Kategória: Aktuális.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató cégek által okozott kár ehhez viszonyítva nem meghatározó, még ha a híradásokból esetleg ilyen benyomás is keletkezhet. Például a Közvetlen Értékesítők Szövetségének tagcégeivel – akik összforgalma az ágazat forgalmának mintegy 70 %-át lefedi – kapcsolatos panaszok száma az elmúlt évben elenyésző volt. Nagyon fontosnak tartják kihangsúlyozni, hogy néhány tisztességtelen cég miatt nem szabad egy egész ágazatot megbélyegezni, hiszen minden szakmában működnek „vadorzók”, akiknek visszaszorítása közös érdekünk.

„A termékbemutató csak egy módszer, ami nem eleve tisztességtelen, inkább az a fontos, hogy hogyan használják. A Szövetségnek és a Szövetségünk tagjainak kiemelten fontos az etikai szabályok és a hatályos jogszabályok betartása, még ha a gyakran változó jogi környezet ezt nem is teszi egyszerűvé.  Tagcégeink nagy gondot fordítanak arra, sokszor komoly erőforrásokat is rászánva, hogy minden esetben megfeleljenek az új jogszabályoknak. A Szövetség egyik fontos feladatának tartja, hogy mindebben a tagcégeink segítségére legyen, ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn a jogalkotókkal, hatóságokkal, hogy a változásokról a tagságot időben értesíteni tudja. Elindultak a belső képzéseink, amikkel biztosítani szeretnénk a tagságunk munkatársainak a jogszabályok betartásához szükséges szakmai segítséget is. Most épp a következő jogi workshopunkra készülünk 2014. június 26-án, melyet az EU Fogyasztóvédelmi Irányelvének bevezetését követően életbe lépett új jogszabályi változások betartatása (elállási jog, szavatosság és jótállás, adatvédelem témakörökben) érdekében szervezünk.” – mondta Sztruhala Szilveszter, a Közvetlen Értékesítők Szövetségének elnöke.

A Közvetlen Értékesítők Szövetségének tagjai – önszabályozó testületként – szigorú etikai kódexet fogadtak el magukra nézve kötelezőnek (letölthető a www.dsa.hu weboldalról). Az Etikai Kódex rendelkezéseinek célja a kereskedelmi színvonal emelése, a fogyasztói bizalom növelése valamint a tisztességes verseny elősegítése. A Kódex előírásainak betartását egy független testület, az Etikai Bizottság ellenőrzi. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a Szövetség egyik tagcége megsértette az Etikai Kódex vagy a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok előírásait, a fogyasztók panasszal élhetnek a testület felé. Az Etikai Bizottság döntései a Szövetség tagjai számára kötelezőek, ám a fogyasztók dönthetnek úgy, hogy nem fogadják el az Etikai Bizottság határozatát és békéltető testülethez, bírósághoz vagy valamely illetékes hatósághoz fordulnak.
(BrandTrend)