Kategória: Aktuális.

A gépjárműszektor fejleményei és jellegzetességei a gazdasági szereplők és fogyasztók széles körét érinti, ezért azok megismerése a GVH számára kiemelt jelentőséggel bír. A piacelemzés során a GVH elemezni kívánja a személygépjárművek és kishaszongépjárművek értékesítésével és szervizelésével kapcsolatos hálózatok jellemző kialakítását, ezen hálózatokat érintő változásokat, a márkák közötti és márkán belüli verseny jellemzőit. A piacelemzés során a GVH különös figyelmet fordít a gépjárművek szervizelésével kapcsolatos verseny kereteinek és esetleges akadályainak megismerésére, például a garanciális javítások és a pótalkatrészekhez való hozzáférés kérdésére, illetve a független javítóműhelyek piaci helyzetének feltárására.

A piacelemzés során a GVH a jelentősebb magyarországi gépjármű importőrök (vezérképviseletek), a gépjárművek értékesítését és szervizelését végző vállalkozások (kereskedők, javítóműhelyek), illetve az őket képviselő érdekképviseleti szervezetek, a piaci viszonyokkal kapcsolatban információval rendelkező hatóságok és más állami szervek megkeresését tervezi. Ezen túlmenően várhatóan sor kerül piackutatás lefolytatására is.

A piacelemzés a GVH hatósági eljárásaitól alapvetően különböző eszköz, amelynek keretében elsősorban nyilvánosan hozzáférhető piaci információk felhasználásával, illetve az érintett piaci szereplők önkéntes válaszadáson alapuló megkeresése útján a GVH felméri és elemzi a vizsgált piac működését, a piaci folyamatokat és a piaci trendek alakulását, továbbá ezeknek a versenyre és az üzletfelekre, így különösen a fogyasztókra gyakorolt hatását.

A piacelemzés eredményeit, a piacelemzés során feltárt tényeket és megállapításokat a GVH piacelemzési tanulmányban foglalja majd össze, amelyet a honlapján nyilvánosságra hoz.

A GVH a piacelemzéshez várja valamennyi érintett észrevételeit a piacelemzes-gepjarmu@gvh.hu e-mail címen. A piacelemzés megindításáról szóló hirdetmény, amely a piacelemzés tervezett ütemezését is tartalmazza, a http://www.gvh.hu/dontesek/hirdetmenyek/hirdetmeny_piacelemzes_inditasarol_a_magyarorszagi.html linken olvasható a GVH honlapján.
(BrandTrend)