Kategória: Aktuális és Kutatás.

Átlagosan a közép-kelet-európai országok (CEE) orvosainak 60 százalékát látogatják tablet-tel a gyógyszercégek, és a látogatottak többsége pozitívan vélekedik, 13 százalék nagyon, 30 százalék inkább hasznosnak tartja ezt a kapcsolattartási módot. Régiós összehasonlításban Magyarország a legaktívabb országnak számít, hiszen átlagosan a doktorok 85 százaléka találkozik kisebb-nagyobb gyakorisággal ilyen eszközzel a visit során, és ez az érték a legmagasabb más országokban mért eredményekhez viszonyítva! Hasonló aktivitás Lengyelországban és Romániában észlelhető, míg Szerbiában ritkán fordul meg az orvos rendelőjében tablet-et használó képviselő, mint ahogyan ez Horvátországban sem nagyon jellemző.

tablet

A kutatás rámutat: nem vonható le általános következtetés a háziorvosok és szakorvosok országokon belüli véleményét illetően sem, hiszen egyes országokban (pl. Magyarország) döntően hasonló, míg más országokban (pl. Románia) jelentős különbségek tapasztalhatók a két csoport között e kapcsolattartási forma megítélését illetően.

Itthon egyelőre nóvumnak számít ez a kommunikációs forma, az orvosok 19 százaléka kifejezetten, 45 százaléka pedig nagyon hasznosnak tartja az eszközzel kísért találkozást.

(BrandTrend)