Kategória: Aktuális.

A DRAFTFCB név hét évvel ezelőtt született meg, amikor két, addig különálló cég, a Draft és az FCB egyesült. Az akkori helyzetben lényeges üzenet volt, hogy a marketingkommunikáció különböző területein már jelentős elismertséget szerzett cégek nem szűnnek meg, hanem eggyéolvadva működnek tovább – ezt fejezte ki a két vállalat nevének egymás mellett való használata.

Az azóta eltelt évek során a DRAFTFCB tevékenységének sokszínű, mégis egységes jellege az egész szakma számára ismertté vált, így elérkezett az ideje a továbblépésnek. Az egyszerűsítés, az FCB névhez való visszatérés a vállalat több mint egy évszázados gyökereihez – a Foote, Cone & Belding céghez – való kötődését hangsúlyozza, és egyidejűleg lehetőséget teremt egy másik fontos érték, a nemzetköziség és a helyi jelleg integritásának kifejezésére is. A név első része, az FCB világszerte állandó, s ehhez járul az egyes irodák egyedi megjelölésére szolgáló második elem, mely általában a működés helyére utal. Grafikailag ezt a név nemzetközi és helyi elemének egymást folytató, egymást kiegészítő ábrázolása jeleníti meg.

A név- és logóváltás nemzetközi szinten sem jár együtt a cég tevékenységének bármilyen megváltozásával; jól jellemzi ezt, hogy Howard Draft továbbra is ügyvezető elnökként folytatja munkáját a vállalatnál.

FCB_BUDAPEST_Logo

„Az FCB új logójának színskálája nemcsak tevékenységünk sokoldalúságát jelzi, hanem felidézi annak a kilencven országnak a zászlóit is, amelyben cégünk jelen van. Az FCB BUDAPEST is sajátos színt képvisel a nemzetközi palettán, és hiszem, hogy ennek nemcsak helyi ügyfeleink látják hasznát, hanem egy kicsit hozzá tudunk járulni anyacégünk sikereihez is” – mondja Csomor Tamás, az FCB BUDAPEST ügyvezető igazgatója.
(BrandTrend)