Kategória: Kutatás.

A válaszadó vállalatok – amelyek összesített éves árbevétele meghaladja a magyar GDP 10 százalékát – túlnyomó részének (86 százalékának) megítélése szerint a válság több mint egy évig fog tartani. A válaszadók jelentős része saját iparágában inkább hosszabb és elmélyülőbb válságra számít, mint amekkora várakozásai szerint a saját vállalatát érinti. Eddig a vállalatok alapvetően kedvezőbbnek ítélték meg saját helyzetüket, 2009-ben azonban a vállalati és az iparági árbevételekre vonatkozó várakozások már nagyobb együttmozgást mutatnak.

A felmérés elkészültének időpontjáig a vállalatok fele szembesült terveihez képest árbevétele visszaesésével (50%), a megrendelések számának csökkenésével (54%), likviditási helyzetének romlásával (45%), valamint 60 százaléka a jövedelmezőség romlásával. 2009-ben már a vállalatok kétharmada számít árbevételének csökkenésére, és 20 százalékkal többen vélik úgy, hogy a megrendeléseik száma és a likviditási mutatójuk vissza fog esni, továbbá, hogy a jövedelmezőségük romlani fog. A négy vállalati mutatószámot együttesen tekintve, a vállalatok 43 százaléka ítéli saját helyzetét 2009-ben az eddigiekhez képest sokkal rosszabbnak, közel fele vár hasonló negatív hatásokat és szinte senki sem számít javulásra.

A Navigátor felmérés feltárta azt is, hogy a vállalatok nem várják tétlenül a válság végét. Szinte minden megkérdezett hozzálátott a tipikus költségcsökkentési akciókhoz, de ezek jellemzően nem mutatnak tovább a tankönyvszerű megoldásokon. A vállalatok kétharmada az egyéb kiadások csökkentése és az új alkalmazottak felvételének leállítása mellett döntött. Emellett a vállalatok több mint harmada már végrehajtott létszámleépítő intézkedéseket. Ezek tipikusan olyan intézkedések, melyekhez a döntéshozók elsőként nyúlnak bizonytalan gazdasági környezetben. Ugyanakkor mindösszesen a vállalatok egyharmada érezte szükségét a stratégia jellegű kezdeményezések elhalasztásának.

Az IFUA átfogó vizsgálata rávilágított arra a tényre is, hogy a vállalatok harmada sem rövid, sem hosszú távon nem hajt végre jelentős árbevétel növelő és/vagy költségcsökkentő intézkedéseket.

(1)A Navigátor felmérés egy empirikus benchmarking kutatás, amelyet az IFUA Horváth & Partners végzett magyarországi közép- és nagyvállalatok körében a válság hatásaival, illetve a válságban hozott intézkedésekkel kapcsolatban. A tanulmány középpontjában a jelenlegi gazdasági helyzet kihívásai állnak. Azt vizsgálták, hogy milyen intézkedéseteket hoznak a vállalatok a likviditás, az eredmény, és a cselekvőképesség biztosítása érdekében, milyen lehetőségeket ragadnak meg, irányítási rendszereik alkalmazkodnak-e a válsághoz. 

(BrandTrend)