Kategória: Kutatás.

A közhangulat pesszimistább lett márciusban, mint amit a februári felmérés mutat. A jelenlegi időszakot a szükséges és kívánatos termékek megvásárlására februárban még a megkérdezettek 12 százaléka tartotta kedvezőnek, márciusban azonban 9 százaléka.

A közhangulat gyors változását tükrözi, hogy a saját pénzügyi kilátásaikat rossznak tartók aránya a februári 40 százalékról márciusra 51-re  emelkedett. A következő tizenkét hónap munkalehetőségeit negatívan ítéli meg az egy hónappal korábbi 59 után a válaszadók 63 százaléka. 

Így a három említett tényező alapján számított Nielsen fogyasztói bizalmi index a februári, rendkívül alacsony 45 pont után márciusban 37-re csökkent. Miközben a tavalyi második félévben még 71, sőt 2005 első felében pedig 90 pontot ért el. (A fogyasztói bizalmi index 0-tól 200 pontig terjedő skálán mozoghat).

A fogyasztói bizalmi index 37 pontos átlagát a márciusi megkérdezésnél a havi nettó 100 ezer forintnál nagyobb nettó jövedelemmel rendelkezők, illetve a főiskolát vagy egyetemet végzettek haladják meg legjobban. ők vélekednek legpozitívabban a kilátásokról. A két csoportban ugyanis a mutató egyaránt 50 pont. A csökkenés azonban náluk is érzékelhető: februári mutatójuk 59, illetve 62 pont volt.

Leginkább borúlátók a nyolc általánost nem végzettek, átlag 25 pontos index-szel. De szintén nagyon alacsony az általános iskolát befejezettek, illetve a havi nettó 50 ezer forintnál kisebb jövedelemmel rendelkezők bizalmi mutatójának átlaga; 26-26 pont. Megjegyzendő, hogy az említett három szocio-demográfiai csoport rendelkezik a legkedvezőtlenebb kilátásokkal.

A megtakarításokról a kutatás feltárta, hogy a válaszadók 18 százaléka rendelkezik félretett pénzzel. Arányuk nem módosult februárhoz képest. Zömük nem változtatott befektetéseivel kapcsolatban.

Hiteltartozásáról a megkérdezettek jó egyharmada számolt be; 39 százalék. Devizában valamivel többen vették fel hitelt, mint forintban.

Milyennek ítéli meg deviza alapú hitelének visszafizetései esélyeit a mostani körülmények között? "Nem fogom tudni törleszteni a hitelt" – mondta az érintettek 6 százaléka márciusban. Komoly problémát 64 százalék számára jelent a törlesztés,  szemben a februárban feltárt  44 százalékkal. Kisebb nehézségekkel 25 százalék számol. Gond nélkül 4 százalék törleszt, a márciusi Nielsen-felmérés szerint. 

A munkalehetőségek, személyes anyagi helyzet és a jelen időszak vásárlásra való alkalmasságának megítélése a 18-59 évesek körében, a 2009 februári , illetve márciusi felmérés során. A válaszadók százalékában.
nielsen1 
Forrás: Nielsen piackutató vállalat

Milyennek ítéli meg deviza alapú hitelének visszafizetési esélyeit a mostani körülmények között? A 2009 februári és 2009 márciusi válaszadók százalékában.
nielsen2
Forrás: Nielsen piackutató vállalat

Módszertan:
A fenti információkat a Nilesen piackutató vállalat fogyasztói bizalomra vonatkozó kutatása tárta fel. A 18-59 éves lakosságot több fontos szempontból (nem, életkor, jövedelem, iskolai végzettség, stb.) reprezentáló 800 embert kérdeztünk meg személyesen, otthonában. Az adatfelvétel 2009. február 13.-15., illetve 2009. március 13.-15. között történt.

(BrandTrend)