Kategória: Aktuális.

Hazánk 21. századi versenyképessége jelentős mértékben a digitális gazdaság fejlődésén  múlik.  A  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) vezetése ezért  a mai napon bejelentésével világossá tette a hazai mobilszolgáltatók képviselői  számára, hogy a jövőben új stratégiai alapokra kívánja helyezni a velük való együttműködést.

A  hazai  és nemzetközi tapasztalatok, valamint az Európai Unió országaiban megfigyelhető trendek azt mutatják, hogy a mobil távközlési és adatátviteli szolgáltatások  fejlődése  nem  egyszerű  piaci  és  technológiai,  hanem a gazdasági  és  társadalmi versenyképesség jövőjét is alapvetően meghatározó stratégiai  kérdés.  Az  NMHH  meggyőződése,  hogy ennek a felismerésnek az állam frekvenciahasznosítási gyakorlatában és a szolgáltatók jövőbeni piaci szerepvállalásában egyidejűleg kell érvényesülnie.

Az  NMHH  ezért,  építve  a  szolgáltatók  korábban kinyilvánított partneri együttműködésre  vonatkozó  egybehangzó  szándékára, új stratégiai alapokra kívánja   helyezni   a   frekvenciahasználati   jogosultság  eddig  pusztán automatizmusokon nyugvó meghosszabbításának gyakorlatát. Első lépéseként az NMHH-t  képviselő Mátrai Gábor hírközlésért felelős elnökhelyettes közölte: a  hatóság  a  jelenlegi  szerződéses  feltételekkel és a jövőbeni célokkal összhangban   nem   kívánja   meghosszabbítani   a  szolgáltatók  jelenlegi szerződéses  keretek  közötti  frekvenciajogosultságát.  A  mai  bejelentés megnyitja  az  utat,  hogy  a  hatóság  minden,  a hazai digitális gazdaság stratégiai  fejlesztését szolgáló lehetőséget figyelembe véve alakítsa ki a mobil  frekvenciák  hasznosításával  kapcsolatos  döntéseit, valamint olyan módon  és  feltételekkel  egyeztessen a hazai mobilszolgáltatókkal, amely a fejlesztési  célok prioritásain nyugvó új stratégiai partnerség kereteit is biztosíthatja számukra.

A    lépés    összhangban    van    azzal,   hogy   az   NMHH   vezetésének mobilszolgáltatókkal  történt  korábbi egyeztetése során a cégek képviselői egyértelműen   kinyilvánították,   hogy   a  digitális  gazdaság  jövőjének stratégiai  kérdéseiben  ők is a partneri együttműködésben és a hosszú távú magyarországi piaci jelenlétben érdekeltek.

Az NMHH biztos abban, hogy a bejelentést követő lépések során minden érdekelt fél számára biztosíthatóvá válik a piaci fejlődés magasabb szintű kereteinek kialakítása. Az NMHH vezetése ezért ezeken a közösen kialakítandó új alapokon kívánja biztosítani a jól tervezhető és kiszámítható piaci jelenlét feltételeit a hazánk 21. századi digitális gazdaságának fejlesztésében stratégiai szerepet vállaló piaci szereplők számára.
(BrandTrend)