Kategória: Kutatás.

Stabil maradt az élelmiszer-kiskereskedelem bevétele a Nielsen által folyamatosan mért kilencven élelmiszer kategória értékesítéséből 2012. december-2013. november  között, az előző hasonló periódushoz viszonyítva. Tizenkét hónap alatt a forgalom változatlanul mintegy 1 400 milliárd forintot ért el. Mennyiség szempontjából 3 százalékkal kevesebbet adtak el a boltok, mint egy évvel korábban. Többek között ezt állapítja meg a Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat Kiskereskedelmi Indexe.

milk

Emelkedett a boltok bevétele többek közt néhány nagy forgalmú tejtermékből, mint a sajt (2 százalék), tejföl (1), túró (3) és vaj (7).

Szintén nőtt egyes édességek kiskereskedelmi eladása érték szempontjából: táblás csokoládénál 8 százalék, édes keksznél 2, ostyaszeletnél 7, pralinénál 3 százalék pluszt regisztráltak a piackutatók, egyik tizenkét hónapos időszakról a másikra.

A bolttípusok közül az értékben mért bolti forgalom legnagyobb hányadát a legutóbbi tizenkét hónap során a szupermarketet és diszkontot magában foglaló 401-2 500 négyzetméteres üzletek érték el, 37 százalékkal. Ez 1 százalékpont növekedést jelent az előző hasonló időszakkal szemben.

A 2 500 négyzetméter feletti csatorna piaci részesedése változatlanul 29 százalék.

A 400 négyzetméteres és kisebb üzletek az összes bevétel 34 százalékán osztoznak. Ebben a szegmensben annyi változott, hogy az 51-200 négyzetméteres boltok részaránya 18 százalékról 17-re csökkent.

A Nielsen által mért 90 élelmiszer kategória – értékben mért – kiskereskedelmi forgalmából a bolttípusok piaci részesedése, százalékban. (Forrás: Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat)

Bolttípus

2011. december-

2012. november

2012. december-

2013. november

2 500 nm felett

29

29

401-2 500 nm

36

37

201-400 nm

8

8

51-200 nm

18

17

50 nm és kisebb

9

9

(BrandTrend)