Kategória: Kutatás.

Pál Nóra Laura, a Szolnoki Főiskola tanulója. Egy hallgatótársával és tanárával a vasárnapi zárva tartás kapcsán folytattak kutatást. Mi pedig örülünk, hogy van remény, nincs kihalófélben a kommunikációs szakma.

“Az üzlet márpediglen legyen nyitva vasárnap – fogyasztói megkérdezés”

Vasárnap: A szó 20-30 évvel ezelőtt a legtöbb ember számára tulajdonképpen szinonimája volt a pihenésnek és kikapcsolódásnak. A világ azonban megváltozott, a fogyasztói és vásárlási szokások megváltoztak, a kereskedelmi szektor átalakult. Ma már kevesen töltik tényleges pihenéssel ezt a napot. A szülőknek a hosszú munkahét után ilyenkor van a legtöbb ideje a gyerekekkel játszani, a héten meg nem oldott problémákra megoldást találni és bizony elintézni a nagybevásárlást a következő hétre. Valószínűleg mindannyian ismerjük a képet a vasárnaponként boltokat járó családokról: anya a listát böngészi, újabb és újabb akciókat fedez fel a polcok között, apa engedelmesen tolja a bevásárlókocsit, miközben a gyerekek fel-alá szaladgálva, egymás szavába vágva próbálják meggyőzni anyut vagy aput arról, hogy a kiszemelt babára vagy kisautóra mindenképpen égető szüksége van a családnak.  A fiatalabb generáció számára már ez jelenti a vasárnapot. Már csak a szomszédban lakó idős néni emlékszik vissza arra a képre, amikor vasárnaponként összegyűlt a család egy közös ebédre. A világ, a szokások, és a fogyasztók is megváltoztak; a 30 évvel ezelőtti szokások – bármennyire is szeretnénk – nem térnek vissza, nem lehet visszaforgatni az idő és fejlődés kerekét.

A jelenlegi szabályozást figyelembe véve, néhány kivételtől eltekintve anyu, apu és a gyerekek már nem fogják együtt járni a boltokat vasárnaponként.  A kereskedelmi egységek ajtóin a ,,Zárva” felirat hirdeti majd számukra, hogy az üzletek nyitva tartását korlátozó törvény hatályba lépett, ezen a napon már nem kerülnek elő a bevásárló listák, ma nincs semmiféle akció, sem hűségpont beváltási lehetőség.

Fenti okfejtésből kiderül, hogy a vasárnapi bevásárlás lehetősége a fogyasztók számára igen komoly jelentőséggel bír, illetve bírt. De mit gondoltak előzetesen a fogyasztók, milyen hatással lesz életükre, vásárlási szokásaikra a vasárnapi zárva tartást elrendelő törvény; mi történik velük 2015. március 15-e után?

A kérdés megválaszolása érdekében online kérdőíves felmérést végeztünk 2015. március 6-a és március 14-e között, 1562 fő bevonásával. A felmérés célja volt megvizsgálni, hogy a törvény hatályba lépése előtt milyenek a fogyasztói attitűdök, hogyan vélekednek a fogyasztók arról, hogyan változtatja meg vásárlási szokásaikat, életüket az üzletek hétvégi zárva tartása. Az online kutatás módszertanából következően kutatásunk nem reprezentatív, a kérdőívet bárki kitölthette, előzetes szelekciót nem alkalmaztunk. A kitöltők 73%-a nő volt, 27%-a férfi, mely arány igazodik a kérdőív témájához. A kitöltők jellemzően a 15-29 éves (67%) és a 30-49 korosztályból (26%) kerültek ki. A kitöltőink között a fővárosi (36%), a megyeszékhelyen (16%) és a városi lakók (36%) is megtalálhatók voltak.

Eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy a megkérdezettek 72%-a ellenzi, hogy vasárnaponként az üzletek zárva tartsanak, 21%-a semleges a kérdést illetően  és csupán a megkérdezettek 7%-a örül a változásnak. A törvény visszavonásával a megkérdezettek 84%-a értene egyet. Ennek oka vélhetően abban keresendő, hogy napjainkra a vásárlási szokások megváltoztak.

ellenzem-a-vasarnapi-zarva-tartast
A vásárlók 32%-a nyilatkozott úgy, hogy jellemzően a nagybevásárlásokat részesíti előnyben, melyet hétvégente, leginkább vasárnap bonyolít le. Ebből következően a rendelkezés életbe lépése a vásárlóknak mintegy harmadát érinti érzékenyen, élesen beleavatkozva vásárlási szokásaikba. A jellemzően szombaton vásárlók aránya eléri a 14%-ot. A vasárnapról átterelődő forgalom bizonyosan az ő vásárlási szokásaikra is hatással lesz. Kérdőívünkben kértük a vásárlókat, hogy a törvény szükségességét próbálják megindokolni. Az előre definiált alternatívák közül a legnépszerűbb válaszlehetőség az volt – melyet a fogyasztók 30%-a jelölt meg – hogy tulajdonképpen egyetlen érvet sem tud bevetni a törvény szükségességének alátámasztása érdekében.

ellenzem-a-vasarnapi-zarva-tartast-nehezseg

A fogyasztók mintegy 80%-a nyilatkozott úgy, hogy a törvény hatályba lépése kisebb- nagyobb (23% – 56%) változásokat fog előidézni az életében.

A megkérdezett fogyasztók markáns véleményeket fogalmaztak meg az alábbi kérdésekben:

  • 63% nyilatkozott úgy, hogy a vasárnapi zárva tartás kényelmetlenséget fog okozni az életében. 72% vélte úgy, hogy a korlátozás, miszerint a hétvégi bevásárlás csak a szombati napra fog korlátozódni, kisebb-nagyobb gondokat fog okozni az életében,
  • 64% gondolja úgy, hogy a vasárnapi zárva tartás következtében az üzletek hétköznapi terheltsége nőni fog, ami számára hosszabb sorban állást fog jelenteni. Tényszerű veszélynek látja a megkérdezettek 41%-a a bolti alkalmazottak elbocsátását. Ezen veszélyt az egyértelműen elutasítók aránya csupán 24%.
  • a megkérdezetteknek 16%-a véli úgy, hogy a vasárnapi zárva tartás következményeként a hét utolsó napját otthon töltheti. A megkérdezettek 40%-a véli úgy, hogy a vasárnapi zárva tartás a családdal eltöltött idő alakulását a legkisebb mértékben sem befolyásolja. 29% esetlegesen kis mértékű pozitív hatásról számolt be.
  • a megkérdezettek 77%-a utasította el azon feltételezésünket, miszerint a vasárnapi zárva tartás következményeként a hónap végére a családi kasszában több pénz fog maradni.

Kutatómunkánk során mélyebb elemzéseket is végeztünk (klaszteranalízis, diszkriminancia-analízis) a vasárnapi zárva tartással, mint komplex jelenséggel kapcsolatos fogyasztói attitűdök mérése kapcsán. Ezek eredményeként 2 olyan szegmentum látszik körvonalazódni, amely kisebb- (7,8%) vagy nagyobb (18,0%) mértékben szimpatizál a vasárnapi zárva tartással, mint jelenséggel. Azonban a csoportok véleménye koránt sem olyan homogén, mint az elvárható lenne. Bizonyos részkérdésekkel egyetértenek, bizonyos állításokkal szimpatizálnak a szegmens tagjai, de az attitűd foka és intenzitása nem tanúskodik egyöntetűségről; a válaszok meglehetősen szórnak. További 2 szegmentum alkotja az ellenzők táborát, akiknek véleménye nagyon hasonló és meglehetősen homogén. A mélyebb statisztikai elemzések és a szegmentáció is alátámasztotta, hogy az elutasítók tábora (kb. 75%) jelentős többségben van a támogatók ellenében.

A kutatás eredményeit figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a fogyasztókat igenis érzékenyen érinti a vasárnapi vásárlási lehetőség megvonása. A fogyasztók egy része könnyen, más része nehezebben, de kénytelen lesz áttervezni a heti bevásárlásait. Akár ellenzik, akár támogatják a jogszabályi intézkedést, be kell állniuk a kasszasorba hétköznap és/vagy szombaton. A vásárlók főleg eleinte türelmetlenebbek lesznek és gyakran fogják okolni a bolti alkalmazottakat a hosszabban kígyózó sorok miatt a kasszáknál, annak ellenére, hogy a fő problémát sokkal inkább a vasárnapi zárva tartás okozhatja majd.

Nem kizárt, hogy a most támogatók véleménye a tapasztalatok függvényében negatív irányt fog venni, ahogyan az sem kizárt, hogy a most elutasítók kis átszervezéssel, tapasztalattal és némi idő elteltével már nem fogják ilyen mértékben negatívan értékelni a törvény következményeit. Egy munkanap utáni rövid kitérővel elintézve a bevásárlást, máris szabaddá tették a hétvégét. A vélemények változhatnak, a tapasztalatok formálhatják a prekoncepciókat, attitűdöket. Ennek érdekében kutatásunkat a törvény hatályba lépését követően 1 hónappal megismételjük azon 801 fő megkérdezett körében, akik e-mail címüket megadták véleményváltozásuk nyomon követhetősége érdekében.

A változás irányát és mértékét nem tudjuk megjósolni, csupán két dolog tűnik bizonyosnak: A fejleményekkel jelentkezni fogunk; illetve a vasárnapi családi bevásárlás jelenleg – a kivételektől eltekintve – a múlté!

PÁL NÓRA LAURA, RÉKÁSI REGINA, DR.SZŰCS RÓBERT SÁNDOR
Szolnoki Főiskola, Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék
H – 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

(BrandTrend)