Kategória: Kutatás.

A Nokia Komárom Kft., az OTP Bank Nyrt., a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. és a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. lettek a legjobbak.

Az idei Reputation Rating kutatás négy iparág (elektronika, egészséggazdaság, IT és telekommunikáció, pénzügy) legnagyobb vállalatait öt különböző dimenzióban (Elismertség, Érzelmi közelség, Hitelesség, Leadership, Vállalati polgárság) vizsgálta.

Mindegyik szektorban a Leadership dimenziót tartották a vállalat megítélése szempontjából legkevésbé fontosnak az érintettek, ugyanakkor az itt nyújtott vállalati teljesítményt ítélték a legjobbnak. Azaz a vállalat-irányítás, a hosszú távú stratégia, az innovativitás és a profitabilitás terén teljesítettek legjobban a magyarországi vállalatok. Az érintettek véleménye alapján azonban ez csak kis mértékben befolyásolja a hírnevüket, reputációjukat.

Az egészséggazdaság iparága vegyes összetételű, a gyógyszergyártók mellett egészségügyi szolgáltatók, illetve az egészségtudatos termékekre fókuszáló élelmiszeripari vállalatok is ebbe a kategóriába tartoznak. A vizsgált cégek közül a regionális multi, a Richter Gedeon Nyrt. emelkedett ki a mezőnyből az érintettek szerint. A szektorral kapcsolatban az egészség és a profitabilitás ellentmondásosságát emelték ki a kutatás résztvevői. Kérdésként merült fel bennük, hogy ezek a vállalatok vajon akkor járnak-e jól, ha sok a beteg ember? Valóban érdekükben áll-e, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységük révén mindenki egészségesebbé váljon? Mindezek ellenére a négy elemzett iparág közül az egészséggazdaság vállalatainak átlagos eredménye lett a legjobb a Leadership területén.

Az IT és telekommunikáció vizsgált vállalatai közül a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.-t tartották a legjobbnak a vezetéssel kapcsolatos területen a megkérdezettek. Szerintük a jól irányított, hosszú távú tervekkel rendelkező és egyben nyereséges vállalat megítélése kettős lehet. Egyrészről pozitív, mert garantálja a vállalat stabil működését. Másrészről viszont negatív, hiszen felvetődik a kérdés, hogy a stabilitást a fogyasztók által fizetett díjakból érik el. Azt is megfogalmazták, hogy az innovativitás fontos a szektor vállalatai számára, azonban ezek az újítások a szolgáltatások sajátossága miatt az ügyfelek számára nehezen észlelhetőek.

Az elektronikai gyártócégek esetében a Nokia Komárom Kft. mind az öt dimenzióban, így a Leadership terén is felülmúlta a többi vizsgált céget. Ebben a szektorban a vállalat-irányítás fontos jellemzőjének és a hosszú távú, stabil működés jelének tartották azt, ha egy vállalat a gyártáson kívül a technológiai fejlesztést is Magyarországra hozza, azaz igényt tart a hazai szellemi tőkére.

A bankok és biztosítók esetében egy regionális multi, az OTP Bank Nyrt. lett a legjobb a Leadership terén. Ezt a pénzügyi céget tartották a legstabilabbnak, a legjobban irányítottnak az iparági szakértők. Pozitívumként az innovációk terén nyújtott teljesítményt emelték ki, különösen a bankbiztonsággal kapcsolatos erőfeszítéseket. Ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy az innovációk lassan terjednek ebben a szektorban. A négy vizsgált iparág közül a pénzügyi vállalatok átlagos eredménye lett a leggyengébb.

reputacio
Forrás:  B&P Consulting

"A vállalat irányítása és hosszú távú stratégiája az az alap, amelyre a reputáció-menedzsment során minden vállalat építkezni tud. A Leadership egyszerre jelent múltbeli, jelenlegi és jövőbeni szakmai kiválóságot a pénzügyi eredményesség, a megfogalmazott hosszú távú stratégia, valamint az innovációs elképzelések révén. Amennyiben egy vállalat ezekre a kihívásokra megfelelő válaszokat tud adni, az a többi reputációs dimenzió esetében is kedvező kiindulási pontot jelent." – mondta el Iglódi Csaba, a B&P Consulting ügyvezető igazgatója.
(BrandTrend)