Kategória: Hír és Piac.

25 évvel a rendszerváltás után több tényező is akadályozza a Kelet-Közép-Európában működő cégek versenyképességét. Egy most közzétett kutatás szerint a régióban dolgozó külföldiek elsősorban a bürokrácia csökkentésében, a korrupció felszámolásában, az ügyfél-orientáltság fokozásában és a nagyobb vezetői felelősségvállalás terén érzik a fejlődés szükségességét. A TARGET Executive Search megbízásából a GfK, valamint a CEU Business School által, mintegy 1000 vállalati vezető megkérdezésével végzett kutatás alapján a vezetők munkához való etikus és elkötelezett hozzáállását, a női munkavállalók attitűdjét, valamint az erős személyes kommunikációs készségeket tekintik az itt működő cégek erősségének. Ahhoz azonban a régió cégeinek még sokat kell tenniük, hogy beváltsák a nem utolsósorban saját maguk által támasztott elvárásokat.

A bürokrácia nem súlyos gond az országban

burokracia

A TARGET Executive Search személyzeti tanácsadó cég a „Versenyképesek-e a régióban a cégek vezetői?” kutatás során mintegy 1000, a régió országaiban dolgozó külföldi vezetőt és helyi partnereiket négy fontos területen kérdezett meg munkatapasztalatairól. A hat országban (Bulgária, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia) végzett kutatás az általános üzleti klíma, a vezetési stílus, a piachoz való hozzáállás és az átláthatóság, valamint a vezetési kultúrák témáit vizsgálta. A kutatás sok tekintetben folytatása a TARGET 2009-es hasonló felmérésének, így az eredmények összehasonlításával fontos változások, trendek megállapítására nyílik lehetőség.

A cégek általában világos üzleti stratégiával rendelkeznek

vilagos uzleti strategia

Miközben a megkérdezett külföldiek túlnyomórésze szeret a régióban élni, addig az itteni munkával kapcsolatban már vegyesebbek a benyomások. „Szuper itt élni, de nem mindig leányálom itt dolgozni” – foglalta össze az egyik külföldi vezető. A válaszadók szerint az itt élők általában nyitottak, és a személyes kapcsolatépítés az üzleti élet fontos része. Ez különösen érvényes az ügyfélfókusz esetében, ahol a válaszadók szerint a helyiek gyakran a valóban ügyfél-orientált szemlélet helyett is a személyes kapcsolatteremtést választják. Még az adott vállalaton belül is fontosnak számítanak a személyes viszonyok, ami miatt viszont „az őszinte megbeszéléseket sokszor akadályozza, hogy a megjegyzéseket nem egyszer személyesnek tekintik.”

Aktív és dinamikus a helyi üzleti légkör

uzleti kornyezet

„Az erős ügyfélfókusz hiánya akadályozza, hogy az itt működő cégek még versenyképesebbek legyenek. A helyi vezetők ezt kevésbé tekintik gondnak, a külföldiek nagy része viszont ebből a szempontból régimódinak tartja az itteni cégek többségét” – állítja Klemens Wersonig, a TARGET Executive Search csoport vezérigazgatója. „Ha a bürokrácia csökkentése és a korrupció megszüntetése mellett ezen is változtatni lehetne, akkor a régió cégei új lendületet vehetnének. Újra abba a sebességbe kapcsolhatnának, amit a rendszerváltás, majd az EU-hoz történő csatlakozás kapcsán már elértek, de ami a 2009-es gazdasági válságot követően jobbára leállt” – mondta Klemens Wersonig.

A cégek tevékenységükben és szolgáltatásaikban erősen ügyfél-orientáltak

ugyfel-orientaltsag

A bürokrácia és a korrupció forró téma maradt a régióban. A lassú és nem egyszer nehezen átlátható döntéshozatal visszafogja a versenyképesség kibontakozását és a vállalatok hatékony működését. A külföldi menedzserek szerint a „helyi vezetők szeretik a már bevált módon intézni a dolgokat” és „a korrupció bevett dolog”.

A vállalatoknál a határidőket szigorúan veszik

hatarido

„A kutatás fontos megállapításokat tesz a munka-etikával és a vállalatok működésével kapcsolatban” – mondta Buzády Zoltán, a Közép-Európai Egyetem üzleti karának docense. „Az érzékelhető fejlődés ellenére még ma is kevés a stratégiai módon gondolkodó helyi vállalatvezető. A felelősségvállalás szintje sem üti meg az ideális mértéket, és számos országban probléma a rendszerszerű megközelítés hiánya. A korábbi helyzethez képest viszont  a helyi vezetők jobban megbecsülik munkaadójukat, ami részben a megnehezült gazdasági helyzettel is összefügg. Tudományos szempontból is fontosak a kutatás megállapításai, ezért is tervezzük, hogy azokat kutatási, oktatási és szakmai tevékenységünkben is felhasználjuk” – mondta a professzor.

Fontosnak tekintik, hogy a kollégákkal és az ügyfelekkel baráti viszony épüljön ki

barati viszony

„Egy fejvadász számára demográfiai szempontból két dolog érdekes” – mondta Klemens Wersonig. „A 35 év alatti fiatal vezetők nyitottak az új ötletekre, jól képzettek és a nyelvismeretük is megfelelő, ugyanakkor hiányzik a tapasztalatuk és a hosszútávú jövőképük. Az idősebbek ugyanakkor túlságosan ragaszkodnak ahhoz, ahogy a dolgokat korábban is végezték, márpedig ez nem egyszer gátja a fejlődésnek. Másodszor, a kutatás fényében egyáltalán nem igazolódik a a női munkavállalók megbecsülésével kapcsolatban sokszor emlegetett probléma. A női vezetők munkához való hozzáállását és a vállalkozások életében betöltött szerepüket pozitív fényben látják a más országból érkezett vezetők. Vagyis, ha vannak is “női” problémák, ezek alapvetően nem azoknál a cégeknél jelentkeznek, amelyeknél a kutatást végeztük” – mondta a TARGET Executive Search csoport vezérigazgatója.

A vezetők stratégiai módon gondolkodnak

vezetok

2009-hez képest a válaszadók elégedettsége összességében csökkent. A hat ország rangsorában Románia lényegesen előrébb került, Szlovákia pedig hátrébb sorolódott, míg a felmérés nyertesének a legmagasabb átlaggal Lengyelország számít. A külföldi menedzserek szerint Bulgáriát a korrupció, Csehországot a külföldi partnerekkel megjelenő nézetkülönbségek, Magyarországot pedig a fogyasztó-orientáltság hiánya veti vissza. Az egyes országok az alábbi táblázatban kiemelt egyedi erősségekkel rendelkeznek:

Helyezés2015 Pozitív Negatív
Lengyelország 1 Nagyon aktív és dinamikus üzleti környezet, fogyasztó-orientált hozzáállás Gondolkodásukban individualisták, kevésbé együttműködőek
Románia 2 A humor fontos eleme a munkakapcsolatoknak, lényeges a baráti kapcsolatok kiépítése A bürokrácia nagyon súlyos probléma
Csehország 3 Tervezett módon dolgoznak, a szabályok és politikák fontosabbak, mint az adott körülmények A helyi vezetőknek nem erőssége a külföldi kollégákkal és ügyfelekkel történő együttműködés
Magyarország 4 Kreatív, jól képzett vezetők, tisztában vannak a piac működésével Meglehetősen passzívak, kevésbé dinamikusak, a vevő-orientáltság gyenge lábakon áll
Szlovákia 5 Tervezett módon dolgoznak, a megbeszéléseken elfogadott döntésekre építve cselekednek Hiányos a képzettség, a probléma megoldás során kevésbé kreatívak
Bulgária 6 A nőket hatékonyabb vezetőknek tartják A korrupció általános, a gazdasági élet többnyira szervezetlen, a határidőket nem tekintik fontosnak

A kutatás megállapításainak mélyebb elemzése és a trendek értékelése május 26-án egy szakmai kerekasztal beszélgetés során történik majd meg Budapesten.
(BrandTrend)