Kategória: Dizájn és innováció.

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált, a BME Heller Farkas és a Pro Progressio Alapítvány, valamint az SZVT által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma 2014. augusztus 28-án tartotta bírálóbizottsági ülését a MISZ székhelyén, melyen kiértékelték a Harsányi István-díjra beérkezett pályamunkákat.

A pályázat a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók innovációs menedzsment ismereteinek bővítését és tudományos szintű feldolgozását hivatott díjazni.

A kuratórium tagjai hat szempont alapján

– a hazai és a külföldi szakirodalom felhasználása;

– a pályázat szerkezeti felépítése;

– a pályázó egyéni tevékenyégére visszavezethető megállapítások;

– a pályamunkában szereplő javaslatok, különös tekintettel a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjára;

– a dolgozat nyelvezete, stílusa, külalakja, ábrái;

– a pályázat innovációval való kapcsolata,

előzetesen írásban értékelték a pályázatokat, majd az eredmények megvitatása után a bírálóbizottság a beérkezett 36 pályázat közül 10 pályázatot részesített díjazásban.

Közülük Banász Zsuzsanna, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatója „A napelemek elterjedésének makro-és mikroszintű elemzése” c. munkájával és Szőke Ákos, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatója pedig a „Modellek és algoritmusok agilis szoftverezéséhez és ütemezéséhez” c. munkájával Harsányi István Ph.D. Díjban részesült.

További nyolc pályázó pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesült:

Meilinger Zsolt (Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar) pályaműve: „Döntésorientált FMEA elemzés bemutatása az Audi Hungaria Motor Kft-nél”,

Kurbucz Marcell Tamás (Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar) pályaműve: „Projektek átfogó tervezésének és koordinálásának támogatása mátrixokkal”,

Havasi Gábor (BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) pályaműve: „Finomkémiai iparágban lévő speciális üzletág technológiáinak elemzése technológiamenedzsment szempontból”,

Páll Noémi (Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar) pályaműve: „Startupok az USA-ban és Magyarországon – Nemzetközi kapcsolatvizsgálatok”,

Novák Zalán (Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar) pályaműve: „A WMP szoftverfejlesztési projekt kiadási folyamatának racionalizálása Scrum módszertani elemekkel”,

Orbók Zita (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar) pályaműve: „Extrinzik és intrinzik motiváció az innovativitásban, multinacionállis vállalati környezetben”,

Pankotay Fruzsina (Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar) pályaműve: „A fiatalok vállalkozóvá válásának lehetőségei az osztrák-magyar-szlovák határtérségben” és

Blik Bertram Tamás (Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudomány Kar) pályaműve: „Etikus befektetőket vonzó CSR stratégiák – A Magyar Telekom és a TATA Consultancy Services esete”.
(BrandTrend)