Kategória: Kutatás.

Whitereport bevezető:

A Whitereport.hu mediabrowser (WR) a médiapiac méretét a médiamárkák száma, jellege, illetve a médiaüzemeltető szervezetek jellege és pénzügyi adatai szerint egyaránt elérhetővé és kereshetővé teszi a médiapiac különféle szereplői számára. A közel 1000 médiavállalat közül e Gyorsjelentésben a 2011-es top 100 árbevételű médiavállalat főbb pénzügyi adatainak 2012-es alakulását követjük nyomon tényadatok segítségével, tudva, hogy a top 100 médiavállalat árbevétele a teljes piac körülbelül 90%-át jelenti.

Hangsúlyozzuk, hogy a médiavállalatok árbevételét terjesztési és/vagy reklám- és/vagy egyéb bevételek jelentik.

E hiánypótló adatok és trendelemzés publikálásával célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az objektív adatok használatának fontosságára, s ezzel elősegítsük a médiapiaci döntéshozók munkáját minden területen. 

Módszertan

Gyorsjelentésünk alábbi összefoglaló táblázatai a Whitereport.hu mediabrowser-szolgáltatás által listázott médiumokat üzemeltető kül- és belföldi cégek közül a Magyarországon működő médiavállalatként definiált gazdasági vállalkozások pénzügyi adatait tartalmazzák. A mediabrowser televízió, rádió, sajtó, mozi, közterület, internet és egyéb médiumokat üzemeltető szervezetek adatait egyaránt rögzíti.  A pénzügyi adatokat Opten-forrásból és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) nyilvánosan elérhető E-beszámoló portáljáról aggregáltuk.

A médiavállalatok üzleti modellje változó, ezért a céges árbevétel terjesztési, reklám és egyéb bevételeket, valamint bartert is tartalmazhatnak. A teljes médiapiac 2011-ben 820 médiavállalatot ölelt fel. Ezen belül a top 100 médiavállalat az adott évre számolt top 100 árbevételű médiacéget jelenti.  A lenti adatok nem tartalmazzák a terjesztőcégek, a közszolgálati médiumok üzemeltetőinek adatait, illetve a nem cégszerűen működő, de médiumot üzemeltető szervezetek (alapítványok, egyházak, önkormányzatok, oktatási intézmények stb.) árbevételi és egyéb adatait.

Top line összegzés

A 2011-ben top 100 árbevételű médiavállalat közül 92-re vonatkozó 2012-es adatok 2013. június 10.-ig elérhetővé válása és listázása után 3 szempontot elemeztünk:

  1. Hogyan alakul a WR-index, azaz hogyan változik a magyarországi médiavállalatok összesített pénzügyi nettó árbevétele? (Tévés, rádiós, sajtós, mozi, közterületi és internetes médiaszegmensekből együttesen.)

A 2011-es top 100 árbevételű médiavállalat közül 92 cég 2012-es adatai állnak jelenleg rendelkezésre. Ez alapján a Top 92 WR-index 95, azaz öt százalékos csökkenést mutat a médiaszolgáltatók piaca árbevétel szerint 2012-ben 2011-hez képest.

A Media Hungary konferencián 2013. május 14-én 2012-re 93-as becsült WR-indexszel számoltunk a teljes médiaszolgáltatói piacra, amelyet a maradék több mint 700 médiumüzemeltető cég adataival 2013 őszén frissítünk. (A 2012-es becslés a totálra várhatóan helytállónak bizonyul majd, mivel a kisebb médiavállalatok közt több az arányaiban jobban csökkenő.)

Összefoglalás  a 2011-ben a top 100 árbevételű médiavállalat közül arra a 92 vállalatra, amelyeknek 2012-re is elérhető jelenleg a pénzügyi adata, 1000Ft-ban.

media-arbevetel-wr-indexForrás: WR.

Megjegyzések

Az adózott és üzemi eredmények, illetve a saját tőkék totálját nem elemezzük, mert számos egyedi torzító hatást tartalmaznak.

* A Generál Média számai nélkül, mert annak 2012-re nem volt adata (a cég egyébként végelszámolás alatt).

** Az Expressz Zrt. Kft.-vé átalakulása után egyben számolva a két cég.  Az FM1 Zrt. 2012 során csődeljárás alá került, de pénzügyi adatai elérhetők, így szerepelnek a listában

A listázott 2011-es céges éves nettó árbevételi top100-as médiavállalati listából 92 cégre elérhetők jelenleg 2012-re aktualizált adatok. E 92-ből 9 db 2011-ben még önállóan működő médiacég 2012 során beolvadt más médiavállalatokba, de a kisebb cégszám (83db) ellenére  ezzel pénzügyi adataikat lekövettük, ezért számoljuk 92 cégnek, a 2011-es bázis miatt.

A fent részletezett módszertan miatt a lista nem tartalmazza a 2012-ben induló médiacégeket és pénzügyi adataikat (pl. a Music Fm-et üzemeltető Prodo Voice Zrt.)

2. Hogyan alakul az 1 milliárd forint éves árbevételű médiavállalatok listája és piaci súlya?

2011-ben a Whitereport.hu mediabrowserben szereplő médiavállalatok közül 43 cég pénzügyi nettó árbevétele volt 1 milliárd forint feletti – hangsúlyozzuk, ez nem csak reklámbevételt jelent, hanem az adott médiavállalati üzleti modelljétől függően terjesztési és egyéb árbevételeket is (akár reklámbevételek nélkül). 2012-ben az eddig ismert 92 cég esetében 34 cég volt 1 milliárd forintos éves nettó árbevétel fölött. Kapcsolt vállalkozásokat egyik évre vonatkozólag sem vizsgáltunk (a médiavállalatok tulajdonosi szerkezete elérhető a mediabrowserből az előfizetők számára).

Összefoglalás a 2012-ben 1 milliárd Ft feletti árbevételű cégekre – 37 cég, 1000 Ft-ban. 

media-arbevetel-wr-index-1milliard
Forrás: WR.

3. Milyen trendek jellemzik a legfontosabb médiavállalatokat?

Csökkenő árbevétel, nagy szórással az egyes cégek közt. Cégátalakulások. Az átlag médiavállalati bevétel tovább csökkent a top 92 cégnél (a WR-index 95). Azonban az 1 milliárd forint fölötti éves nettó árbevételű médiavállalatok esetében az átlagos csökkenés kisebb volt: 99-es WR-indexet mutatnak a tények.

Az egyes médiavállalatok közt jelentős eltéréseket látunk, az árbevétel változás jelentős szórást mutat. A 2011-ben top 100 közé tartozó cég közül 2 médiavállalat végelszámolás alatt van, 9 cég pedig beolvadt más cégbe (többségük esetében nem 2012-ben kezdődött ez a folyamat), és cégforma-átalakulásra is van példa.

Jó hír, hogy “gazellák”, azaz folyamatosan növekvő árbevételű cégek is vannak a listában, még ha kevesen is. Kevésbé jó hír, hogy a profitabilitási mutatók évről évre romlanak (ezeket cégenként érdemes alaposabban elemezni az egyedi tényezők torzító hatása miatt).

Az átlagnál jobban csökkentek az országos kereskedelmi televíziók, a megyei lapkiadók többsége, korábban nagy rádióvállalatok, és számos olyan cég, amely reklámbevétele jelentős volt korábban.  A nyertesek közé tartozik több online és közterületi médiavállalat is, ill. a tematikus tévék egy része, valamint általában az akvizíciós tevékenységet folytató kevesek.

 

Számít a méret; az egymilliárd felettiek adták a teljes piac 75%-át 2011-ben árbevétel alapján. A 2012-es eddigi adatokból látható 34 médiavállalat, amely egymilliárd forint fölötti éves nettó árbevétellel rendelkezik (ismételve, hogy ez nem azonos a reklámbevételükkel!) 2011-es adatai alapján a teljes médiaszolgáltatói piac árbevételének 75%-át tették ki.

2012-re még nem áll rendelkezésre a teljes adatsor, de a top 92 médiavállalatnak 90%-át jelentik az egymilliárd feletti árbevételűek (kapcsolt vállalkozások nélküli totálja). Ez azt jelenti, hogy 2012-ben is nagyságrendileg 75%-os, vagy akár ennél is nagyobb arányt jelenthet a “nagyvállalatok” aránya a teljes médiapiac árbevételéből (kapcsolt vállalkozások nélkül).