Kategória: Kutatás.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt azon személyek száma, akiknek a valós idejű tévénézés mellett a sugárzást követő későbbi időpontban is lehetősége van a televíziós tartalmak megtekintésére. A digitális rögzítésre alkalmas eszközök terjedésével párhuzamosan a televíziós médiapiac szereplőinek érdeklődése is megnövekedett a TSV adatok iránt. A Nielsen Közönségmérés Kft. 2014. október 1-től elindította időeltolásos tévénézési adatbázisának szolgáltatását, amely lehetővé teszi a tévénézők szokásainak izgalmas, új szempontok szerinti vizsgálatát: a Nielsen Közönségmérés ügyfelei számára a műsorok valós idejű nézettsége mellett azok későbbi megtekintése is elemezhetővé vált.

Időeltolásos tévénézésre fordított idő

2014 novemberében a teljes népesség naponta átlagosan 3.4 percet fordított nem valós idejű televíziós tartalom fogyasztására, ez az idő a teljes tévéhasználat 1.1 százalékát teszi ki. A legfiatalabb, 4-17 éves korosztály naponta átlagosan 2.9 percet töltött visszanézéssel, amely a televíziónézésre fordított idejük 1,4%-ának felel meg. A legtöbb időt a 18-49 éves korosztály fordította felvett tévéműsorok fogyasztására: ők naponta 3.9 percet, a teljes televízió előtt töltött idejük 1.6%-át fordították visszajátszásra. Az 50 évesek és idősebbek szintén napi 2.9 percet fordítottak televízióban sugárzott tartalmak késleltetett megtekintésére, ez azonban a teljes tévéhasználattal töltött idejüknek mindössze 0.8 százalékát teszi ki.

TSV és társadalmi csoportok

Az időeltolásos nézés aránya jelentősen eltér a különböző szocio-demográfiai és kultúrafogyasztási csoportok körében.

Top 10 szocio-demográfiai csoport

Top 10 szocio-demográfiai csoport

A teljes népesség körében tapasztalt 1.1%-os átlaghoz képest a legmagasabb arányt a vizsgált szocio-demográfiai csoportok közül a legmagasabb vásárlóerővel rendelkező (PP A) csoport mutatta: ők a televíziózásra fordított idejük 3.3%-át töltötték nem valós idejű tévénézéssel 2014 novemberében. A digitális kábellel vagy IPTV-vel rendelkezők több mint 1 millió fős csoportja televíziózással töltött idejének átlagosan 3.2%-át töltötte korábban sugárzott tartalom visszanézésével. Átlag feletti ez az arány a szellemi foglalkozásúak körében (3.2%), a legfelsőbb társadalmi státusz szerinti csoportban (3.0%), a vezető foglalkozásúak, önállóak csoportjában (2.9%), a Budapesten élőknél (2.8%), a diplomásoknál (2.5%), a 30-34 évesek (2.4%) és az olyan családban élők körében, ahol a legfiatalabb gyerek életkora 13-17 év közötti (2.3%). A digitális videó felvevő eszközzel rendelkezők (DVR) tévézéssel töltött idejük átlagosan 2.4%-át töltötték felvett tévés tartalom visszajátszásával.

A szabadidő és kultúrafogyasztás szerinti csoportok közül jellemzően az aktív kultúrafogyasztó csoportok töltik a legnagyobb arányban késleltetett tévénézéssel a televízióhasználatra fordított idejüket: ide tartoznak azok, akik költöttek komolyzenei koncertre (3.2%), mozira (2.8%) múzeumra (2.7%), pop-rock zenére (2.5%), illetve könyvre (2.2%). Viszonylag magas a visszajátszás aránya a napi televízióhasználaton belül azok körében, akik voltak külföldön az elmúlt két évben (3.0%), akik magyar csatornák élő vagy archív adását nézik online (2.5%), akik internetről letöltött külföldi sorozatokat, filmeket néznek (2.2%), az otthon mobil eszközön is internetezők (2.1%) és a szofisztikált szabadidőklaszter tagjai (2.2%).

Műsortípusok fogyasztása

Nemcsak az egyes csatornatípusok nézésével töltött idő aránya, hanem a különböző típusú televíziós tartalmak fogyasztása is eltérően alakul valós és nem valós időben. Bizonyos műsortípusok nagyobb súlyt képviselnek az időben eltolt tartalomfogyasztáson belül, mint a valós idejűből, míg másoknál fordított a helyzet.

Műsortípusok live és TSV fogyasztása

Műsortípusok live és TSV fogyasztása

A sorozatokat is magában foglaló „nem zenés fikció” kategória a teljes népesség valós idejű műsorfogyasztásának 27.6%-át tette ki, míg ugyanezen tartalom késleltetett visszanézése az összes időben eltolt műsorfogyasztás 41.0%-áért felelt a vizsgált időszakban. A mozifilmek és a zenei műsorok fogyasztása szintén felülreprezentált a visszajátszott tartalomfogyasztáson belül: az élő tartalomfogyasztásnak 15.0 illetve 4.7%-a, a késleltetettnek pedig 18.3 illetve 8.8%-a tartozott ebbe a kategóriába. A valós idejű műsorfogyasztás 5.2%-át kitevő információs műsortípust a késleltetett nézés kevesebb mint 2%-át tette ki 2014 novemberében; az élő fogyasztás közel egytizedét kitevő hír, aktuálpolitika, gazdaság kategóriába tartozó műsorok pedig 3.0%-át tették ki a nem valós idejű tartalomfogyasztásnak. A reklámokat, műsorajánlókat is tartalmazó egyéb műsortípus fogyasztásának aránya feleakkora volt nem valós időben, mint élőben. A nem zenei szórakoztató műsorok körülbelül ugyanakkora arányt képviseltek a valós és a nem valós idejű tévézésen belül.

A visszanézés napja

A Nielsen Közönségmérés a felvett tartalmak visszanézését a sugárzás napján vagy az azt követő hét napon belül méri. Az időeltolásos tévénézéssel kapcsolatos nézői viselkedést az időeltolás hossza szerint vizsgálva egyértelmű, hogy a legnagyobb részt a 2014 novemberében sugárzott tévés tartalmak időben eltolt megtekintésén belül a sugárzás napján történő visszanézés tette ki: a teljes népesség körében 45%, a 18-49 éves korcsoportban pedig 48% volt ez az arány. A sugárzás napját követő első napon a teljes népesség körében a visszanézések 24%-a, a 18-49 éveseknél pedig 22%-a történt, a második napon pedig 10% ez az arány mindkét csoportban. A sugárzás napját követő negyedik napra vagy annál későbbre a visszanézéseknek csupán 14%-a esett.

Nem valós idejű reklámfogyasztás

A teljes népesség 15%-a, a kereskedelmi szempontból kiemelt jelentőségű 18-49 éves korosztálynak pedig 17%-a látott legalább egy 2014 novemberében sugárzott reklámszpotot időben eltolva. A nem valós idejű reklámnézés a teljes népesség körében 1109 GRP-t ért el, ami a valós idejű reklámnézés GRP tömegének 0.5%-a. A 18-49 évesek esetében a késleltetett reklámnézés GRP értéke 1532, a valós idejű nézés által generált GRP érték 0.9%-a. Mindkét célcsoport esetében igaz, hogy a GRP mennyiség a TSV teljes arányának mintegy felével gyarapodott.

TSV snapshot
(BrandTrend)