Kategória: Aktuális.

Herczog Edit szerint a képviselők személyesen is meggyőződhettek róla, hogy felkészült, tapasztalt és állhatatos vezető nyerte el a kinevezést.

A BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) a telekommunikációs nemzeti szabályozó testületeket összefogó ernyőszervezet, amelyet 2009-ben hívott létre az uniós „Telekom-reformcsomag”. Feladata az egységes belső piac megteremtésének és hatékony szabályozásának támogatása, a nemzeti szabályozó testületek és az uniós intézmények szakértői segítésével. Vezetőjét nyílt pályázat útján választja ki. Ezért is nagy öröm, elismerés Ignéczi László és hazánk számára, hogy magyar szakember vezeti a jövőben az uniós testületet.

A ma tartott bizottsági meghallgatáson egyértelművé vált, hogy nemzetközi rangú, a magánszférában és a közigazgatásban egyaránt tiszteletre méltó eredményeket elért új vezetővel a testület hatékonyan részt tud vállalni a közeljövő sürgető feladataiban. A telekommunikáció területen évek óta folyik a ma még tökéletlen egységes belső piac kialakítása, amelytől hatalmas gazdasági előnyöket remélhet az Unió minden tagállama. Herczog Edit biztos benne, hogy Ignéczi vezetésével a lendületes és hatékony munka évei következnek a testületben.
(BrandTrend)