Kategória: Hír és Kutatás.

Több mint 10 ezren töltötték ki azt az online kérdőívet, amellyel a globalplaza.hu vásárlási portál a „vasárnapi pihenőnap” bevezetésével kapcsolatos attitűdöket, illetve az intézkedés következményeit kívánta vizsgálni. A lakosság többsége gyakran vásárolt vasárnap a nagyobb hipermarketekben, plázákban, ugyanakkor még bizonytalanok abban, hogy mikor és hogyan fogják pótolni a vasárnapi vásárlásokat. A többség szembesült már valamilyen negatívummal (pl. hosszabb sorok a pénztáraknál) a vasárnapi boltzár hatályba lépése óta, az intézkedés leginkább az otthon töltött időt növelte meg, a kereskedők pedig az átlagnál kevésbé borúlátóak. A kitöltők 80%-a szerint a boltok vasárnapi zárva tartása nem szimpatikus és nem átgondolt kormányzati intézkedés.

2015. március 15-én lépett hatályba az a kormányzati intézkedés, mely az üzletek nyitva tartásáról szóló törvény értelmében kötelező érvényű zárva tartást ír elő a vasárnapokra a 200 négyzetméternél nagyobb üzletek vagy azon kisebb boltok számára, ahol nem a tulajdonos vagy családtagja dolgozik. A felfokozott közhangulat közepette elfogadott törvény meghatározta az utóbbi hónapok közbeszédét Magyarországon, ezért a globalplaza.hu vásárlási portál nem csupán arra volt kíváncsi, hogy milyen attitűdök jellemzőek az intézkedés és annak következményeit illetően, hanem a hatályba lépés óta megfigyelt tapasztalatok vizsgálata is célja volt online kérdőíves kutatásuknak.

Gyakran vásárolt vasárnaponként?

globalplaza-vasarnapi-zarva-tartas-gyakran vasarolt

A boltok vasárnapi zárva tartását előíró intézkedés kvázi a teljes lakosságot érinti: arra a kérdésre, hogy milyen gyakorisággal vásárolt vasárnaponként, a felmérésben részt vevők mindössze 6%-a válaszolta azt, hogy soha. 47%-uk gyakran, 27%-uk néha, 20%-uk pedig minden vasárnap vásárolt korábban.

Hol vásárolt vasárnaponként?

globalplaza-vasarnapi-zarva-tartas-hol_vasarolt

A vasárnap vásárlók jellemzően a nagyobb bevásárlóközpontokat és hipermarketeket látogatták. A vásárlás helyszínére vonatkozó kérdés esetében összesen mindössze 31% jelölte meg a kisbolt (18%) vagy a piac (13%) opciót, a kitöltők nagy többsége inkább áruházban, hipermarketben (75%) vagy plázában, bevásárlóközpontban (42%) vásárolt vasárnaponként.

Általában mit vásárolt vasárnap?

globalplaza-vasarnapi-zarva-tartas-mit_vasarolt

Jellemzően az olyan nagyobb vásárlási komplexumokat keresték, ahol több típusú terméket (élelmiszer, ruházat, elektronikai cikkek stb.) is megtalálnak. A megkérdezettek 85%-a ennek megfelelően a vásárlás tárgyára vonatkozó kérdés esetében az élelmiszert jelölte meg. A kitöltők 41%-a vásárolt korábban vasárnap ruházati cikkeket, 31%-a pedig műszakit.

Miért vásárolt vasárnap?

globalplaza-vasarnapi-zarva-tartas-miert_vasarnap

A vásárlások vasárnapra ütemezését a kitöltők nagy többsége a saját és családja időbeosztásával magyarázta. Arra a kérdésre, hogy miért vasárnap vásároltak korábban, a kitöltők 32%-a válaszolt azzal, hogy ekkor volt ideje az egész családnak együtt vásárolni, míg 31%-uk egyszerűen azzal válaszolt, hogy ekkor volt ideje. A kitöltők további 22%-a mondta, hogy ekkor volt kedve, míg 14%-uk ekkor tudta megszervezni a szükséges vásárlásokat.

Fogja-e pótolni a vasárnapi vásárlást máskor?

globalplaza-vasarnapi-zarva-tartas-potlas

A kitöltők egyelőre bizonytalanok abban a tekintetben, hogy miként fogják pótolni a vasárnapi vásárlásokat. Az erre vonatkozó kérdésre a kitöltők kicsit több mint negyede (27%) azt válaszolta, hogy még nem tudja, hogy fogja-e pótolni a vasárnapi vásárlásokat. A kitöltők egynegyede (25%) gondolja úgy, hogy a vasárnapi zárva tartás miatt kevesebbet fog vásárolni, további 10%-uk pedig úgy gondolja, nem lesz szükség arra, hogy más napokon pótolja a korábban vasárnapra ütemezett vásárlásokat, mivel a jövőben a vasárnap is nyitva tartó boltokat fogja keresni. Ezzel szemben összesen 47% nyilatkozta azt, hogy valamilyen formában pótolni fogja a vasárnapi boltzár jelentette kiesést, közülük a legtöbben szombaton (24%), 19%-uk a hét első négy napjának valamelyikén, 5%-uk pedig pénteken fogja elvégezni a korábban vasárnapon zajló vásárlásokat.

Milyen negatívumot tapasztalt március 15. óta bevásárláskor?

globalplaza-vasarnapi-zarva-tartas-negativum

A válaszadók nagy többsége észlelt már valamilyen negatívumot a március 15-ét követő vásárlásokkor. Mindössze 25%-uk nyilatkozott úgy, hogy nem tapasztalt negatívumokat amiatt, hogy a vasárnapi forgalom a többi napra tevődött át. Legtöbben (a válaszadók 60%-a) észlelt hosszabb várakozást sorban álláskor, a további zavaró tényezők pedig a türelmetlenség (40%), a nehezebb parkolás (29%), illetve a készlethiány (19%) voltak.

Mit csinált a legutóbbi vasárnapon?

globalplaza-vasarnapi-zarva-tartas-mit_csinalt_vasarnap

A vasárnapi zárva tartás a családok által otthon töltött időt növelte meg a hét utolsó napján. Arra kérdésre, hogy a kitöltők mit csináltak a legutóbbi vasárnapon, a válaszadók több mint 62%-a jelölte meg a házimunka, otthoni pihenés opciót. A szórakozásra, kirándulásra és sportra vonatkozó válaszokat kevesen jelölték meg annak ellenére, hogy a kutatás időszaka alatt jellemzően tiszta, napos, tavaszias idő volt a vasárnapokon. A kitöltők 18%-a családi programon vett részt, 17%-uk pedig valamilyen munkát végzett a hét utolsó napján.

Ha a törvény miatt már nem dolgozik vasárnaponként, ez hogyan érinti a bevételeit?

globalplaza-vasarnapi-zarva-tartas-bevetel

Minden 20. kitöltő nyilatkozott úgy, hogy a boltok vasárnapi zárva tartása miatt már nem dolgozik a hét utolsó napján. A vasárnapi munkavégzésre irányuló kérdésre a válaszadók 59%-a felelt úgy, hogy nem dolgozik vasárnap, 13%-uk igen, 23%-uk pedig néha. A kitöltők 5%-a, pontosan 543-an nyilatkoztak úgy, hogy a vasárnapi zárva tartás miatt már nem dolgoznak vasárnaponként. Az ő esetükben egy újabb kérdéssel arra is rákérdeztek, hogy mindez mennyiben érinti a bevételeiket. Az erre a kérdésre válaszolók 21%-a nyilatkozott úgy, hogy a vasárnapi zárva tartás miatt megváltozott munkarendje nem jár együtt bevételei csökkenésével (ez lehet a többi napon történő hosszabb munkavégzés miatt), szintén 21% szerint csekély kiesést jelent mindez, 44%-uk nagyobb kiesést érez a bevételek terén, 14% pedig (76 kitöltő) úgy nyilatkozott, a vasárnapi zárva tartás miatt elveszítette munkáját, ezért teljes mértékben kiesett a bevétele.

A kérdőív kitöltői alapvetően negatívan látják a boltok vasárnapi zárva tartásának következményeit. A kitöltők 23%-a ért egyet teljesen azzal az állítással, hogy a vasárnapi boltzár nem befolyásolja a hétvégéit, további 11% pedig inkább egyetért. Ezzel szemben a válaszadók 40%-a egyáltalán nem ért egyet, további 20% pedig inkább nem, azaz a többség úgy gondolja, változni fog a hétvégi programja az intézkedés hatására. A kitöltők 50%-a egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy a vasárnapi zárva tartás javítaná a kiskereskedelemben dolgozók életkörülményeit, 47%-uk pedig teljesen egyetért azzal, hogy a vasárnapi boltzár a kiskereskedelmi dolgozók pénzügyi helyzetére negatívan hat. A válaszadók 49%-a szerint az intézkedés nem éri el a célját, ők egyáltalán nem értenek egyet azzal, hogy a vasárnapi boltzár miatt a családok több időt tölthetnek együtt.

Összességében hogyan értékeli a boltok vasárnapi zárva tartására vonatkozó kormányzati intézkedést?

globalplaza-vasarnapi-zarva-tartas-ertekeles

A válaszadók a boltok vasárnapi zárva tartását átgondolatlan és ellenszenves kormányzati intézkedésnek tartják. A kérdőív kitöltőinek 9%-a gondolja úgy, hogy az intézkedés szimpatikus és átgondolt, 1%-uk nem szimpatikus, de átgondolt, 10%-uknak pedig szimpatikus, de nem tartja átgondoltnak.

A kérdőív által elért kereskedők (az összes kitöltő 7%-a, mintegy 724 személy) különböző mértékben érintettek a vasárnapi boltzár miatt. 41%-uk nyilatkozott úgy, hogy a boltzár miatt ezentúl zárva tart majd vasárnap, azaz ők azok, akiket az intézkedés közvetlenül érint. A kérdésre válaszoló kereskedők 36%-a eddig sem tartott nyitva vasárnap, 23%-uk pedig ezután is nyitva tart majd a hét utolsó napján, vagyis az elért kereskedők csaknem egynegyede vélhetően olyan kereskedelmi egységet üzemeltet, amely nem esik a boltok vasárnapi zárva tartásáról szóló intézkedés hatálya alá.

A megkérdezett kereskedők többségének nincs bevételkiesése a vasárnapi zárva tartás miatt. Összesen 36%-uk azonban minimális (13%) vagy jelentős (23%) bevételkiesést észlelt, 12%-uk ezzel szemben ellentétes tendenciát tapasztalt: minimális (7%) vagy jelentős (5%) mértékben nőtt a bevétele a vasárnapi boltzár bevezetése óta. Ennek oka többféle lehet: a vasárnapokat sikerült átütemezni a hét többi napjára, megnövekedett a szombati vásárlások volumene, illetve ők jellemzően azok, akik a jövőben is nyitva tartanak majd vasárnapokon is.

A kereskedők 40%-a semlegesen viszonyul a vasárnapi zárva tartáshoz. Emellett 3 %-uk bosszankodik a kisebb bevétel miatt, 23%-uk örül a több pihenőidőnek, további 3-3% pedig örül a nagyobb bevételek miatt, vagy bosszankodik ugyan, de bízik abban, hogy több időt tölthet el a családjával.
(BrandTrend)