Kategória: Kutatás.

A tél minden évben kiemelkedő évszak a televíziózás szempontjából, hiszen programstruktúra mellett a zord idő és az ünnepek is a tévékészülékek elé vonzzák a nézőket. A kismértékű csökkenés abból adódik, hogy a 18-49 éves és a 4-17 éves korosztály ezen a télen kevesebb időt töltött a tévékészülékek előtt, miközben az 50 év felettiek napi nézett ideje nem változott tavalyhoz képest.

tevenezes_2011_12_tel_1
Forrás: AGB Nielsen Médiakutató

Idén télen a teljes népesség valamivel több mint 80%-a kapcsolta be legalább 1 percre a tévét egy átlagos napon, és a nézők átlagosan 6 óra 42 percet töltöttek a készülékek előtt. Az összes tévénézéssel töltött időből az egyedül tévézés aránya 55%. A társas tévézés arányának átlaga majdnem minden héten 50% alatt maradt; az egyetlen kivételt ez alól 2011 utolsó hete jelentette: az ünnepek hetén a magasabb volt a társas tévénézéssel töltött idő, mint az egyedüli tévézéssel.

A magyar nyelvű csatornák számának növekedése továbbra is folytatódott: míg tavaly télen 95, idén már 99 magyar nyelvű csatorna volt érhető el a televíziós piacon. A televíziónézés mennyiségi jellemzői mellett érdemes megvizsgálni azt is, hogy télen a nézők mely csatornatípusokat választották, és hogyan változtak a csatornapreferenciák a tavalyi télhez képest.
A csatornatípusok közönségarányában szembetűnő változást tapasztalható: a teljes népesség körében az országos kereskedelmi csatornák tavaly télen mért 41.3%-os részesedése idén 34%-osra csökkent. E változás legnagyobb nyertesei a közszolgálati csatornák, amelyek több mint 2 százalékpontos növekedést értek el, így 14.1%-ra növelték részesedésüket. Emellett 12.4%-ról 14.2%-osra emelkedett az általános szórakoztató csatornák részesedése is. Számos tematikus csatornatípus is növelni tudta a részesedését idén télen, ide tartoznak a filmcsatornák, gyermekcsatornák, hírcsatornák és zenecsatornák. Az életmód és a sportcsatornák közönségaránya idén télen nem tér el a tavalyitól.

tevenezes_2011_12_tel_2
Forrás: AGB Nielsen Médiakutató

A Nielsen Közönségmérés műsorcím-adatbázisában szereplő csatornák idei téli műsorkínálata nem a mutat kiugró eltéréseket a tavaly téli kínálathoz képest. Enyhén csökkent az információs műsorok az ún. egyéb műsorok (pl. reklám, műsorajánló) sugárzási aránya a teljes vizsgált műsoridőn belül. Emellett a nem zenei szórakoztató, a sport és a művelődés, tudomány, kultúra műsortípus aránya kismértékben növekedett a tavaly télihez képest.

A műsorfogyasztás tekintetében két lényeges eltérés is mutatkozik: idén télen 3 százalékponttal magasabb a nem zenei szórakoztató és 4 százalékponttal alacsonyabb az információs műsorok fogyasztásának aránya, mint tavaly. A mozifilmeket valamint a híreket, politikai illetve gazdasági témájú műsorokat tartalmazó programtípus fogyasztási aránya enyhén növekedett, az egyéb kategória fogyasztása pedig 1 százalékponttal csökkent idén télre.

tevenezes_2011_12_tel_3
Forrás: AGB Nielsen Médiakutató

A napi nézett idő enyhe csökkenése a teljes népesség körében idén télen abból adódott, hogy naponta kevesebben néztek bele legalább egy percre a televízió műsorába, a nézők napi nézett ideje azonban nem változott. Az eltérő társadalmi csoportok sokszínű képet mutatnak a változások tekintetében.
Egyes szocio-demográfiai csoportok mind a napi elérés, mind a tévénézési idő tekintetében növekedtek: ide tartoznak a legmagasabb vásárlóerő kategóriához tartozók (PP A), a diplomások, a szakmunkás végzettségűek és az 50-59 évesek. A kisvárosban élők és a legalacsonyabb vásárlóerővel rendelkezők (PP E) napi elérése nem változott, napi nézett idejük azonban emelkedett,
A tavaly télinél alacsonyabb napi elérés mellett növelték napi nézett idejüket a férfiak, TV-előfizetéssel rendelkezők, nagyvárosban élők, fizikai munkát végzők, 4-7 évesek, 18-39 évesek, a "C" vásárlóerő kategóriához tartozók, valamint a szellemi munkát végzők és a vezetők, önállók csoportjai. Ez utóbbi foglalkozási csoport kiemelhető, hiszen míg a tavalyi 82% helyett idén naponta átlagosan csak 77%-uk kapcsolja be a tévét legalább egy percre, addig a nézők idén naponta 9 perccel több időt töltöttek a televízió előtt, mint tavaly.

Ezzel ellentétes trend, azaz a napi elérés növekedése és a nézett idő csökkenése kevesebb vizsgált csoportra jellemző: a nyugdíjasok, a 60 év felettiek és a 8-12 éves korosztály tartozik ebbe a kategóriába.

Számos vizsgált csoport mind a napi elérését, mind a nézett idejét tekintve csökkenést mutatott idén télen a tavalyihoz képest. Mindkét mutató kissé alacsonyabb a tavalyihoz képest a nők, a legfeljebb 8 általánost végzettek, a TV-előfizetéssel nem rendelkezők, a 40-49 évesek, a "B" és a "D" vásárlóerő kategóriához tartozók, az egyéb eltartottak1, a tanulók, budapestiek, községben élők és az érettségizettek körében. A napi elérés enyhe csökkenése mellett erősen visszaesett a 13-17 éves korosztály napi nézett ideje: tavaly télen a korcsoport körében a nézett idő 24 perccel alacsonyabb volt idén télen, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában.

tevenezes_2011_12_tel_4
Forrás: AGB Nielsen Médiakutató

(BrandTrend)