott hazai hivataloknak, és közvetlenül alkalmazza az uniós jogot. Az OECD-vel közösen létrehozott regionális oktatási központ immár tíz éves, és fontos szerepet tölt be a szovjet utódállamok, valamint a balkáni térség versenyjogi kultúrájának alakításában.
(BrandTrend)