Kategória: Hír és Piac.

Admin kategória: Hír.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) között létrejött együttműködési megállapodás célja, hogy a szervezetek kölcsönösen segítsék egymás tevékenységét a vasúti közlekedés és a személyszállítási szolgáltatások piacán.

A GVH és az NKH közötti együttműködési kötelezettséget a vasúti törvény és a személyszállítási törvény szabályozza. A két hatóság több alkalommal támogatta sikeresen egymás munkáját az elmúlt időszakban, többek között egyes, a GVH által indított versenyfelügyeleti eljárásokban és a piacok elemzésében.

A most létrejött megállapodás célja, hogy a GVH és az NKH feladatainak ellátásakor

  • hozzájáruljon a közlekedési piacok megbízható és átlátható működéséhez, illetve
  • a tisztességes versenyen és a verseny hatékonyságának előmozdításán alapuló fejlődéséhez, valamint
  • erősítse az egyes közlekedési és személyszállítási szolgáltatások iránti bizalmat.

A megállapodás további célja, hogy a hatóságok vezetői konzultációk keretében is erősítsék együttműködésüket, valamint szakértői egyeztetéseken vitassák meg a közös jogalkalmazási, illetve szakmai és gyakorlati kérdéseket, és tájékoztassák egymást, ha a másik hatóság hatáskörét is érintő problémát azonosítanak, vagy ha álláspontjuk szerint a jogszabályok módosításának szükségessége vetődik fel.

A GVH és az NKH szándéka, hogy szorosabb, egyenrangú partneri együttműködésük növelje hatékonyságukat a jogszabályokban meghatározott feladataik ellátásakor és a jogérvényesülésben, továbbá teremtse meg azon feltételeket, amelyek alapján a jogszabályokban előírt együttműködésen túl kölcsönösen segíthetik egymás tevékenységét, valamint előmozdíthatják egymás munkájának ismertségét és elismertségét. A két szervezet a teljes körű piacfelügyeleti tevékenység ellátása érdekében folyamatosan és kölcsönösen vizsgálja az együttműködés jelen megállapodásban nem szabályozott lehetőségeit a légügyi, a vízi és a közúti közlekedési alágazati területeken is.

A GVH és az NKH együttműködésének részleteit a szervezetek közötti megállapodás rögzíti, amelynek teljes szövege a www.gvh.hu és a www.nkh.gov.hu oldalon olvasható.
(BrandTrend)