Kategória: Kutatás.

A 661 vállalatvezető és vállalati döntéshozó online megkérdezésével 2009. április végén folyó kutatás szerint az internet ma már ugyanúgy közműnek számít, mint az áram-, a gáz-, a telefon- vagy az ivóvíz-szolgáltatás.

A kutatásban részt vett cégek egytizede számára pedig az internet megléte kritikus fontosságú, ha nem működik a világháló, akkor a nem tudják biztosítani a saját működésüket, leáll a termelés.

Jelenleg hazánkban megközelítőleg 2300 olyan kis és közepes méretű település van (ez a lakosság nagyjából 30%-át érinti), amelyet korlátozottan vagy egyáltalán nem ér el a nagysebességű internetet biztosító optikai hálózat. Az ezeknek a településeknek is az internetes hálózatra kötését célzó Nemzeti Digitális Közmű program fogadtatása a cégvezetők és céges döntéshozók körében széleskörű támogatást élvez. Közel 80%-uk szerint néhány éven belül meg kell valósítani a programot, aminek kivitelezése elsősorban állami (48%-uk szerint), európai uniós (12,4%-uk szerint) vagy önkormányzati (10,7%-uk szerint) feladat, de közel egynegyedük szerint elsősorban a cégeknek kellene oroszlánrészt vállalniuk az új közmű kiépítésében.

A minden településen elérhető gyors, szélessávú internet ötlete különösen a mikrovállalkozások körében élvez magas támogatást. Ezeknek a cégeknek több mint egyötöde nagyon valószínűnek tartja, hogy elgondolkodna a telephelye áthelyezésén vagy új telephely indításán, ha az internet elérhető volna a ma még nem behuzalozott településeken, egyhatoduk remél piacbővülést a lépéstől, és minden tizedik távmunkások foglalkoztatását is elképzelhetőnek tartja az újonnan internetre csatlakozott településekről.

A cégek szerint az internet közepes hatással bír a saját versenyképességükre és növekedésükre, de az ország számára ennél erősebb hatása van, s a kereslet mértékét is befolyásolja. A világháló a cégek életében az elmúlt években gyökeresen átalakította az információszerzést, a banki- és pénzügyeket, valamint a kapcsolattartást és külső kommunikációt.
(BrandTrend)