Kategória: Kutatás.

Többek között ezt tárta fel a Nielsen piackutató vállalat 54 országban, köztük Magyarországon végzett felmérése.

A megkérdezett magyar bio-vásárlók 84 százalékának véleménye szerint a bio termékek egészségesebbek. 70 százalékuk úgy tartja, hogy bio élelmiszerrel elkerüli a növényvédő szereket és más mérgeket.

Hazánkban a vásárlók további motívumai, fontossági sorrendben: A bio termékek mentesek a génmódosítástól (53 százalék); termelésük kedvezőbb a környezet számára (48); vásárlásukkal is segítik a kistermelőket és a vidéki településeket (44), helyes magatartásnak látszik (31); a bio élelmiszerek táplálóbbak (31); jobban ízlenek (25); "helytelenítem a modern mezőgazdasági termelési módszereket" (11).

A bio magyar híveinek szempontjai eléggé hasonlítanak az európai átlaghoz, a sorrendet tekintve. Földrészünkön ugyanis a megkérdezettek első sorban szintén azért vesznek bio terméket, mert egészségesebb (átlagosan 67 százalék). Utána következik a növényvédő szerek és mérgek elkerülése (55), majd negyedik helyen a bio-termelés előnyös volta a környezet szempontjából (52). Más országokban a génmódosítást kevésbé veszik figyelembe, mint nálunk. 

A vizsgált 28 európai ország válaszadóit nem mindenhol az ösztönzi legjobban bio árucikkek vásárlására, hogy egészségesebbek. Az osztrákok és svájciak számára a bio termék fogyasztásának fő oka, hogy támogassák a kistermelőket és a vidéki településeket. A bio-termelés környezetkímélő hatását említették legtöbben a finnek, hollandok, norvégok és svédek. Legnagyobb mértékben a növényvédő szerek és más mérgek elkerülése vezérli a briteket, dánokat és németeket.

A bio-termékek túl drágák a nem vásárló magyarok 78 százaléka számára. Fő okként mindegyik vizsgált országban a magas árral indokolják tartózkodásukat a válaszadók.

"Nem hiszem hogy a bio élelmiszerek tápértéke magasabb lenne vagy egészségesebbek volnának." – mondja honfitársaink 26 százaléka, hasonlóan az európai átlaghoz.

A magyarok 25 százaléka nem jut el olyan üzletbe, ahol bio-terméket árusítanak. (Európában 12 százalékos ez a mutató).

Hazánkban a megkérdezettek 22 százaléka nem hiszi, hogy a bio termékek finomabbak lennének. (Az arány hasonlít az európai átlaghoz).

Bio termékeket kisebb-nagyobb rendszerességgel vásárlók aránya néhány európai országban. A válaszadók százalékában.

bio_1
Forrás: Nielsen piackutató vállalat

Mi a fő ok, amiért ön bio terméket vásárol? A kisebb-nagyobb rendszerességgel vásárló válaszadók százalékában.

bio_2
Forrás: Nielsen piackutató vállalat

(BrandTrend)