Kategória: Aktuális.

Az NMHH modernizálja az elektronikus hírközlési szolgáltatók (a vezetékes- és mobiltelefon szolgáltatók, a helyhez kötött és mobilinternet szolgáltatók, valamint a műsorterjesztők) elektronikus bejelentési rendszerét: kiterjeszti a már két éve működő ÁSZF módosítások adatkapus beadási felületét (Adatkapu) a többi szolgáltatásbejelentési ügytípusra is. A továbbfejlesztett elektronikus ügyintézés a stratégiai partnerként együttműködő hatóság részéről előnyös lépés az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára, hiszen egyszerűbb és gyorsabb formában tehetik meg a szolgáltatásaikhoz kapcsolódó bejelentéseiket. Az egyelőre önkéntes alapú webes bejelentési rendszer elindításával az NMHH élen jár abban, hogy még 2018 előtt a szolgáltatók mellett az állampolgárok is minden ügyüket online intézhessék a közigazgatási rendszerben.

A hírközlési ügyfelek az Adatkapun keresztül ezentúl bejelenthetik többek között az új elektronikus hírközlési és a terjesztett médiaszolgáltatásaikat, képviselőjük, cégjegyzékszámuk változását, valamint kérhetik törlésüket a nyilvántartásból. Az e-rendszerben a teljes ügyintézés elektronikus. Ez számottevően mérsékeli az ügyfelek ügyintézésre fordított idejét és még könnyebben visszakereshetők az elektronikusan tárolt ügyiratok. A teljes körű online szolgáltatásbejelentés bevezetésével csökken a papíralapú ügyintézéssel járó környezetterhelés, a dokumentálásra és irattárazásra fordított idő és pénzügyi költségek.

Az adatok biztonságos kezelése érdekében a rendszerhez a kormányzati ügyfélkapun keresztüli lehet hozzáférni. A regisztráció után minden szolgáltató egy virtuális tárhelyet kap, ahol kizárólag a saját tevékenységéhez kötődő és elérhető elektronikus nyomtatványok jelennek meg. Az űrlapok kitöltése, tárolása az NMHH Adatkapus tárhelyén történik, és az ügyfél biztonságos tárhelyére érkeznek az NMHH-tól küldött döntések, hiánypótlási felhívások is, amelyekről az érintett e-mailben értesül.

Az NMHH az új rendszer bevezetésekor figyelemmel volt arra a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában meghatározott elvárásra is, mely célul tűzi ki, hogy a jövőre teljesen kiépítendő egységes kormányzati IT-háttérnek köszönhetően 2018-tól az állampolgárok és a vállalkozások minden közigazgatási ügyüket teljes egészében elektronikusan intézhessék.

Az NMHH ezzel összhangban a hatóság belső ügyintézési folyamatát is modernizálta. Év elejétől a belső hálózatán kibővített elektronikus igénykezelő rendszert használ, amely kiváltotta a papíralapú ügyintézést. Így gyorsabbá vált a kérelmek feldolgozása, a különböző telephelyeken működő szervezeti egységek közötti dokumentumcsere, egyszerűbb a megrendelések, számlázások és teljesítésigazolások intézése, és könnyebben kereshetőek, használhatóak a belső adattárak és tudásbázisok, illetve a hatóság teljes működését szolgáló elektronikus ügyintéző rendszerek a munkatársak számára.
(BrandTrend)