Kategória: Márka és jog.

A Gazdasági Versenyhivatal a rendelkezésére álló adatok alapján észlelte, hogy a Sanofi-Aventis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. visszautasította gyógyszerforgalmazásra vonatkozó szerződés megkötését egy gyógyszer-nagykereskedő vállalkozással. A Sanofi-Aventis Magyarország Zrt. több olyan gyógyszert is forgalmaz, amelyek kulcsfontosságúak a gyógyszer-nagykereskedők versenyképes kínálati portfóliója szempontjából, és amely gyógyszerek érintett piacain fennállhat a Sanofi-Aventis Magyarország Zrt. gazdasági erőfölényes pozíciója.

Ezzel összefüggésben felmerült annak gyanúja, hogy a Sanofi-Aventis Magyarország Zrt. olyan gyakorlatot alkalmaz gyógyszer-nagykereskedelmi partnerei kiválasztása során, amelyben a kiválasztás nem a kapcsolat várható tényleges gazdasági hatékonyságának megítélésén alapul, ugyanakkor a piaci szereplők egyes csoportjait az inkumbens piaci szereplőknél indokolatlanul hátrányosabb helyzetbe hozza.

A GVH gyanúja szerint a fenti magatartásukkal az eljárás alá vont vállalkozás feltételezhetően megsértette a Tpvt. valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés erőfölénnyel való visszaélés tilalmára vonatkozó rendelkezéseit. A helyszíni kutatás lehetőségét a GVH számára a versenytörvény biztosítja. A versenytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni kutatáshoz előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen eljárások lefolytatására biztosított időtartam 6 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal szintén 6 hónappal meghosszabbítható.
(BrandTrend)