Kategória: Kutatás.

A HVG HR Center felmérést végzett humánerőforrás-szakemberek körében toborzási tapasztalataikról. A nem reprezentatív, online kutatásban 75 HR-es vett részt. A válaszok alapján megállapítható, hogy a toborzásban egyre nő az online média jelentősége.

A felmérés 2014 júniusában készült. A válaszadók között legnagyobb arányban az autóipar, az IT-szektor, a logisztika és a kereskedelem HR-esei szerepeltek. A megkérdezett humánerőforrás-szakemberek 54 százaléka 6-15 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Nehéz a szakemberek kiválasztása
A válaszadóknak tízpontos skálán kellett értékelniük, mekkora nehézséget jelent a megfelelő szakemberek kiválasztása. 1 pontot ért, ha a kiválasztás egyáltalán nem jelent nehézséget, míg 10-et, ha az új munkatárs megtalálása rendkívül nagy probléma. Az adott szektorok szerinti válaszok átlaga azt mutatja, hogy a kiválasztás a közepesnél nehezebb: 6,7 pontos eredmény született.

Mekkora nehézséget jelentenek a munkaerő-toborzás során az alábbi tényezők?

nehezsegek - toborzas

Ugyancsak tízpontos skálán értékelték, mekkora nehézséget jelentenek egyes tényezők a munkaerő-toborzás során. (A pontozás átlagértékei a cikk után olvashatók.) A válaszok szerint  a legnagyobb gond a jelöltek képzettségével van (7,3 pont). A toborzási nehézségek sorában ezt követi az erős munkaerő-piaci verseny (6,3 pont), majd a jelöltek motiváltságának hiánya (6 pont).

Nagyon fontos az online média szerepe
A szakemberek szintén pontozták, mennyire hatékonyak a különféle toborzási csatornák. A válaszadók szerint az internet jelentősége óriási: az állásportálokat tartják a leghatékonyabbaknak a különböző toborzási csatornák közül (7,4 pont). Mögöttük csak kevéssel maradnak le a belső adatbázisok és ajánlások (6,8 pont), illetve a fejvadászcégek és munkaerő-közvetítők (6,4 pont). A középmezőnyben kapott helyet a világ legnagyobb állásportálja, a LinkedIn (4,6 pont), illetve az átlagosan több,  mint napi 800 millió aktív felhasználót felmutatni képes Facebook (4,2 pont). A kutatás összegzése

Melyiket tartja a hatékonyság legjobb mércéjének a toborzási csatornák esetében?

hatekonysag legjobb merceje - toborzas

A fenti eredmények fényében nem meglepő, hogy a HR-szakemberek hatalmas jelentőséget tulajdonítanak az online média szerepének a toborzásban (átlagosan 7,8 pont). Különösen magas érték (8,5 pont) született az elektrotechnikai/elektronikai szektort illetően. A témában bővebben is elmélyedhetnek azok, akik részt vesznek a HVG HR Center által szervezett konferencián, ahol a meghívott előadók minden oldalról megvilágítják az internet kínálta innovatív és hatékony HR-megoldásokat.

A felmérés azt mutatja, hogy a világtendenciával összhangban nálunk is egyre fontosabb a HR-esek számára a közösségi média. Arra a kérdésre ugyanis, hogy munkaerő-toborzáshoz mely közösségi médiaplatformokat szokták használni, a válaszadók 56 százaléka említette a Facebookot mint lehetőséget, míg a második helyet a LinkedIn szerezte meg (53%). Egyelőre kevésbé fontosak a különféle blogok (15%), illetve a legnagyobb kereső, a Google (7%).
(BrandTrend)