Kategória: Márka és jog.

A reklámközzétevők számára a legfontosabb információ, hogy:

„A közzétevőt – illetőségétől függetlenül – kérelmére az állami adóhatóság akkor veszi nyilvántartásba, ha

– adó-, adóelőleg-bevallási és adó-, adóelőleg-fizetési kötelezettségét határidőben teljesítette, vagy
– nyilatkozik az állami adóhatóságnak arról, hogy az adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli („nemleges adófizetési nyilatkozat”).”

Ebben az esetben,

„Ha a megrendelés időpontjában a közzétevő szerepel a nyilvántartásban, úgy a 2015. évtől kezdve nem terheli a Ratv. 3. § (3) bekezdése szerinti, a megrendelő felé teljesítendő nyilatkozattételi kötelezettség…”

Fontos információ, hogy

“A nyilvántartásba való bejelentkezésre irányuló kérelem kötetlen formában, papír alapon nyújtható be az illetékes alsó fokú adóigazgatósághoz, az eljárás illetékmentes. A postai beérkezés, illetve a kérelmek feldolgozásához, elbírálásához szükséges időtartam miatt javasoljuk, hogy azon közzétevők, akik 2015. január 1-jétől szerepelni kívánnak a nyilvántartásban, kérelmeiket – lehetőség szerint – december közepéig juttassák el az adóhatósághoz.”

A NAV tájékoztató teljes szövege az alábbi linkre kattintva érhető elhttp://nav.gov.hu/nav/ado/egyebkot/Tajekoztato_az_allami20141202.html

Reklámadó tv.

Reklámadó nyilatkozat adófizetési kötelezettség esetén

Reklámadó nyilatkozat adófizetési kötelezettség nélkül
(BrandTrend)