Kategória: Képes hír és Kutatás.

Admin kategória: Képes hír.

Csökkent Magyarországon a fogyasztói bizalmi index: az első negyedévi 61 pont kettővel kevesebb, mint a tavalyi negyedik negyedév 63 pontja. Így ahhoz a tizenhét európai országhoz tartozunk, ahol csökkent a mutató, míg földrészünk többi tizenhét vizsgált országában a mutató változatlan maradt vagy emelkedett. Többek között ezt állapítja meg a Nielsen globális kutatása.

Ha ellenben Magyarországon a tavalyi első negyedév során mért 55 pontos indexhez hasonlítjuk az idei hasonló periódus 61-es mutatóját, akkor hat pontos növekedést könyvelhetünk el.

Ami az index három összetevőjét illeti, a magyarok legnagyobb aránya az anyagiakkal kapcsolatban optimista: Személyes pénzügyi helyzetét a megkérdezést követő tizenkét hónap során kisebb-nagyobb mértékben jónak tartja a válaszadók 26 százaléka. Egy százalékponttal kevesebb, mint az előző, negyedik negyedévben.

Szintén 1 százalékponttal csökkent országunkban – egyik negyedévről a másikra – azok aránya, akik a munkahelyi kilátásokat többé-kevésbé jónak ítélik meg; mégpedig a magyar válaszadók 16 százaléka.

Kisebb lett hazánk fogyasztóinak vásárlási kedve is. A negyedik negyedévinél 1 százalékponttal kisebb arány, a megkérdezettek 20 százaléka tartja a jelenlegi időszakot megfelelőnek, – figyelembe véve az árakat és saját pénzügyi lehetőségeit, – hogy megvegye, amire szüksége van.

„A terrorizmus problémája sokat nyomott a latban Európa számos piacán, és gyengítette a fogyasztók bizalmát. Ebben közrejátszott az aggodalom amiatt is, hogy az Egyesült Királyság esetleg kiválik az Európai Unióból. Annak ellenére csökkent a bizalom, hogy erőteljesen nőtt a földrészen a nemzeti össztermék 2016 első három hónapjában” – tájékoztat Louise Keely, a Nielsen szenior elnökhelyettese, a Nielsen holdinghoz tartozó, fogyasztói kereslet változásait kutató Demand Institute elnöke. „Igen nagy arányt ért el a terrorizmus miatt aggódók aránya Franciaországban (35%), Németországban (32%) és Olaszországban (22%). Az Egyesült Királyságban a terrorizmus okoz gondot a válaszadók szintén 22 százalékának, ami azonban 10 százalékponttal kevesebb, mint a negyedik negyedévi felmérésnél. A nyugtalanság ilyen magas szintje összefügg az európai politika legutóbbi eseményeivel.”

Silhouette of soldier

Európa harmincnégy vizsgált országában a terrorizmus a megkérdezettek átlag 22 százalékát aggasztja. Ez a legnagyobb átlagos arányú válasz arra a kérdésre, hogy „mi az ön legnagyobb vagy második legnagyobb gondja a következő hat hónap során”. Csak második helyen következik a munkahelyek biztonsága, majd a gazdaság helyzete, az egészség továbbá a bevándorlás.

Magyarországon a terrorizmus a megkérdezettek 10 százalékát nyugtalanítja. Ám 22 százalék azok aránya, akiknek első vagy másodsorban legnagyobb gondja a bevándorlás. Ennél többen csak tartozásukat (25%) és a gazdaság helyzetét (23%) említették fő gondjuk gyanánt. Kevesebben pedig minden más tényezőt, mint például az egészséget (21%), valamint a munkahelyek biztonságát (19%).

Európában hazánkhoz képest a bevándorlás miatt aggódók átlagos aránya jóval alacsonyabb; csak 13 százalék.

Szomszédjaink közül a szerbek 61 pontos fogyasztói bizalmi indexe megegyezik a mienkkel. Kisebb viszont az ukránoké (46) és a szlovéneké (60). Nagyobb a mutató Horvátországban (69), Szlovákiában (80), Ausztriában és Romániában (83-83), A visegrádi négyekhez tartozó Lengyelországban a fogyasztói bizalmi index 82, Csehországban pedig 97 pont.

Világviszonylatban legnagyobb az indiai fogyasztók bizalmi indexe 134 ponttal. Második a Fülöp-szigeteken 119, majd Indonézia 117 következik és az USA 110-es indexszel.

Európa éllovasai a dánok (105), és utánuk következnek a németek, britek és csehek (97-97).

Kontinensünk nagy piacai közül az Egyesült Királyságban a negyedik negyedévhez képest négy ponttal csökkent (97-re) a fogyasztói bizalom mutatója, Németországban pedig eggyel (szintén 97-re) az első negyedévben. Mindkét országban rosszabbul ítélik meg a munkahelyi kilátásokat a következő tizenkét hónapra. Franciaországban egyik negyedévről a másikra tíz ponttal lett kisebb az index (64). Olaszország 59-es mutatója két pont mínuszt jelent.

Európa többi fejlett országának fogyasztói bizalmi indexét nem jellemzi a negatív trend. Spanyolország 74 továbbá Portugália 71 pontja ugyan a 78-as európai átlagnál kisebb, de továbbra is a talpra állás felé haladnak.

Globálisan a fogyasztói bizalmi index átlaga az optimizmust jelentő 100 pont alatt maradt a legutóbbi negyedévekben, de a tavalyi negyedik negyedévhez képest most két ponttal, 98-ra emelkedett. „Ez az átlag azonban régiónként és országonként is a bizalom eltérő szintjeit takarja” – állapítja meg Louise Kelly. „Amíg a vizsgált országok közül tizenegyben öt vagy még több ponttal emelkedett a fogyasztói bizalom az egy évvel ezelőttivel szemben, addig huszonegy ország indexe csökkent öt vagy még több ponttal, 2015 első negyedévéhez képest. A bizalom nem egyetlen tényező hatására változik ilyen mértékben. Inkább ország-specifikus okok miatt ingadozik a mérőszám. Sok olajexportáló országban a bizalom azért lett kisebb egy év alatt, mert csökkent az olaj ára, annak ellenére, hogy 2016 elején némileg emelkedett. Ezzel egy időben némelyik európai piacon, mint például Spanyolországban és Portugáliában figyelemre méltóan erősödött a fogyasztók bizalma, mert csökkent a munkanélküliség és még nem nőtt az infláció.”

Ami az elnökválasztásra készülő USA 110-es fogyasztói bizalmi indexét illeti, most már a kilencedik egymást követő negyedévben maradt az optimista zónában. Az USA válaszadóinak több mint fele derűlátó személyes pénzügyeivel kapcsolatban (68%), vásárlásra alkalmasnak tartja a jelenlegi időszakot (56%) és kedvezően ítéli meg a következő tizenkét hónap munkahelyi kilátásait (52%).

„Az Egyesült Államok gazdaságát továbbra is a fogyasztók ösztönzik” – mondta Louise Keely. „Elég munkahely jött létre ahhoz, hogy csökkenjen a munkanélküliség, nőtt a foglalkoztatottság és a bérek megbízhatóan emelkedtek. A munkaerő piac fejlődése eredményezi az amerikai fogyasztók következetességét abban, hogy egyre többet költenek,és élénk az ingatlan piac is. Egyelőre az amerikaiak bizalmát az általuk tapasztalt politikai és gazdasági változások alakítják, mint például az elnökválasztás, a globális gazdaság bizonytalansága vagy a terrorizmussal kapcsolatos újabb gondok.”

Földünkön a fogyasztói bizalmi index regionális átlaga az idei első negyedévben így alakult: Európa és Latin-Amerikai 78-78, Afrika és Közel-Kelet 88, Ázsia-Óceánia és Észak-Amerikai 108-108 pont.
(BrandTrend)