Kategória: Kutatás.

A Strategopolis Kft. telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett az NMHH számára a felnőtt társadalom mobilinternetezési szokásairól és a mobilinternet szolgáltatással kapcsolatos percepcióiról az idei év elején. A felmérés során 1019 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdeztek mobilinternetezési szokásairól, valamint egyéb, a mobilpiaccal összefüggő kérdésekről.

megkérdezettek meghatározó része, 82,3 százaléka tisztában van azzal, hogy mi az a mobilinternet, míg kevesebb mint egytizedük (9,1%) válaszolt helytelenül. Ennél kisebb arányban (8,5%) voltak azok, akik nem válaszoltak a kérdésre, tehát összesen 17,6 százaléka a megkérdezetteknek nincs tisztában a mobilinternet fogalmával.

mobilinternet_1Forrás: NMHH

Minden megkérdezett háztartásbeli (100%) meg tudta határozni, hogy mi a mobilinternet, továbbá magas volt az aránya a mobilinternetet ismerőknek a tanulók (97,4%), illetve a teljes vagy részmunkaidőben aktívan dolgozók körében is (mindkettőnél 90,9 %). A munkanélküliek vagy segélyből élők között valamivel alacsonyabb a helyes említések aránya (86 %). Nem meglepő módon a legnagyobb arányban a nyugdíjasok között voltak olyanok, akik rosszul tudták, hogy mi a mobilinternet, illetve nem tudták vagy nem válaszoltak a kérdésre (összesen 38,9%).

mobilinternet_2
Forrás: NMHH

Iskolai végzettség szerint megfigyelhető, hogy minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál inkább tisztában van a mobilinternet fogalmával. A maximum nyolc általánost végzettek között alul reprezentált a mobilinternetet helyesen definiálók aránya (60,9%), míg a főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezők majdnem 90 százaléka (88,9%) ismeri a mobilinternetet.

mobilinternet_3
Forrás: NMHH

Megállapítható, hogy a városi és községi (vagy tanyai) megkérdezettek között nincsenek jelentős különbségek a mobilinternetről való ismeret szempontjából, viszont a Budapest lakosságán belüli helyes említések aránya (89,7%) a legmagasabb a településtípusok között.

mobilinternet_4
Forrás: NMHH

Életkor szerint egy csökkenő tendenciát lehet észrevenni a korcsoportokon belüli helyes említések arányát tekintve, a 18-29 évesek között 97 százalékos a mobilinternet ismertsége, míg a 60 év feletti korosztálynál csupán 61,3 százalék.

mobilinternet_5
Forrás: NMHH

Közép-Magyarország lakosai között található a legnagyobb arányban olyan válaszadó, aki tudja, hogy mi az a mobilinternet (89,5%), míg az észak-alföldi régióban a leginkább felülreprezentált a mobilinternetről téves fogalmat alkotók és azok aránya, akik nem tudják, hogy mi az vagy nem válaszoltak a kérdésre (összesen 24,7%).

mobilinternet_6
Forrás: NMHH

Egyenes arányban nő a mobilinternetről helyes képet alkotók aránya az internethasználat gyakoriságának növekedésével, azonban az internetet nem használók között is több mint 50 százalékos (53,7%) a mobilinternetet ismerők aránya. Ez az arány a naponta több mint három órát internetezők között a legmagasabb (96,8%).

mobilinternet_7
Forrás: NMHH

Hasonló tendencia rajzolódik ki aszerint, hogy mennyire tartják fontosnak a megkérdezettek, hogy bárhol internetezni tudjanak. Minél inkább fontosnak tartja valaki, hogy mindenhol internethez tudjon jutni, annál inkább tudja a mobilinternetről, hogy mit jelent. Azok között, akik szerint egyáltalán nem fontos ez a szempont, 70,7 százalékos volt a helyes válaszok aránya, míg azok között, akik nagyon fontosnak vélik, hogy bárhol internetezni tudjanak, 96,4 százalékos a mobilinternetet helyesen definiálók aránya.

mobilinternet_8
Forrás: NMHH

A felmérés 2013. január 25. és február 3. között készült, amelynek során 1019 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdezett meg a Strategopolis Kft. CATI módszerrel. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.

(BrandTrend)