Kategória: Márka és jog.

Az adósávok és adókulcsok egy kivétellel változatlanok maradnak, így pl. az adó mértéke 0,5 milliárd forint adóalapig továbbra is 0 százalék. A legfelső adókulcs azonban, amely az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után alkalmazandó, az eddigi 40 százalékról 50 százalékra emelkedik.

Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó speciális szabályok
Változatlan szabály, hogy a kapcsolt vállalkozások adóját úgy kell megállapítani, hogy az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok adóalapját össze kell adni, és a kiszámított adóösszeget az egyes adóalanyok között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az egyes adóalanyok adóalapja az összes adóalapban képvisel. Mindezt az új szabályozás pontosítja azzal, hogy amennyiben a kapcsolt vállalkozási viszony nem áll fenn az egész adóévben, akkor az adóalap összeszámítása során csak a kapcsoltsági viszony fennállásának időtartamára jutó – napi időarányosítással számított – adóalapot kell figyelembe venni.

Eltérő üzleti éves adóalanyok
Külön rendelkezést fogalmaz meg a törvény azokra az adóalanyokra nézve, amelyek 2014. augusztus 15. előtt jöttek létre úgy, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet választottak. Erre az esetre a törvény meghatároz egy átmeneti adóévet, amely alatt a 2014-ben kezdődő üzleti évnek a 2015. január 1-jétől az üzleti év utolsó napjáig tartó időszakát kell érteni. Ezen átmeneti adóévben az adó összegét az átmeneti adóévben elért adóalap alapulvételével kell kiszámítani. Az átmeneti adóév adóelőlegét pedig a 2014. évi tevékenységből származó nettó árbevétel, illetve saját célú reklámközzététellel összefüggő közvetlen költség alapján kell meghatározni.

Az adóalany az átmenti adóév adóelőlegét 2015. január 15-ig köteles megállapítani és bevallani, és két egyenlő részletben, 2015. január 15-ig, illetve az átmeneti adóév utolsó napjáig köteles megfizetni.

Adóhatósági nyilvántartás
Új rendelkezés, hogy a reklám közzétevője kérheti az adóhatósági nyilvántartásba vételét, ha az adó-, adóelőleg-bevallási és adó-, adóelőleg-fizetési kötelezettségét határidőben teljesítette, vagy nyilatkozik a NAV-nak arról, hogy az adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli. Az adóhatóság a nyilatkozat megalapozottságát ellenőrzéssel vizsgálhatja. A törvényben meghatározott esetekben (pl. erre irányuló kérelem, megszűnés, 100 000 forintot meghaladó adótartozás esetén) az adóhatóság törli az adóalanyt a nyilvántartásból.

Adómentes reklámközzététel
Új rendelkezés, hogy nem adóköteles a reklám közzététele, ha azt országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség vagy sportszövetség tagszervezeteként működő sportszervezet, sportiskola vagy utánpótlás- nevelés fejlesztését végző alapítvány feladatai ellátásával összefüggésben végzi.

Változó adókulcs
Az adósávok és adókulcsok egy kivétellel változatlanok maradnak, így pl. az adó mértéke 0,5 milliárd forint adóalapig továbbra is 0 százalék. A legfelső adókulcs azonban, amely az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után alkalmazandó, az eddigi 40 százalékról 50 százalékra emelkedik.

Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó speciális szabályok
Változatlan szabály, hogy a kapcsolt vállalkozások adóját úgy kell megállapítani, hogy az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok adóalapját össze kell adni, és a kiszámított adóösszeget az egyes adóalanyok között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az egyes adóalanyok adóalapja az összes adóalapban képvisel. Mindezt az új szabályozás pontosítja azzal, hogy amennyiben a kapcsolt vállalkozási viszony nem áll fenn az egész adóévben, akkor az adóalap összeszámítása során csak a kapcsoltsági viszony fennállásának időtartamára jutó – napi időarányosítással számított – adóalapot kell figyelembe venni.

Eltérő üzleti éves adóalanyok
Külön rendelkezést fogalmaz meg a törvény azokra az adóalanyokra nézve, amelyek 2014. augusztus 15. előtt jöttek létre úgy, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet választottak. Erre az esetre a törvény meghatároz egy átmeneti adóévet, amely alatt a 2014-ben kezdődő üzleti évnek a 2015. január 1-jétől az üzleti év utolsó napjáig tartó időszakát kell érteni. Ezen átmeneti adóévben az adó összegét az átmeneti adóévben elért adóalap alapulvételével kell kiszámítani. Az átmeneti adóév adóelőlegét pedig a 2014. évi tevékenységből származó nettó árbevétel, illetve saját célú reklámközzététellel összefüggő közvetlen költség alapján kell meghatározni.

Az adóalany az átmenti adóév adóelőlegét 2015. január 15-ig köteles megállapítani és bevallani, és két egyenlő részletben, 2015. január 15-ig, illetve az átmeneti adóév utolsó napjáig köteles megfizetni.

Hatálybalépés
A fent bemutatott változások 2015. január 1-én lépnek hatályba. A reklámot megrendelők az adóalanyiság szempontjából rájuk nézve kedvezőbb adózási szabályokat, csak a törvénymódosítások hatálybalépését követően alkalmazhatják. A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költség vonatkozásában is csak a 2015-ös adóévre alkalmazható a társasági adó reklámköltség elszámolhatóságára vonatkozó módosítása.
(BrandTrend)