Kategória: Aktuális.

Az üzleti világban – különösen a reklámiparban – egyre ismertebb és elfogadottabb az önszabályozás. Az ÖRT ugyanakor szükségesnek látja, hogy a jogi egyetemeken tanuló diákok a szabályozási módszerek palettáján is megfelelő  helyen kezeljék  az önszabályozás kérdését, ezért az ebben a tanévben tartandó Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) különdíjat ajánlottak fel az önszabályozás témájában készülő legjobb dolgozat készítőjének.

“Az EU most felálló biztosi rendszerében első alelnöki szinten kezelik a „better regulation” kérdését, világszerte neves jogász professzorok vizsgálják a nem állami szabályozás kérdéskörét, ezért elérkezettnek láttuk az időt, hogy a jövendő jogászok is alaposabban megvizsgálják az önszabályozás szerepét és helyét, valamint kritériumrendszerét” – fogalmaz Megyer Örs, az ÖRT elnöke.

“Honlapunkon elhelyeztünk néhány linket, amely segítheti a hallgatók munkáját. Meggyőződésem, hogy a téma vezető jogászprofesszorainak – köztük Caffaggi professzor – munkája, az Európai Unió ez irányú platformjának ismerete, vagy éppen az Ázsia Csendes-óceáni gazdasági együttműködés keretében készült tanulmány remek segítséget és kiindulási pontot jelent a hallgatók számára, és végül sok jó dolgozattal találkozhatunk a versenyen” – tette hozzá Fazekas Ildikó.
(BrandTrend)