Kategória: Ez a branding 360°.

Brandek, amelyek fogalommá nőtték magukat, amelyek a mindennapok részeivé váltak – mindannyian számos ilyet tudnánk felsorolni.  A magyar vonatkozású márkáknak nem könnyű a vörös szőnyegre lépni, mégis vannak olyanok, melyek sikeréhez kétség sem férhet, melyek nevének hallatán mindannyian elismerően bólinthatunk.

A WebTrend sorozat keretei között ezek a márkák kerülnek reflektorfénybe, közülük is elsőként a nagy múltú Zwack italgyártó cég.

Nem egy ember arca már az Unicum nevének említésére is elfintorodik, mások azonban minden bajok tökéletes orvosságaként és kedvelt röviditalként tekintenek a jól ismert gyomorkeserűre. A Fütyülős sokak társa az esti szórakozásban, nagyszámban akadnak azonban becsmérlői is. Az pedig, hogy a Kalinka éppen olyan, jobb vagy rosszabb, mint más vodkák, nem egy társaságban eredményezett már vitát. Egy azonban bizonyos, mind a Zwack, mind említett márkái nemcsak alaposan benne vannak a köztudatban, de meg is osztják a fogyasztókat.

Az online véleménynyilvánítás ma már mindennapos eleme az életünknek, így a Zwack brandnek és egyes márkáinak webes megjelenései is sokatmondó képet festenek. A Neticle, egyedi online médiaelemző megoldásával erre vonatkozóan vizsgálta az elmúlt félévben (2014. március 1. és augusztus 31. között) megjelent webes tartalmakat.

brandtrend-webtrend-zwack

7 sokatmondó tény a Zwack webes visszhangjáról

 

1. Többet emlegetjük az egyes italmárkákat, mint a Zwack brandet

A webes említések tanulsága szerint jellemzően több szó esik az egyes italmárkáiról, mint magáról a Zwack márkanévről, ami minden valószínűség szerint nem véletlen. A cég ugyanis látszólag is fontosnak tartja, hogy minden terméke/termékcsaládja önálló értéket képviseljen, melynek fényében mindegyik esetében törekszik a karakteres, egyedi imidzs kialakítására.  A márkák többségét – természetesen az Unicum kivételével – kevesen is kapcsolják a Zwackhoz. A webes megjelenések esetében is szembetűnő, hogy míg az Unicum neve a Zwack említéseinek 70 százalékában merült fel, addig a Fütyülős esetében ez az arány alig 4 százalékot tett ki, a Kalinkát pedig mindössze 3 alkalommal említették meg.

2. Az legtöbb reflektorfényt az Unicum kapta

A Zwack márkanév félév alatt megközelítőleg ezer alkalommal került terítékre a web különböző felületein.  Ettől a számtól a Kalinka valamelyest elmarad, a másik két vizsgált márka azonban alaposan felülmúlta, ugyanis mind az Unicum, mind a Fütyülős háromezer feletti említést kapott az időszak során. A gyomorkeserű és az édeskés pálinka igencsak fej fej mellett haladt, és bár összességében az Unicum neve jelent meg többször, nem árt szem előtt tartani, hogy a Zwack márkanévtől független találatok számát tekintve már megfordulna a sorrend.

3. A nők szava a Fütyülős felé húz

Sztereotípiák ide vagy oda, mind a Zwack brandről, mind az egyes italmárkákról a férfiak beszéltek többet. Szoros versenyt is egyedül a Fütyülős esetében láthattunk, de a hölgyek 32 említés híján még ez esetben is alulmaradtak.

4. A Fütyülős borzolta legkevésbé a kedélyeket

Az említések száma azonban közel sem minden, sőt, a közzétett vélemények milyensége kétségtelenül nagyobb súllyal bír. Ezen a téren sem a Zwacknak magának, sem egyes italmárkáinak nincs oka panaszra ugyanis a pozitív vélemények száma mindegyik esetében felülmúlta a negatívakét. Az íz világból kiindulva talán előre is meg mertük volna tippelni, hogy a Fütyülős mutatkozott legkevésbé megosztónak, és a három italmárka közül a legszebb arányt ez a termékcsalád tudta felmutatni.

5. Kalinka papírokba ne fektessünk

Mielőtt azonban elkönyvelnénk magunkban a Fütyülős vezető pozícióját, nem árt valamelyest jobban a dolgok mélyébe néznünk. Az egyes márkák megítéléséről valamelyest árnyaltabb képet fest az úgynevezett Véleményárfolyam, mely egy olyan univerzális mutató, ami a tőzsdei árfolyam analógiájára egy dinamikus mutatószámban foglalja össze a webes megítélést. A grafikont szemlélve többek közt máris szembeszökik, hogy a vizsgált félév folyamán az Unicum és a Fütyülős egyaránt erőteljesen pozitív visszhangnak örvendett volt erősebb, és mindössze az utolsó időszakban maradt alul a gyomorkeserű. Tény, ami tény, a véleménytőzsdén sem egyik, sem másik esetében nem tennénk rossz lóra, a Kalinka papíroktól azonban érdemesebb lenne tisztes távolságban maradnunk.

6. Ha Zwack, akkor osztalék és részvény

Kalinka vagy Fütyülős részvényekről csak elméleti síkon beszélhetünk, a Zwack részvények azonban már annál valósabbak. Nem hiába, a weben is gyakran kerülnek reflektorfénybe, sőt a Zwack név online említéseinek, visszhangjának hátterében sokkal inkább tőzsdei jelenléte játszik szerepet, mint márkáinak minősége vagy kedveltsége. Az elmúlt félév adatai mindezt nyilvánvalóan alátámasztják, hiszen a Zwack említéseiben leggyakrabban az osztalék, majd a részvény, a bevétel, valamint az üzlet és profit témák kerültek elő.

7. Ha Zwack márkák, akkor akció

Sokkal színesebb képet nyújtanak az egyes italmárkák említései, melyek között az ízek, kísérő italok és a különböző marketingfogások játszanak domináns szerepet. Eddig is tudtuk, hogy esti bulikban italvásárláskor – ahogy sok más helyzetben is – az olcsóbb áraké a főszerep, amit ismét látványosan támaszt alá a tény, hogy mindhárom vizsgált italmárka esetében az akció volt a legtöbbször előkerülő bűvös témakör. Az üzlet és iszogatás közötti arany középutat az Unicum találta meg, melynek kapcsán – a Zwack kifejezéssel közös említései révén – a tőzsdei témák is sokszor előkerültek.
(BrandTrend)