Kategória: Aktuális.

A két szó jelentése egyrészt magában hordozza az emberek társadalmi életét, annak minden szabályával, a személyeket körülvevő társas csoportot, az emberek közötti interakcióval, a rokonszenvvel, az egymás iránti tisztelettel és odafigyeléssel, a “mi” tudat erősítésével. Másrészt a “média” kifejezés utal a legkülönfélébb tömegtájékoztatási eszközökre, mint például az újság, a folyóirat, a rádió, a televízió vagy az internet.

social-media1

Lényegében a közösségi média – túl egy tömegkommunikációs eszközön, egyfajta médián – a társasági érintkezést jelenti. Nem sokban különbözik attól, mintha az ember saját televíziós csatornával rendelkezne, ahol nap mint nap az adott személyről készült filmet sugároznák. Minden, amit posztolnak, megosztanak, minden hozzászólás egyfajta lenyomata életüknek. Megmutatja, mit képviselnek. Hozzájárul a róluk kialakított képhez, kommunikációs szóhasználattal élve, imázshoz. Mindezzel hatással lehetnek egy szűk rétegre, a családjukra, barátaikra, vagy akár több százezer emberre. Mindez attól függ, az egyén mennyire éli mindennapjait a számítógép előtt, mennyire “lokális” vagy “kozmopolita” a kommunikációja.

Ha az ember részt vesz a közösségi médiában, részesévé válik, mi több, maga is közvetítő csatornává, médiummá lesz. A “közönség” mindent lát, amit láttatni szeretnének velük, legyen az akár pozitív, akár negatív tartalmú. Meg lehet őket mozgatni, hatással lehet lenni rájuk, de csalódást is lehet okozni, mi több untathatják is őket. Aki igényli, valóságos médiasztárrá válhat, de kellemetlen helyzetbe is kerülhet, elvesztheti hitelességét is. Mindez – ellentétben a korábbi médiumokkal – azonnali hatást gyakorol.

social-network

Ha valaki népszerű kíván lenni, egyértelműen szükséges számára, hogy magát a lehető legjobb formában mutassa be, ezáltal szerezhet új barátokat, vagy akár olyan valakit, akivel akár bensőséges kapcsolat is kialakulhat. A hatás érzékeltetésére, egyfajta analógiaként számba lehet venni, hogyan jár el az ember, ha részt vesz egy partin: a megérkezést követően körülnéz, megiszik egy italt, majd szóba elegyedik más emberekkel, például olyannal, aki vonzó számára, vagy akit már ismer.

Az ismerkedésre nem lehet úgy tekinteni, mint egy árucserére, mert ezzel ellenszenvessé válhat. Nem követelhet magának figyelmet. Vannak, akik ezt személyiségükből fakadóan megteszik, és nem érdekli őket, hogy valaki figyel-e rájuk vagy sem, hogy durván beszélnek, hangosak és káromkodnak. A legtöbb ember, azonban nem szeretne ilyen lenni.

A társadalmi környezetben mindenki udvarias, tisztelettudó, szórakoztató, vonzó, vicces és elbűvölő jegyekkel operál. Mégpedig azért, mert így biztosítható, hogy nem egymagukban töltik az estét, hanem társalognak, információt cserélnek, egy szóval, közösségi életet élnek.

A közösségi oldalak hatalmas digitális kávézóként aposztrofálhatóak. Egy hely laza szabályokkal, ahol nincsenek konkrét feltételek vagy elvárások. A lényeg, hogy mindenki lehetőségeihez mérten tudja, hogyan kommunikáljon céljainak megfelelően, illetve hogyan tudja elkerülni a közösségi média-jelenlétét negatív következmények és hatások nélkül.

Az egyénen múlik, hogy a megfelelő helyzetben, a megfelelő módon járjon el. A közösségi média egy parti, egy modern kávéház. Csak éppen felnagyított, online formában.

Forrás: Forbes.com/Scott Levy
(BrandTrend)