Kategória: Kutatás.

Az első negyedévhez képest a család reáljövedelmére vonatkozó várakozások romlottak, ugyanakkor csekély mértékben, de nőtt a hitelfelvételt elutasítók aránya.
Enyhén – 4,3 ponttal – emelkedett a GfK komplex Fogyasztói Bizalom Index (FBI) az előző negyedévhez képest. Az FBI jelenlegi értéke 147,1 pont, ám ezzel még mindig alacsony szinten áll. A javuláshoz az ország elkövetkező 12 hónapban és 5 évben várható gazdasági helyzetének kedvezőbb megítélése járult hozzá. Előbbi 15, utóbbi 7 százalékpontot javult az előző negyedévben mértekhez képest. A tartós fogyasztási cikkek iránti vásárlási hajlandóság csökkent; a háztartások saját pénzügyi-anyagi helyzetének megítélése pedig nem változott jelentős mértékben.

A komplex FBI alakulása, 2006. március – 2008. június

gfk1

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: GfK Hungária, Fogyasztói Bizalom Index

A Fogyasztói Várakozások Indexe (FVI) az előző negyedévhez képest jelentős – 11,2 pontos – javulást mutat és 162,5 ponton áll, ezzel szemben a Vásárlási Hajlandóság Indexe (VHI) csökkent, mindössze 129,9 pont, ami a második legalacsonyabb érték 2002 óta.
A Vásárlási Hajlandóság Index alakulása (2006. március-2008. június)

gfk2

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: GfK Hungária, Fogyasztói Bizalom Index

A munkanélküliségre vonatkozó várakozások az előző negyedévhez képest nem változtak: továbbra is a megkérdezettek 51 százaléka számít a munkanélküliség növekedésére.
Az inflációs várakozások ugyanakkor nem mutatnak kedvező képet. Az előző negyedévhez, azaz 2008 márciusához képest 6 százalékponttal emelkedett azok aránya, akik növekvő árakra számítanak: ez a csoport most 93 százalékos arányt képvisel megközelítve a 2006 júniusi mélypontot, amikor is hányaduk 95 százalék volt. A megkérdezettek átlagosan 10,8 százalékos inflációval számolnak.
A család reáljövedelmére vonatkozó várakozások az előző negyedévhez képest negatív irányba fejlődtek. A válaszadók 59 százaléka vallotta, hogy a következő 1-2 évben az inflációtól elmaradó mértékben fog nőni a jövedelme, 24 százalék szerint az inflációval megegyező és mindössze 7 százalék szerint pedig az inflációnál nagyobb mértékben fog emelkedni a fizetése.
A válaszadók fele saját bevallása szerint soha nem venne fel hitelt, mely arány csekély növekedést mutat a korábban több időszakon keresztül stagnáló értékhez (53 százalék) képest. A hitelfelvételhez az időpontot nem tartja megfelelőnek a válaszadók 36 százaléka. A megkérdezettek 54 százaléka számít növekvő hitelkamatokra a következő 12 hónapban, amely hányad nem változott jelentősen a 2008 márciusi értékhez viszonyítva.
A megkérdezettek továbbra is 23 százaléka nem rendelkezik semmiféle megtakarítással, 49 százalék szerint pedig nem megfelelő az időpont a megtakarítások felhasználására (arányuk kismértékben emelkedett az előző időszakhoz képest).
A tartós fogyasztási cikkek iránti vásárlási kedv csökkent: a márciusban mért 55 százalékkal szemben most 51 százalék gondolja úgy, hogy alkalmas az időpont háztartási eszköz vásárlására. A csökkenő vásárlási kedvet a válaszadók főként a magas árakkal indokolják.
Autóvásárlást a válaszadók 42 százaléka találja időszerűnek az elkövetkező 12 hónapban. Ez az érték 8 ponttal magasabb, mint az előző negyedévben. Az autóbeszerzéssel szemben felhozott legfőbb ellenérv továbbra is a magas fenntartási költség, melynek hátterében valószínűleg a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak állnak.
A felmérést a GfK Hungária Piackutató Intézet végezte.

(BrandTrend)