Kategória: Kutatás.

A legfrissebb Ericsson Mobilitási Jelentés előrejelzései szerint jövőre a globális mobil-előfizetések száma meghaladja a világ népességének számát. A mobil-előfizetések száma az elmúlt egy év alatt 7%-kal nőtt; egyedül az idei év első negyedévében nettó 120 millió új előfizetésről beszélhetünk. A mobil szélessávú előfizetések száma is folyamatosan növekszik: 2019 végére eléri a 7,6 milliárdot, amely az összes mobil-előfizetés 80%-ának felel meg.

ericsson graphs-hu4

Dinamikusan nő az M2M eszközök száma
A Jelentés először mutat rá, hogy 2019-ig az aktív M2M eszközök száma 3-4-szeresére nő, a 2013 év végi 200 millióhoz képest. Míg jelenleg az M2M eszközök többsége még mindig csak GSM rendszerű, ez 2016-ra várhatóan megváltozik, amikor a 3G/4G dominanciája lesz jellemző az aktív M2M előfizetéseknél. 2019-re várhatóan az aktív cellás M2M eszközök több mint 20%-a LTE előfizetéshez kapcsolódik majd, az új M2M alkalmazások pedig alapvető szerepet játszanak majd az 5G hálózatoknál.

Rima Qureshi, az Ericsson alelnöke és stratégiai vezetője szerint: „A növekedés és az M2M előretörése továbbá a több mint 10x-es növekedés a mobil adatforgalomban egyre nagyobb figyelmet irányít a hálózatok teljesítményére, a komplexitások kezelésére és a maximális fogyasztói élmény biztosítására. Ez egyre nagyobb elvárásokat helyez a jövő hálózataira és a működést és üzleti támogatást biztosító rendszereire.”

2016: Az okostelefon-előfizetések száma meghaladja majd a hagyományos telefonokét
Két év múlva, azaz 2016-ban az okostelefon-előfizetések száma meghaladja majd a hagyományos telefonokét; a várakozások szerint 2019-re az okostelefon-előfizetések száma 5,6 milliárd lesz. Európában az okostelefon-előfizetések száma 2019-ben eléri a 765 milliót, azaz meghaladja az európai lakosok számát.

A 2014 első negyedévében értékesített összes telefon 65%-a okostelefon volt. 2019-ben egy okostelefon-felhasználó várhatóan a jelenlegihez képest közel négyszeres mennyiségű mobil adatforgalmat fog generálni havonta. Ez az egyik oka annak, hogy az előrejelzések szerint 2013 és 2019 között a mobil adatforgalom a tízszeresére nő majd.

2019: A 4G/LTE penetráció egyenlőtlen lesz a világon
2019-ben az LTE népességi lefedettsége 80%-os lesz Európában, az LTE penetráció pedig 30%-os; jelentős különbségekkel Nyugat-Európa, illetve Közép- és Kelet-Európa között. 2019-re Észak-Amerikában az LTE a mobil-előfizetések 85%-át teszi ki majd. Az LTE népességi lefedettsége Észak-Kelet Ázsiában várhatóan 95%-os lesz 2019-ben, 45–50%-os LTE penetrációs szint mellett. Ugyanebben az évben Kínában az LTE előfizetések száma várhatóan eléri a 700 milliót; ez a globális LTE előfizetések számának 25%-át teszi ki.

Európai adatok
Európa egészére jellemző az egynél több SIM-kártya használata, ennek köszönhető, hogy az egy főre jutó mobil előfizetések száma átlag 1,2–1,3. A több SIM-kártya birtoklásának eltérőek az okai Nyugat- és Kelet-Európában. Kelet-Európában a magas penetráció egyik oka, hogy sok az inaktív SIM-kártya. Ezeknek az előfizetéseknek az aránya ugyanakkor évről évre csökken. A másik ok, hogy ebben a régióban az emberek gyakran gazdaságossági szempontból vásárolnak egynél több SIM-kártyát, míg Nyugat-Európában azért, hogy egyszerre több eszközön rendelkezzenek mobil kapcsolattal. (Európa – Az Ericsson Mobilitási Jelentése (Függelék))

”Ugyanakkor egyre inkább záródóban van az olló a nyugat- és kelet-európai piacok érettségi szintje között, hiszen az egynél több eszköz használata Kelet-Európában is egyre gyakoribbá válik. Ez a tendencia különösen érvényes a két régió városaira.A piaci növekedés fő hajtóereje a mobil szélessáv fejlődése. Ahogy az okostelefonok, más 3G-s/4G-s eszközök és az adatcsomagok ára egyre megfizethetőbbé válik, úgy bővül a mobil adat-alkalmazások választéka. Kelet-Európában most megy végbe a váltás a beszélgetés-központú és az adat- és alkalmazás-központú felhasználói magatartás között. Nyugat-Európában már most is tömeges az igény a mindennapi életet jelentős mértékben átalakító alkalmazások és szolgáltatások iránt. Ha ezek a folyamatok változatlanul érvényesülnek, a közeljövőben az okostelefon válhat az összes internetes szolgáltatáshoz való hozzáférésre használt elsődleges eszközzé. ” – mondta  Jakab Roland, az Ericsson Magyarország ügyvezető igazgatója.

2013-ban Európában összesen kb. 1,1 milliárd volt a mobil előfizetések száma, ami 2014 végéig előreláthatólag további 20 millióval bővül majd. Az európai LTE-előfizetések száma 2013 végén kb. 16 millió volt, ami éppen csak meghaladta az összes előfizetés 1 százalékát. 2014 végére ugyanakkor ez a szám várhatóan csaknem háromszorosára nő. Az LTE-előfizetések száma 2019 végére az előrejelzések szerint 425 millió körül alakul majd, ami az összes mobil előfizetés kb. 30 százalékának felel majd meg. Nyugat-Európában az LTE-penetráció 2019-re eléri majd az 50%-ot, Közép- és Kelet-Európában pedig a 20%-os arányt.

Mobil előfizetések, Európa (millió)

ericsson graphs-hu2

Az egyes mobiltechnológiák lakossági lefedettsége az alábbiak szerint alakul: a GSM/EDGE az európai lakosság több mint 90%-át lefedi, a WCDMA/HSPA esetében kb. 75%-os lakossági lefedettsége. A szolgáltatók jelenleg a 4G/LTE lefedettség és kapacitások növelésén dolgoznak. Becslések szerint 2013 végére az LTE-lefedettség kb. 25%-os volt Európában. Az előrejelzések szerint a lefedettség 2019-re kb. 80% körül alakul majd.

Népesség lefedettsége, Európa

ericsson graphs-hu6A Mobilitási Jelentéshez az Ericsson létrehozta a Traffic Exploration Tool eszközt, amellyel a jelentés adatait felhasználó, egyéni grafikonok és táblázatok készíthetők. Az adatok térség, előfizetés, technológia, forgalom és eszköztípus szerint szűrhetők.
(BrandTrend)